POLSKA TURYSTYCZNA: KRAINA KANAŁU ELBLĄSKIEGO

Kanał Elbląski należy do największych atrakcji turystycznych nie tylko tego regionu Polski.

 

To – można przeczytać na tylnej okładce przewodnika „Kraina Kanału Elbląskiego” – jeden z Siedmiu Cudów Polski, unikatowa na skalę światową droga wodna z systemem pięciu pochylni, po których statek pokonuje odcinki między jeziorami. Arcydzieło techniki powstałe jeszcze w XIX w. do dziś wzbudza podziw, a przeprawa nim dostarcza niezapomnianych wrażeń, także ze względu na walory przyrodnicze okolicy”.

 

Ale nie tylko sam kanał, bo także jego bliższe i dalsze okolice są prawdziwym zagłębiem atrakcji i zabytków – od starożytnych grodzisk i cmentarzysk, poprzez architekturę gotycką z czasów krzyżackich, po dawne siedziby arystokratycznych rodów przeważnie nad brzegami jezior.

 

 

Temu, szalenie ciekawemu regionowi, poświęcony został wydany właśnie przewodnik turystyczny z mapą w skali 1:100 000, którą można traktować zarówno jako jego uzupełnienie, jak i odrębną całość. W pewnym stopniu ich zawartość pokrywa się bowiem. Tak np. w przewodniku opisano – zamieszczając również ich zdjęcia – łącznie 112 ciekawe zabytki, muzea i miejsca w poszczególnych miejscowościach.

 

Znalazły się w nim również niewielkie plany Elbląga, Iławy i Ostródy z zaznaczonymi na nich obiektami, które mogą zainteresować turystów. A więc nie tylko zabytkami, muzeami, ale także placówkami noclegowymi i gastronomicznymi – do smażalni ryb włącznie, sportowymi itp. Są też niewielkie mapki okolic tych miast i Kanału. Natomiast na odwrocie mapy znalazły się, powtórzone za przewodnikiem, informacje o 54 najciekawszych obiektach i miejscach.

 

Ponadto plany tych samych miast w większej skali, również z kilkudziesięciu zaznaczonymi na każdym z nich obiektami i ich fotografiami. W 80 – stronicowym przewodniku znalazły się informacje na temat historii i geografii tego regionu, szlaku wodnego Kanału Elbląskiego, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i jezior.

 

W kolejnym rozdziale przedstawiono wspomniane już 3 centra tej krainy z najważniejszymi w nich obiektami i ich zdjęciami. W trzecim Atrakcje Krainy Kanału Elbląskiego znajdujące się poza obszarem Elbląga, Iławy i Ostródy – Indeks tych miejscowości znajduje się na końcu przewodnika. W ostatnim – czwartym rozdziale – są propozycje, z ich prezentacją, kilku szlaków pieszych i rowerowych.

 

Informacje o poszczególnych zabytkach, obiektach i miejscach są krótkie, encyklopedyczne. W przewodniku ( na odwrocie mapy już nie, są natomiast przydatne informacje turystyczne i telefony dotyczące 3 wspomnianych miast ) w części tych obiektów znajdują się również ich adresy pocztowe, e-mailowe, numery telefonów i strony internetowe. Niektóre z tych informacji – być może jest to efekt skrótowości – budzą wątpliwości.

 

Tak np. w opisie Zamku kapituły pomezańskiej w Szymbarku można przeczytać ( tak przynajmniej wynika z kontekstu ), że nowi jego właściciele w końcu XVIII w. nie tylko „obwiedli go” murem, ale także zbudowali w parku… korty tenisowe. Chociaż ten rodzaj sportu wywodzący się z angielskiej gry sphairistike, której zasady sformułowano w 1873 roku, powstał dopiero pod koniec XIX w. Są to jednak drobiazgi, a przewodnik oraz mapa są ciekawe i bardzo przydatne dla ich użytkowników, zachęcając do poznawanie tego regionu kraju.

 

Tekst przewodnika wzbogacają informacje w ramkach o charakterze ciekawostek. Np. „Pan Samochodzik nad Jeziorakiem”, „Hanza”, „Elbląskie wykopaliska”, „Spod Iławy po Nobla”, „Związek Pruski”, „Napoleon w Ostródzie”. Warto podkreślić, że są to publikacje bezpłatne, wydane na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy współpracy ze starostwami powiatowymi w Elblągu, Iławie i Ostródzie, w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

 

KRAINA KANAŁU ELBLĄSKIEGO. Przewodnik turystyczny. Autorki: Agata Grzanka i Marta Pożarska. Mapy: Małgorzata Czopik, Grzegorz Marchut, Mateusz Zaręba. KRAINA KANAŁU ELBLĄSKIEGO. Mapa turystyczna 1:100 000. Autorzy ci sami. Wydawnictwo Amistad, Wyd. I Kraków 2010, str. 80.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top