Ukraina

ODESSA: ŻEGNAJ CARYCO!

W nocy z 28 na 29 grudnia br. w Odessie zdemontowano pomnik rosyjskiej carycy Katarzyny II (1729-1796) nazywanej przez Rosjan Wielką, a znienawidzonej przez Polaków i Ukraińców jako ich zajadłego wroga.

UKRAINA: ANIOŁY SŁAWY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH

Na Ukrainie, poczynając od Kijowa, realizowany jest ciekawy i oryginalny projekt promocji turystyki oraz atrakcji kraju, chociaż pod trochę pompatycznym hasłem: „Anioły narodu, z wiarą w Ukrainę”. Jego organizatorem jest Fundacja Ignasa Jurkonisa, w partnerstwie z ambasadami zaprzyjaźnionych państw w stolicy Ukrainy, ich konsulatami oraz przy poparciu władz miasta. W 25, na początek, najważniejszych z …

UKRAINA: ANIOŁY SŁAWY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH Czytaj więcej »

KIJÓW: KATOLICKA KATEDRA ŚW. ALEKSANDRA

W ukraińskiej stolicy jest nie tylko kilka katedr (soborów) prawosławnych, poczynając od najstarszego, z XI wieku, Sofijskiego zamienionego w muzeum. Po opisywany niedawno przeze mnie sobór Wołodymyrskyj – św. Włodzimierza z końca XIX w., obecnie główną świątynię Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego, nie uznającej zwierzchnictwa patriarchatu moskiewskiego. A także – wymieniam najważniejsze – dwa sobory …

KIJÓW: KATOLICKA KATEDRA ŚW. ALEKSANDRA Czytaj więcej »

KIJÓW: SOBÓR ŚW. WŁODZIMIERZA – GŁÓWNA ŚWIĄTYNIA UKRAIŃSKIEGO PRAWOSŁAWIA

Za każdym razem gdy przyjeżdżam do Kijowa zawsze tu przychodzę. Bo Wołodymyrśkyj Sobor – Sobór św. Włodzimierza jest świątynią niezwykłą. Chociaż najmłodszy z kilku prawosławnych katedr w stolicy Ukrainy, zasługuje na taką samą uwagę, jak stare zabytki sakralne i inne miejsca znajdujące się na moim stałym szlaku odświeżania kijowskich wrażeń oraz patrzenia czy i co …

KIJÓW: SOBÓR ŚW. WŁODZIMIERZA – GŁÓWNA ŚWIĄTYNIA UKRAIŃSKIEGO PRAWOSŁAWIA Czytaj więcej »

UKRAINA: PIECZERSKA TRAPEZNAJA – NIEZWYKŁA JADALNIA MNICHÓW

Ogromna, długa, chociaż bynajmniej nie wąska sala, dobrze oświetlona z jednej strony przez wielkie okna, przypomina te wielkie balowe, które widziałem w Wersalu, wiedeńskim Schönbrunnie i wielu innych pałacach. Ale tu ściany oraz strop podtrzymywany przez dwa rzędy wysmukłych okrągłych kolumn pokryte są malowidłami o tematyce biblijnej i religijnej. Jestem bowiem w największym klasztornym refektarzu …

UKRAINA: PIECZERSKA TRAPEZNAJA – NIEZWYKŁA JADALNIA MNICHÓW Czytaj więcej »

UKRAINA: ZBAWICIEL NA BERESTOWIE

Berestow – nazwa tego miejsca pochodzi od rosnącego tu w przeszłości lasu wiązów nazywanych też brzostami, po starorusku i ukraińsku berestami – był wsią odległą od średniowiecznego grodu w Kijowie o kilka kilometrów na południe. I letnią siedzibą wielkich książąt kijowskich: chrzciciela Rusi, późniejszego świętego Władimira (Włodzimierza) I Wielkiego, Jarosława Mądrego i Władimira (Włodzimierza) Monomacha. …

UKRAINA: ZBAWICIEL NA BERESTOWIE Czytaj więcej »

UKRAINA: ODRODZONE SKARBY SZTUKI CERKIEWNEJ

W Kijowie, w jednym z klasztornych budynków najstarszego i najwyższej rangi prawosławnego monasteru wschodniej Słowiańszczyzny, można oglądać niezwykłą wystawę. Nazwana została Odrodzone Skarby Kijewsko – Pieczerskiej Ławry (Widrożdeni Skarby Kyjewo-Pieczerśkoj Ławry, w wersji angielskiej The revided Kyiv – Pechersk Lavra Treasures) i ma charakter stały. Interesująca jest ona nie tylko dla miłośników sztuki cerkiewnej oraz …

UKRAINA: ODRODZONE SKARBY SZTUKI CERKIEWNEJ Czytaj więcej »

