Rosja

ROSJA: PAŁAC ZIMOWY W SANKT PETERSBURGU

    Wzdłuż brzegów Newy w Sankt Petersburgu, vis a vis miejsca w którym Mała Newa łączy się z Wielką, a na cyplu – Striełce wznoszą się dwie bliźniacze kolumny rastralne, stoi jedna z najsłynniejszych budowli świata: Pałac Zimowy oraz pozostałe cztery główne budowle tworzące obecnie kompleks Ermitażu. Jednego z największych i najzasobniejszych, zdaniem Rosjan […]

ROSJA: PAŁAC ZIMOWY W SANKT PETERSBURGU Read More »

ROSJA: WŁODZIMIERZ NAD KLAŹMĄ

    Spośród dziesięciu zabytkowych staroruskich miast leżących na słynnym Złotym Pierścieniu otaczającym Moskwę, chyba najpopularniejszymi i najczęściej odwiedzanymi przez turystów, zwłaszcza zagranicznych, są Włodzimierz i Suzdal. Położone są one bowiem stosunkowo blisko – do pierwszego z nich jest z rosyjskiej stolicy zaledwie 190 kilometrów i 105 minut jazdy szybkim (do 200 km/h) pociągiem „Sapsan”.

ROSJA: WŁODZIMIERZ NAD KLAŹMĄ Read More »

ROSJA: PETERHOF – SKARBY UNESCO NAD ZATOKĄ FIŃSKĄ

  W okolicach Sankt Petersburga znajduje się pięć dawnych carskich zespołów pałacowych z pięknymi ogrodami. Na południe od Północnej Stolicy kraju Carskie Sioło (Carskoje Sieło, od 1937 r. miasto Puszkin), Pawłowsk i Gatczyna. Na zachód zaś, na południowym brzegu Zatoki Fińskiej, Peterhof (w latach 1944-1997 Petrodworec) i Oranienbaum. Byłem w nich kilkakrotnie w latach 60-70-tych

ROSJA: PETERHOF – SKARBY UNESCO NAD ZATOKĄ FIŃSKĄ Read More »

ROSJA: SUZDAL – OD RUSKICH KSIĄŻĄT DO FELDMARSZAŁKA VON PAULUSA

  Najdalej na północy centrum miasta, przy jego głównej ulicy, leży największy, najważniejszy oraz w przeszłości jeden z najbogatszych w Rosji monastyrów – Spaso-Jefimiejew (Zbawiciela i św. Eutymiusza). Zbudowano go w XIV wieku, rozbudowano zaś w XVI i XVII w., gdy carowie Wasyl III i Iwan Groźny oraz bogata rodzina magnacka Pożarskich ufundowali w nim

ROSJA: SUZDAL – OD RUSKICH KSIĄŻĄT DO FELDMARSZAŁKA VON PAULUSA Read More »

ROSJA: TRZY WIEKI ŁAWRY ALEKSANDRA NEWSKIEGO

    Równe trzy wieki istnienia obchodzi ławra Aleksandra Newskiego w Sankt Petersburgu – Swjato-Troickaja Aleksandro-Newskaja ławra. Tym Czytelnikom, którzy niezbyt znają nazewnictwo prawosławia wyjaśniam, że ławra to najwyższej rangi i o szczególnym znaczeniu męski klasztor prawosławny. Najważniejsza dla całego prawosławia jest Wielka Ławra na Górze Athos w Grecji. W Cerkwi rosyjskiej lub od niej

ROSJA: TRZY WIEKI ŁAWRY ALEKSANDRA NEWSKIEGO Read More »

ROSJA: SKARBY PAŁACU MICHAJŁOWSKIEGO

    W centrum Sankt Petersburga, kilkadziesiąt metrów na północ od głównej ulicy Północnej Stolicy Rosji – Newskiego Prospektu, w rejonie zamkniętym od zachodu, północy i wschodu Kanałem Gribojedowa oraz rzeczkami: Mojką i Fontanką, znajduje się Plac Sztuk. Nazwę swą zawdzięcza stojącym przy nim lub w pobliżu budowlom. M.in. Teatrowi Michajłowskiemu, Zamkowi Inżynieryjnemu, a przede

ROSJA: SKARBY PAŁACU MICHAJŁOWSKIEGO Read More »

