CZECHY: SANKTUARIUM NA ŚWIĘTYM KOPCZYKU

Widok od strony Drogi Pielgrzymów jest imponujący. Szczyt mającego 382 m n.p.m. pagórka u podnóża Wysokich Jesioników zajmuje kościół z dwiema wieżami oraz piętrowymi skrzydłami tworzącymi fronton o długości 97 m.

To morawska perła barokowej architektury i sztuki, leżące 8 km na południowy wschód od centrum od 100-tysięcznego Ołomuńca sanktuarium Nawiedzenia Maryi Panny Svatý Kopeček.

Święty Kopczyk, Kopeczek – jak nazywany jest w dostępnym w nim folderze w języku polskim z którego czerpię część informacji, a w innych tłumaczeniach Pagórek, Górka lub Wzgórze.

 

 

Gdy z wysadzanej starymi drzewami Drogi Pielgrzymów wychodzi się na lekko wznoszącą do góry rozległą ląkę u podnóża schodów wiodących doo świątyni, po lewej stronie mija się piękny, wysoki kamienny krzyż – kapliczkę. Ufundowali ją w roku 1900 małżonkowie Skladalowie jako wotum z okazji narodzin wnuka, późniejszego wybitnego, chociaż zmarłego młodo czeskiego poety Jiřiho Wolkra (1900-1924). Natomiast v Svatým Kopečku urodził się inny sławny Czech, malarz i grafik Karel Svolinsky (1896-1986). A do sławy tego miejsca przyczynił się też mieszkający w pobliskich Samotiškach poeta, pisarz i tłumacz Otto František Babler (1901-1984).

 

ZACZĘŁO SIĘ OD ŚLUBOWANIA I SNU JANA ANDRÝŠKA

 

Kompleks sanktuarium malowniczo wygląda również od strony południowo – wschodniej, gdy idzie się do niego z parkingu. Chociaż widok fatalnie psują przyklejone do ścian tego dużego zespołu architektonicznego nawet piętrowe bary, cukiernie, lodziarnie i kramy o „urodzie” jarmarcznych bud. Miejsce to ma wielowiekową historię związaną z klasztorem norbertanów.

Ich klasztor, później opactwo Klašterni Hradisko położone na obrzeżach Ołomuńca, założony został już w roku 1078. A sąsiednie, należące do niego tereny, porastały lasy. W latach 20-tych XVII w. zamożny ołomuniecki mieszczanin Jan Andrýšek ślubował, że jak powiedzie mu się w interesach, to wybuduje Matce Bożej kaplicę.

I gdy, jak głosi legenda, ukazała mu się ona we śnie i wskazała miejsce, w którym ma wypełnić ślubowanie, to w latach 1629-1632 wzniósł na polanie na wzgórzu, później nazwanym Svatý Kopeček, niewielką kaplicę.

Jego dzieje jako miejsca kultu i pielgrzymek też związane jest z legendą.

Podobno pustelnika pilnującego kaplicę obudził pewnego razu piękny śpiew pielgrzymów.

Położyli oni na ołtarzu obraz, w innej wersji płaskorzeźbę, z wizerunkiem Maryi i zniknęli.

 

 

DZIEŁO WŁOSKICH ARCHITEKTÓW

 

Od tej pory rozpoczęła się pielgrzymkowa kariera tego miejsca. Podczas wojny 30-letniej kaplica została zniszczona i na jej miejscu norbertanie zbudowali w latach 1669-1679, ze względu na stale rosnącą liczbę pielgrzymów, przestronny kościół. Zaprojektował go włoski architekt Giovanni Pietro Tencalla.

W latach 1714-1721 dobudowano do niego, według projektu Domenico Martinellego, skrzydła i stworzono klasztorny kompleks z wewnętrznym dziedzińcem, ambitem krużgankami, a w nich kaplicą p.w. Marii Panny i dwiema innymi.

Po Svatým Kopečku oprowadza nas, grupę dziennikarzy hiszpańskich, polskich i słowackich zaproszonych na podróż studyjną po Morawach i Jesionkach przez Czech Tourism, przewodnik – norbertanin. Pokazując i opowiadając zarówno to, co mogą zobaczyć normalnie zwiedzający, jak i miejsca, m.in. chór z organami, wieżę, korytarze z galerią obrazów itp. dostępne tylko dla niektórych grup.

Dodam, że indywidualne zwiedzanie znakomicie ułatwiają tu tablice informacyjne w językach: czeskim, polskim i angielskim rozmieszczone w różnych miejscach świątyni, zwłaszcza przy ołtarzach i w kaplicach.

 

ŚWIETNE INFORMACJE, RÓWNIEŻ PO POLSKU

 

Tak np. niezależnie od informacji przekazywanych przez zakonnika można dowiedzieć się z nich, że obraz w ołtarzu kaplicy św. Józefa – Oblubieńca Marii Panny namalował w 1681 r. Tobiáš Bock. A w szklanej trumnie z postacią z wosku znajdują się relikwie męczennika św. Liberta, dar papieża Benedykta XIV z r. 1750. I wiele szczegółów o ołtarzowych rzeźbach i posągach oraz ich twórcach.

Podobnie o ambonie, dziele Josefa Winterhaldera z roku 1732, i jej dekoracji. Czy – w innym miejscu – o sklepieniu kopuły z sześcioma kasetami z freskami Jana Stegera. Przedstawiają one wydarzenia z życia wybitnych kobiet Starego Testamentu: Sary, Rebeki, Abigaile, Batszeby, Judyty i Estery. Zaś w pendentywach (żagielkach) alegoryczne przedstawienie czterech znanych wówczas kontynentów w technice al fresco.