UKRAINA: WYDUBYCZY – STARORUSKI MONASTER I PUŁKOWNIK MIKLASZEWSKI

  Przechodziłem koło tego herbu nad wejściem do Refektarza (Trapeznoj) i cerkwi Przemienienia Pańskiego ( Przeobrażenskoj) w Monastyrze Wydubyckym św. Michała (Myhajłiwśkyj) w Kijowie kilkakrotnie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, ale jakoś nie zwrócił on mojej szczególnej uwagi. Chociaż trochę intrygowały mnie liczne litery po obu stronach skierowanego w dół herbowego łuku z dwiema skrzyżowanymi strzałami. …

UKRAINA: WYDUBYCZY – STARORUSKI MONASTER I PUŁKOWNIK MIKLASZEWSKI Czytaj więcej »

UKRAINA: ZIELONY KIJÓW

Kijów przedstawia się jako najbardziej zielona stolica państw europejskich. I chociaż nie mam pod ręką danych o metrach, czy raczej kilometrach kwadratowych tutejszych parków, ogrodów, skwerów i innych terenów zielonych, ani ich powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, to znając miasto od blisko sześciu dekad, w tym bardzo dobrze z okresu ponad 6 lat pracy w …

UKRAINA: ZIELONY KIJÓW Czytaj więcej »

UKRAINA: KIJÓW – DOM PIOTRA I W NOWEJ ROLI

Podół, chociaż niektórzy autorzy polskich przewodników piszą o nim Padół, co mnie kojarzy się jednak „z tym łez padołem”, a było to przecież początkowo zamożne kijowskie podgrodzie, jest dzielnicą położoną między podnóżami wzgórz, na których wyrosła stolica Rusi Kijowskiej, a później Ukrainy na prawym brzegiem Dniepru. To tutaj, niemal nad samym nurtem rzeki, w miejscu, …

UKRAINA: KIJÓW – DOM PIOTRA I W NOWEJ ROLI Czytaj więcej »

UKRAINA: NA WIEŻY WIELKIEJ DZWONNICY PIECZERSKIEJ ŁAWRY

Przez ponad dwa i pół wieku, od momentu jej zbudowania w latach 1731-1744, aż do pojawienia się w Kijowie pod koniec XX wieku pierwszych wysokościowców, był to najwyższy budynek w mieście. I przez długi czas najwyższy – 96 m i 52 cm – murowany w Europie wschodniej. A zarazem miejsce, z którego roztaczały się wspaniałe …

UKRAINA: NA WIEŻY WIELKIEJ DZWONNICY PIECZERSKIEJ ŁAWRY Czytaj więcej »

UKRAINA: KIJOWSKIE OGRODY BOTANICZNE

W centrum Kijowa, obok stacji metra Uniwersytet, znajduje się najstarszy na Ukrainie Ogród Botaniczny Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, najważniejszej uczelni kraju. Założono go w 1839 roku, nosi imię akademika O. Fomina i ma status rezerwatu. Zajmuje 22,5 hektarów wzdłuż górnej części jednej z najważniejszych arterii centrum miasta, bulwaru Tarasa Szewczenki od jej najwyższego …

UKRAINA: KIJOWSKIE OGRODY BOTANICZNE Czytaj więcej »

UKRAINA: BYKOWNIA – TRZECIA „FILIA” KATYNIA

Kilka kilometrów od ostatniej na Lewobiereżju (Lewym Brzegu Dniepru – tak nazywa się potocznie ta część miasta) stacji kijowskiego metra „Lisowa” (Leśna), w Bykowni przy ruchliwej szosie do odległego o 15 km od stolicy, niespełna 90-tysięcznego miasta Browary, rozciąga się duży kompleks leśny. A w nim znajduje się miejsce pamięci stalinowskich zbrodni – Narodowy Rezerwat …

UKRAINA: BYKOWNIA – TRZECIA „FILIA” KATYNIA Czytaj więcej »

UKRAINA: CERKIEW ŚW. CYRYLA NA DOROHOŻYCZACH

Ponad 800 m² staroruskich fresków z XII wieku o unikalnej tematyce. 2000 m² wspaniałych malowideł ściennych z końca XIX w., dzieł wybitnych artystów, m.in. rosyjskiego z polsko–duńskim rodowodem Michała Wrubla. Mimo barokowej przebudowy w XVII w. praktycznie z niezmienionym układem wnętrz. Historyczna nekropolia książąt czernihowskich, w której pochowano m.in. jej fundatora ks. Wsiewołoda Olgowicza (1084 …

UKRAINA: CERKIEW ŚW. CYRYLA NA DOROHOŻYCZACH Czytaj więcej »

Scroll to Top