POLSKA TURYSTYCZNA: WIRTUALNE PRZEWODNIKI PO SZLAKACH MAŁOPOLSKI

 

 

 

 

Ruszyły dwa portale internetowe prezentujące szlaki turystyczne Małopolski. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie stworzył wirtualne przewodniki – Geoportal i Portal Krajoznawczy – które umożliwiają szczegółowe planowanie wycieczek pieszych, rowerowych, narciarskich i innych oraz dostarczają rzetelnej informacji krajoznawczej o regionie, a zwłaszcza o atrakcjach znajdujących się na szlakach turystycznych.

 

– Mamy nadzieję, że udostępniając tak bogaty, wirtualny przewodnik po szlakach turystycznych Małopolski zachęcimy do uprawiania aktywnej turystyki w regionie – mówi Jerzy Kapłon, Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK. Naszym celem jest wdrożenie nowego produktu turystycznego – regionalnego systemu szlaków turystycznych, uporządkowanie szlaków i informacji o ich przebiegach, a przede wszystkim stworzenie możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki szlaków turystycznych Małopolski” – dodaje.

 

Geoportal (http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/geoportal) jest zaawansowanym narzędziem, które dostarcza przestrzennej informacji o szlakach turystycznych w Małopolsce. Szlaki zostały zwizualizowane na szczegółowych mapach i zdjęciach satelitarnych. Geoportal daje możliwość planowania tras, określania długości, wysokości, przewyższeń, podaje informacje o rodzaju i kolorze szlaków. Pozwala na wiele sposobów analizować informacje – jest po prostu wielofunkcyjną, wirtualną mapą Małopolski.

 

Portal Krajoznawczy (http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl) jest uzupełnieniem informacji przestrzennej, którą oferuje Geoportal, o wiedzę krajoznawczą. Pozwala zapoznać się z ciekawymi informacjami na temat atrakcji przyrodniczych, historycznych i wielu innych, w które Małopolska jest wyjątkowo bogata.

 

Inicjatywa jest częścią projektu pt. „Szlaki turystyczne w Małopolsce – integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójny kompleksowy produkt regionalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Projekt ma przyczynić się do rozwoju oferty i produktu dla turystyki aktywnej, bazującej i wykorzystującej w sposób zintegrowany różnorodne zasoby i walory: naturalne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe oraz istniejącą i rozwijaną infrastrukturą szlaków w Małopolsce.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top