PIT: XXXVI WALNE ZGROMADZENIE – PAWEŁ NIEWIADOMSKI PONOWNIE PREZESEM

XXXVI Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki - wystąpienie prezesa i prezydium obrad
XXXVI Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki – wystąpienie prezesa i prezydium obrad

W Warszawie odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Polskiej Izby Turystyki. Udział w nim wzięło 118 delegatów, a także zaproszeni goście: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ambasadorowe oraz dyplomaci krajów współpracujących z PIT, a także dziennikarze, wśród nich naszego portalu. Zgromadzenie oceniło i podsumowało czteroletnią, w latach 2020-2024, kadencję ustępujących władz Izby – bardzo trudny okres w turystyce nie tylko polskiej, w związku z pandemią Covid – 19 oraz agresją i wojną Rosji w Ukrainie oraz wybrało nowe władze.


– Był to okres dramatyczny w turystyce polskiej i światowej – powiedział otwierając obrady prezes PIT Paweł Niewiadomski. W rezultacie wojny za naszą wschodnią granicą Polska uznana została jako kraj przygraniczny, niebezpieczny dla zagranicznych turystów. Ale wszyscy podjęliśmy wyzwanie i polskiej branży turystycznej udało się przejść ten okres nie bez sukcesów. Po przemówieniach gości i odczytaniu listów gratulacyjnych, a następnie wręczeniu zasłużonym wyróżnień i odznaczeń za szczególnie owocną działalność oraz zasługi dla PIT, a także certyfikatów nowym członkom Izby, prezes przedstawił sprawozdanie z jej działalności w okresie kadencji.
Mocno podkreślił, jak negatywne skutki dla branży turystycznej miała pandemia oraz nadal trwająca wojna w Ukrainie. Równocześnie pozytywnie ocenił wprowadzenie „paszportów covidowych” oraz pomoc publiczna państwa, na wniosek PIT, dla turystycznego sektora gospodarki. Przypomniał kierunki i program działania Izby w okresie kadencji, szczególnie ważne skoncentrowanie się jej naczelnych i terenowych władz na zwiększeniu skuteczności w realizacji podstawowych, statutowych zadań. Zwłaszcza reprezentowanie gospodarczych interesów członków oraz działania w tym kierunku, a także obrony ich godności i praw.
Przypomniał sytuację branży we wrześniu 2020 roku, na progu kadencji: Zaawansowaną pandemię Covid 19, paraliż turystyki i turystycznej działalności gospodarczej, ogromną potrzebę pomocy, zwłaszcza finansowej, państwa oraz brak jego przygotowania, podobnie jak organizacji skupiających państwa, także Unii Europejskiej, do sprostania wyzwaniom powodowanym przez pandemię. Mówił również o działaniach Izby w tym zakresie, także na forum międzynarodowym, zwłaszcza lobbingu u władz i jego efektów: odroczenie terminów zwrotu pieniędzy za odwołane wycieczki, obniżenie podstawy naliczania gwarancji ubezpieczeniowych, skutecznej walce o wprowadzenie unijnych „paszportów covidowych”.
Do pozytywnych skutków tego lobbingu zaliczył również zaniechanie poboru podatku od umorzonej części tarczy finansowej. Podkreślił ogrom pracy, nazywając ją tytaniczną, na rzecz odmrożenia krajowej turystyki dzieci i młodzieży oraz wydanie wytycznych w tym zakresie. Działalność na rzecz restartu turystyki, zwłaszcza w formie lobbingu, negocjowania i współpracy z władzami w celu łagodzenia skutków kryzysu w branży, okazała się skuteczna. Lata 2021-2022 były okresem odmrażania turystyki. Ale przyszło kolejne mocne uderzenie: agresja Rosji na jej południowo –zachodniego sąsiada i wojna w Ukrainie.
W turystyce przyjazdowej, mówił, powtórzyła się wówczas sytuacja z 2 kwartału roku 2020. Masowe, 95%, anulacje przyjazdów turystów. Podobna dotyczyła organizatorów wyjazdów do Ukrainy, Białorusi, Rosji, ale również Armenii, Gruzji i Mołdawii. Równocześnie pogorszyły się możliwości organizowania turystyki w polskich, wschodnich regionach przygranicznych, zwłaszcza w rezultacie wprowadzenia strefy ograniczonego poruszania się w niej. Spowodowało to ogromne straty wizerunkowe Polski jako kierunku wyjazdów turystycznych. Niestety, walka o przekonanie turystów z zagranicy, że nasz kraj nie jest frontowym, a turyści mogą się czuć w nim bezpiecznie, nie została wówczas wygrana.