ROSJA: SOBORY PETERSBURGA

    Północna Stolica Rosji, jak nazywa się Sankt Petersburg, szczyci się aż siedmioma soborami – prawosławnymi katedrami. Isakijewskim (św. Izaaka Dalmatyńskiego), Kazańskim (Ikony Matki Bożej Kazańskiej), Swjato-Troickim (Trójcy Świętej w Ławrze Aleksandro – Newskiej), Piotra i Pawła (w Twierdzy Pietropawłowskiej), Spaso-Preobrażenskim (Przemienienia Pańskiego) oraz Mikołajewskim (św. Mikołaja). Część z nich jest nadal tylko muzeami.

ROSJA: SOBORY PETERSBURGA Read More »

ROSJA: HOBBY KUPCA TRETIAKOWA

  Żył w XIX wieku w Moskwie, na Zamoskworzeczu – w prawobrzeżnej dzielnicy miasta, przemysłowiec i kupiec Paweł Tretiakow (1832-1898). Nie tylko bogaty, ale o szerokich zainteresowaniach, zwłaszcza w dziedzinie sztuki, a szczególnie malarstwa. W źródłach rosyjskich znalazłem na jego temat sporo informacji, z których część warto przytoczyć. Pochodził on ze średniozamożnej moskiewskiej rodziny kupieckiej.

ROSJA: HOBBY KUPCA TRETIAKOWA Read More »

ROSJA: CHRAM CHRYSTUSA ZBAWICIELA – GŁÓWNA ŚWIĄTYNIA KRAJU

    Kilkaset metrów na południowy zachód od murów moskiewskiego Kremla, na lewym brzegu rzeki Moskwy wznosi się największa, a zarazem obecnie główna prawosławna świątynia Rosji: Sobór Katedralny Chrystusa Zbawiciela. Jej pięć kopuł, zwłaszcza wielka centralna, widocznych jest z wielu punktów miasta. Oglądałem je z odległych Wróblich Wzgórz, murów Kremla, Zamoskworzecza – prawobrzeżnej części centrum

ROSJA: CHRAM CHRYSTUSA ZBAWICIELA – GŁÓWNA ŚWIĄTYNIA KRAJU Read More »

ROSJA: CHRAM WASYLA BŁOGOSŁAWIONEGO

  Perspektywę Placu Czerwonego w Moskwie zamyka najbardziej niezwykła świątynia prawosławna, o architekturze niepowtarzalnej wśród setek tysięcy cerkwi i soborów rozsianych nie tylko na terenach zamieszkiwanych zwarto przez wyznawców tej religii, ale niemal na całym świecie. Zwłaszcza od Ameryki północnej, poprzez Europę zachodnią i północną po Bliski i Daleki Wschód. Świątynia ta znajduje się na

ROSJA: CHRAM WASYLA BŁOGOSŁAWIONEGO Read More »

ROSJA: W FABRYCE SNÓW MOSFILMU

    Wytwórnie filmowe nazywane są fabrykami snów. Przyciągają one nie tylko aktorów, lub kandydatów na nich, pragnących zrobić karierę „gwiazd”, ale także publiczność zainteresowaną powstawaniem filmów, dekoracjami do nich i używanymi w nich akcesoriami. Przynajmniej niektóre ze znanych światowych wytwórni można zwiedzać. Tak jest w przypadku największej i najsławniejszej w Federacji Rosyjskiej, obecnie Kinokoncernu

ROSJA: W FABRYCE SNÓW MOSFILMU Read More »

ROSJA: KREMLOWSKIE SOBORY (2) – ARCHANGIELSKI I BŁAGOWIESZCZEŃSKI

    Nieco inny charakter ma Sobór Archangielski, czyli p.w. Michała Archanioła, stojący w południowo – wschodnim narożniku placu. Jest to przede wszystkim nekropolia rosyjskich carów i książąt. Poczynając od księcia moskiewskiego Iwana I Kality, pochowanego w pierwszym kamiennym soborze w 1340 roku, a kończąc na Fiodorze Aleksiejewiczu. W sumie 50 władców. Oraz – na

ROSJA: KREMLOWSKIE SOBORY (2) – ARCHANGIELSKI I BŁAGOWIESZCZEŃSKI Read More »

Scroll to Top