EGIPT: KOMPLEKS ŚWIĄTYŃ W KARNAKU

Podczas wycieczek do Luksoru turyści tłumnie odwiedzają Karnak, aby podziwiać ruiny kompleksu świątyń poświęconych bogom tebańskim. Obiekty te w 1979 r. zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury. 2,5 km od Luksoru, na wschodnim brzegu Nilu, wznoszą się ruiny Świątyni Karnaku. Znajdują się one w miejscowości Karnak, obecnie traktowanej jako przedmieście Luksoru. Przed wiekami była to część Teb, dawnej, legendarnej stolicy Egiptu. Już z daleka Świątynie w Karnaku sprawiają wrażenie ogromnych, ale o wielkości i potędze poszczególnych budowli warto przekonać się oglądając się je z bliska.

 

 

Gigantyczny kompleks

 

Kompleks Karnaku tworzą pozostałości świątyni Montu – boga wojny, sanktuarium bogini Mut – żony Amona. Największa z świątyń poświęcona jest Amonowi-Re, bogu niewidzialnego wiatru, urodzaju i płodności, który stał na czele panteonu egipskich bogów. Te trzy świątynie połączone są alejami procesyjnymi i zajmują obszar o długości 1,5 km i szerokości 700 m.

Większość budowli w Karnaku wzniesiono w okresie Nowego Państwa. Były one rozbudowywane i przebudowywane na przestrzeni 1500 lat. Do pierwszego pylonu (para wież o prostokątnej podstawie, zwężających się ku górze), który tworzy wejście do świątyni Amona – Re wiedzie aleja procesyjna.

Po obu jej stronach stoi 40 sfinksów o głowach barana i przypatruje się przechodzącym turystom. Po przejściu pylonu wchodzi się na wielki dziedziniec oddzielony od sali hypostylowej (kolumnowej) drugim pylonem.

Stojące po środku kolumny tworzyły pawilon, gdzie znajdowała się święta arka Amona. Drugi pylon poprzedzają ogromne posągi Ramzesa II, a przed nimi znajduje się postać jego żony, sięgająca faraonowi do kolan.

 

Wielka Sala Hypostylowa

 

Po przejściu przez drugi pylon wchodzi się na teren wielkiej sali hypostylowej. Ma ona wymiary 102 x 53 m i podparta była 134 kolumnami. Ich ogrom zapiera dech w piersi. Najwyższe z nich mają 23 m wysokości i zakończone są kapitelami w kształcie rozwiniętego kwiatu papirusu.

Kolumny niższe, ustawione w 14 rzędach, mają głowice o zamkniętych kwiatach papirusu. Ściany i trzony kolumn są bogato zdobione reliefami. Za salą hypostylową znajdują się kolejne pylony (trzeci i czwarty) oraz starsza część świątyni. Pomiędzy tymi pylonami wznosi się ogromny obelisk. Ma on 30 metrów wysokości i jest najwyższy w Egipcie.

To co zachwyca to fakt, że został on wykonany z jednego bloku skalnego. Jest to jedyny zachowanych obelisk z czterech obelisków wzniesionych w tym miejscu na polecenie Hatszepsut, kobiety-faraona. Świątynia Amona-Re to zespół budowli wzniesionych w okresie Nowego Państwa i czasach późniejszych.

W jej skład wchodzi świątynia Ptaha, wielka świątynia Amona-Re, świątynia Ramzesa III i świątynia Chonsu. Do kompleksu świątyń należy także święte jeziorko. Zespół Świątyń Karnaku połączony był aleją procesyjną ze świątynią Amona w Luksorze. Biegnie ona równolegle do Nilu.

Ma ok. 3,0 km długości i wzdłuż niej stoi rząd posągów sfinksów. Oglądając ten kompleks budowli poświęcony egipskim bóstwom jest się pełnym podziwu dla starożytnych Egipcjan, którzy w zamierzchłych czasach potrafili wznosić tak olbrzymie i skomplikowane pod względem inżynieryjnym budowle.

 

Zdjęcia autora.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top