Pozytywne efekty przyniosła dopiero akcja „Bezpieczna turystyka” zainicjowana przez Oddział Turystyki Przyjazdowej PIT, Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń oraz Polską Radę Turystyki. Jej celem było pokazanie, że turystyka jest bezpieczna, a pracownicy tego sektora biznesu dbają o bezpieczeństwo podróżujących. Natomiast podróżowanie, przy zachowaniu rygorów sanitarnych jest bezpieczne zarówno dla turystów jak i pracowników branży turystycznej. Z podkreślaniem, że polskie biura podróży spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i mają odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego podróżowania w okresie pandemii.
Prezes przedstawił także informację, jaką pomoc otrzymała polska branża turystyczna wiosną 2022 roku. Wspomniał również o walce toczonej przez PIT z nielegalnymi organizatorami imprez turystycznych, określanymi uprzednio jako „szara strefa”. Bo one bywają niebezpieczne dla klientów, nie tylko finansowo. Wymienił podejmowane działania na tym polu i poparcie ich przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Lata 2022-2023 określone zostały w sprawozdaniu PIT jako Czas Odbicia. Z wieloma pozytywnymi działaniami na rzecz branży jak i turystów. M.in. np. nowelizacją dyrektyw UE, zmianami dotyczącymi czasu prowadzenia i odpoczynku kierowców zwiększającymi bezpieczeństwo pasażerów, reformę systemu VAT, nasilenie działalności UOKIK.
Sprawdza się – mówił – również wprowadzenie w PIT oddziałów branżowych jako stałych komisji Rady Izby, Turystyki: Przyjazdowej, Wyjazdowej oraz Dziecięcej i Młodzieżowej. Powstaje kolejny: Nowoczesnych technologii i E-Commerece. Okres od początku ub. roku określony został w Sprawozdaniu jako Czas Powrotu (do stanu sprzed pandemii). Z takimi sukcesami, jak reaktywowanie Międzynarodowych Targów Turystycznych, jako ITTF Warsaw w Pałacu Kultury i Nauki w stolicy, organizowanych przez PIT i Grupę Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W ich pierwszej edycji w marcu 2023 r. uczestniczyło 154 wystawców z ponad 20 krajów, 2109 klientów indywidualnych i 2020 biznesowych, 60 ambasadorów i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego oraz ponad 30 szkół branżowych: turystyki i hotelarstwa z Polski. Kolejne targi odbędą się jesienią br.
Prezes PIT przedstawił również 10 postulatów branży dla władz państwowych, informację o realizacji przez Izbę na zlecenie MSiT projektu „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”, uwag do aktów prawnych stanowionych w UE w Brukseli w zakresie turystyki, a także przypomniał współpracę Izby z MSiT sytuacjach nadzwyczajnych, jakimi były pożary na greckiej wyspie Rodos, co w efekcie tej współpracy zapobiegło zamknięcie całej wyspy dla ruchu turystycznego oraz ewakuacji turystów z Izraela po ataku Hamasu na to państwo i trwającej obecnie między nimi wojnie. Nie zabrakło informacji o współpracy z rządową Polską Organizacją Turystyczną, którą prezes ocenił niedawno mówiąc, że PIT jest dla niej najważniejszym partnerem branżowym.
W wyborczej części Walnego Zgromadzenia PIT dokonano najpierw wyboru jej prezesa. Jedynym kandydatem był dotychczasowy, Paweł Niewiadomski, który w tajnych wyborach uzyskał poparcie ponad 90% delegatów, zostając prezesem na kolejną kadencję, lata 2024-2028. Przedstawiając, przed wyborem, swój, oraz dla Izby, program działania na nią mówił o trzech głównych kierunkach: Reprezentowaniu interesów branży z angażowaniem się w prace legislacyjne krajowe i UE oraz realizowaniu zarządzenia kryzysowego. Wspieraniu przedsiębiorczości oraz Działaniom na rzecz rozwoju branży m.in. edukując zarówno ją, jak i rynek. Omówił następnie te zadania bardziej szczegółowo.
Na lata 2024-2028 wymienił: Zmniejszenie obciążeń finansowych. Walkę z naruszeniami prawa w turystyce, m.in. z „szarą strefą”. Przegląd inicjatyw rządowych, m.in. dotyczących najmu krótkoterminowego i opłat turystycznych. Aktywizację turystyki krajowej, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz seniorów. Promocję turystyki przyjazdowej do Polski. Zrównoważony rozwój oraz pozyskiwanie kadr dla turystki. XXXVI Walne Zgromadzenie PIT dokonało również wyboru członków i członkiń Rady PIT oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Delegaci przedyskutowali także oraz wprowadzili proponowane poprawki w Statucie PIT. Część merytoryczną Zgromadzenia zakończył wieczór towarzysko – integracyjny w jednym z warszawskich klubów.
Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top