TRZEBIATÓW: „MOST Z DELFINAMI” ODZYSKAŁ HISTORYCZNY BLASK

Zabytkowy „most z delfinami” w Trzebiatowie (województwo zachodniopomorskie) przeszedł remont, dzięki któremu odzyskał dawny blask. Przeprawa nad Regą jest jednym z ciekawszych obiektów myśli artystycznej i inżynierskiej w tym mieście.

Pod koniec września 2023 r. w Trzebiatowie nastąpiło oficjalne otwarcie i przekazanie do użytku wyremontowanego zabytkowego mostu nad Regą. Umowę o wartości 9,7 mln zł brutto na remont i wzmocnienie konstrukcji tego wybudowanego w 1905 r. obiektu, STRABAG podpisał z gminą Trzebiatów we wrześniu minionego roku. Przeprawa, nazywana potocznie „mostem z delfinami”, jest ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta.
Most nad rzeką Regą jest także jednym z ciekawszych, zabytkowych obiektów myśli artystycznej i inżynierskiej w Trzebiatowie. Dlatego też, poza remontem konstrukcji, równie ważne było przywrócenie walorów estetycznych i historycznych obiektu. Prace w zakresie naprawy elewacji, balustrad oraz elementów dekoracyjnych prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Ten pięknie zdobiony elementami w stylu secesyjnym obiekt jest jednym z trzech trzebiatowskich mostów łączących brzegi Regi, w zakolu której ulokowane jest Stare Miasto.
Konstrukcja mostu opiera się na trzech przęsłach łukowych. Skrajne to ażurowe przyczółki, w formie sklepień bezprzegubowych o rozpiętości teoretycznej 9,5 m. Główne przęsło nurtowe stanowi łuk trójprzegubowy o rozpiętości teoretycznej 30,5 m. Całkowita długość obiektu, wraz ze skrzydłami przyczółków, wynosi 54,3 m. Szerokość całkowita mostu w przęśle to 10,7 m, obustronne chodniki mają szerokość po 1,96 m, zaś jezdnia 6,1 m. Główne podpory mostu stanowią dwa monolityczne filary.
Zakres prac objętych umową obejmował naprawę i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych przeprawy, wymianę jej wyposażenia, wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach oraz remont konserwatorski elewacji. Podstawowym wyzwaniem przy wykonaniu remontu było zabezpieczenie stateczności obiektu podczas prac remontowych i prowadzenie ich tak, aby łuki w przęśle nurtowym nie uległy przemieszczeniu i opadnięciu. Zespół STRABAG, zastosował tu technologię, która nie wymagała wykonywania podparcia łuków w nurcie rzeki.
– Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że wykonane lata temu betony znajdują się obecnie w dość dobrym stanie i pomimo sporych uszkodzeń w izolacji obiektu nie wymagają znaczących napraw. Warto nadmienić, że często się zdarza, iż po tylu latach elementy takie wymagają wyburzenia – mówi Grzegorz Zawarczyński z Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego STRABAG.
Most w Trzebiatowie to nie jedyny tego typu obiekt modernizowany w ostatnim czasie przez STRABAG. W Krośnie Odrzańskim spółka przebudowuje i podnosi o blisko 2 metry zabytkowy most drogowy. Celem prac zleconych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i podniesienie klasy żeglowności Odry.
Fot. STRABAG

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top