Natomiast stojące w niszach filarów drewniane posągi czterech ewangelistów wykonane zostały przez rzeźbiarzy z rodziny Zürn z Ołomuńca. Malowidła pokrywają niemal każdy centymetr ścian i sklepień. Niezliczone są też posągi, rzeźby i detale zdobnicze, dzieła wybitnych włoskich, czeskich niemieckich artystów.

 

        WSPANIAŁE ORGANY

 

Oglądamy je z głównej nawy, ale również z góry: z bocznych przejść i z chóru, na którym znajdują się nie tylko przepiękne, ale również o znakomitym brzmieniu organy. Co dał nam poznać grając na nich prowadzający nas norbertanin. A także bardzo ciekawe rzeźby, figury i zdobienia w normalnie niedostępnym przejściu za ołtarzem głównym.

Ciekawe jest też zdobnictwo frontonu kościoła, jego bocznych skrzydeł, wspomnianej już galerii arkadowej – ambitem z drogą krzyżową, posągami i obrazami. Jak również z wspomnianą kaplicą Maryi Panny i dwiema pokutników – św. Piotra i Ś. Marii Magdaleny. Na wewnętrznym dziedzińcu stoi wysoka kamienna rzeźba grupy patrona klasztoru, św. Norberta, dzieło, podobnie jak ambony i figur na fasadzie kościoła, Jozefa Winterhaldera.

Przykłady można mnożyć. Historycy sztuki i miłośnicy baroku mogą te freski, figury, rzęźby i zdobienia oglądać godzinami. Sanktuarium – Panna Maria na Svatým Kopečku czczona była jako Królowa Moraw – przeżywało okresy rozkwitu, upadku i odrodzenia. Nawet tragedii. Tak np. 28 września 1705 r. podczas pożaru w zajeździe dla pielgrzymów wybuchła panika, ludzie wyskakiwali z okien.

 

      KASACJA I ODRODZENIE KLASZTORU

 

121 jej ofiar pochowano w zbiorowym grobie w lesie za kościołem. Zapoczątkowało to powstanie przyklasztornego cmentarza. W 1784 r. papież Benedykt XIV podniósł tutejszy kościół do rangi bazyliki mniejszej. I nadał jej odpustowe przywileje takie same, jakie miała rzymska bazylika Santa Maria Maggiore.

Cesarz Józef II – Czechy i Morawy wchodziły wówczas w skład imperium austriackiego – skasował klasztor (nie tylko ten) i skonfiskował jego dobra. Część budynków klasztornych sprzedano i rozebrano na budulec.

Wcześniej, gdy sanktuarium było zagrożone, m.in. podczas Odsieczy Wiedeńskiej 1863 r., powstania Rakoczego w 1704r., najazdów Prusaków w 1741 i 1758 r. cudowny obraz ukrywano. W 1785 r. tutejszy kościół stał się tylko parafialnym dla okolicznych gmin: Samotišky, Droždin, Radikov, Lošov i Posluchov. Konfiskatę klasztoru cesarz, już inny, cofnął w 1834 r.

Norbertanie wrócili tu w 1846 r. i rozpoczęli renowację obiektów. Kontynuowana ona była też w latach 1930-1932. W nocy z 6 na 7 maja 1945 r. podczas walk o Ołomuniec zespół klasztorny został uszkodzony, ale ocalał i przez 5 lat był remontowany. Ale w 1950 r. władze komunistyczne wygnały norbertanów, którzy powrócili tu dopiero w 1990 r., już do odnowionej świątyni.

 

JAN PAWEŁ II PODNIÓSŁ RANGĘ ŚWIĄTYNI

 

W jej kronikach odnotowano m.in. wizytę kardynała Karola Wojtyły w 1974 r., ale najważniejszym wydarzeniem w najnowszych dziejach klasztoru była jego druga wizyta, już jako papieża Jana Pawła II w dniu 21 maja 1995 r. Podniósł on świątynię ponownie do rangi bazyliki mniejszej, a na wzgórzu spotkał się z młodzieżą.

Fakt ten upamiętniają tablice na frontonie, na jednej z kolumn w prawej części kościoła, a także płyta w chodniku przed nim, w miejscu, gdzie wkopany był papieski krzyż. Imię Jana Pawła II otrzymało też przejście obok południowej strony kompleksu. Obecnie do sanktuarium główne pielgrzymki odbywają się tylko dwa razy do roku.

W niedziele po: świecie Nawiedzenia NMP – 31 maja i po święcie Wniebowstąpienia – 15 sierpnia. Ale kościół i ogólnie dostępne miejsca na terenie klasztoru dostępne są codziennie w godzinach od. 8.30 do 17.00 – z wyjątkiem poniedziałkowych popołudni. W sezonie letnim organizowane jest bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem.

Można je rezerwować także telefonicznie na numery parafii: +420 585 385 342 i +420 777 742 176 lub e-mailem na adres:fasvatykopecekuo@ado.cz. Dalsze szczegóły można znaleźć na: www.tourism.olomouc.eu. Jest to czynna parafia rzymskokatolicka świadcząca również posługę duchową. Więcej o tym sanktuarium znajduje się też na: www.svatykopecek.cz.

 

Zdjęcia autora

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top