WARSZAWA: DZIEŃ CYRYLA I METODEGO – ŚWIĘTO NARODOWE BUŁGARII

Pałac na wyspie w Łazienkach Królewskich po raz kolejny stał się miejscem spotkania z bułgarską kulturą. 24 maja w nim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Świętych Cyryla i Metodego, bułgarskiego alfabetu, oświaty i kultury oraz piśmiennictwa słowiańskiego.

W koncercie wystąpili uczniowie z Bułgarskiej szkoły w Warszawie im. Dory Gabe, którzy wykonali w nowej aranżacji znane bułgarskie utwory poświęcone Święty 24 maja. Studenci z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego przeczytali swoje przekłady literatury bułgarskiej na język polski. Uroczysty koncert zakończył się recitalem bułgarskiej liryki wokalnej wykonanym przez Ewę Filipowicz – Kosińską z Akademii Sztuki w Szczecinie. Akompaniowała na pianie Laura Kluwak – Sobolewska z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Wśród oficjalnych gości obchodów był ojciec Jarosław Jóźwiuk – Kanclerz Akademii Supraskiej. J.E. Margarita Ganeva – Pani Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce wręczyła duchownemu specjalne wyróżnienie od Ministra Kultury Republiki Bułgarii za wkład w popularyzację bułgarskiej kultury.

W swoim wystąpieniu Pani Ambasador przypomniała również o obchodach związanych z Kodeksem Supraskim – 1000 rocznicy wydania, 500 rocznicy przywiezienia go na ziemie polskie i 200 rocznicy odnalezienia kodeksu w monastyrze w Supraślu. Kodeks ten stanowi największy zachowany objętościowo rękopis napisany cyrylicą. Pochodzący z X wieku kodeks wpisany został na listę UNESCO „Pamięć świata”.

Początek oficjalnych obchodów związanych z Kodeksem Supraskim odbył się 21 maja w Białymstoku i Supraślu. Kulminacja obchodów odbędzie się we wrześniu, kiedy w Supraskim klasztorze prawosławnym zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa. Patronat nad obchodami objął Prezydenta RP Andrzej Duda, a Ambasada Republiki Bułgarii jest wśród organizatorów roku jubileuszowego.

Zdjęcia: Bułgarski Instytut Kultury

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top