NIEMCY: TURYSTYKA MIEJSKA NUMEREM 1 W 2024 ROKU

Norymberga. Rynek Główny, Kościół NMP i bazar.
Norymberga. Rynek Główny, Kościół NMP i bazar.

Wycieczki do miast mają być najsilniejszym czynnikiem napędzającym niemiecką turystykę
przyjazdową w 2024 roku.

Norymberga – fot. Cezary Rudziński

Według analizy przeprowadzonej przez Niemiecką Centralę Turystyki (DZT) opartej na badaniach międzynarodowych, Niemcy potwierdziły swoją rolę jako wiodący cel podróży miejskich i kulturalnych Europejczyków. Zróżnicowana i wysokiej jakości oferta zaspokaja potrzeby poszczególnych grup turystów. Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) uważa, że turystyka miejska ma największy potencjał do dalszego ożywienia niemieckiej turystyki przyjazdowej w 2024 roku.

Bayreuth – fot. Cezary Rudziński

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „Niemieckie miasta Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „Niemieckie miasta miasta mają silną pozycję jako cel turystyczny Europejczyków podróżujących po świecie. Według IPK International, 11,1 miliona z 46,5 miliona podróży odbytych przez Europejczyków do Niemiec w 2022 r. to wyjazdy do miast, a 3,8 miliona to wycieczki objazdowe. W miesiącach od stycznia do sierpnia 2023 r. ożywienie w turystyce miejskiej wyniosło 83% w porównaniu z rekordowymi danymi z 2019 r. Według prognoz różnych instytutów badających rynek i naszych własnych oszacowań, niemiecka turystyka przyjazdowa będzie w stanie powtórzyć rekordowe wyniki z 2019 roku w 2024 roku.

Norymberga, Dom Albrechta Durera – fot. Cezary Rudziński

Podróże miejskie i kulturalne są szczególnie popularne wśród Europejczyków, jak pokazuje raport Europejskiej Komisji Turystyki z października 2023 r.: najpopularniejszym segmentem są city breaks (19,3%), następnie kultura i dziedzictwo kulturowe (16,7%) oraz wycieczki przyrodnicze (13,5%). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, zainteresowanie wyjazdami do miast pozostaje wysokie, wycieczki objazdowe i kulturoznawcze odnotowują tendencję wzrostową, podczas gdy zainteresowanie wypoczynkiem na wybrzeżu i nad jeziorami nieco spadają. W związku z tym w 2024 r. dostosowujemy nasze globalne kampanie tematyczne „Niemcy – kraj sztuki i kultury” oraz „ UNESCO”.

W centrum uwagi znajdą się kampanie: 250. rocznica Caspara Davida Friedricha, 35 – lecie upadku Muru Berlińskiego, miasta rozgrywek Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz Chemnitz jako Europejska Stolica Kultury 2025″

Miasta ponownie w czołówce

Norymberga, panorama miasta z zamku – fot. Cezary Rudziński

Niemiecka turystyka przyjazdowa wciąż się odbudowuje i z wynikiem 74,9 mln noclegów zagranicznych gości w okresie od stycznia do listopada 2023 r. osiągnęła 89,6% wartości z 2019 r. Zgodnie z danymi dostępnymi do września 2023 r., Magic Cities osiągnęły wynik na poziomie 91,6 procent. Udział tych miast w całkowitej liczbie noclegów zagranicznych gości, który wynosił 45% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r., powrócił do poziomu 43% w tym samym okresie 2023 r.

Wysokie zainteresowanie

 

Bayreuth, Opera – fot. Cezary Rudziński

Kraje z których przyjeżdża najwięcej gości nazywane rynkami źródłowymi dla niemieckiej turystyki przyjazdowej również generują ponadprzeciętny wkład w turystykę do miast. Najsilniejszym dla turystyki miejskiej są Stany Zjednoczone z 3,4 mln noclegów w Magic Cities i Berlinie, następnie Wielka Brytania (2,2 mln) i Niderlandy (2,1 mln). Inni czołowi „gracze” z ponad milionem noclegów w tych miastach to Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Austria, Francja, Dania i Polska.

Turystyka wysokiej jakości

Kolonia, katedra widziana od strony Renu – fot. Cezary Rudziński

DZT w 2023 roku przenalizowała badanie Instytutu SINUS przeprowadzone w 15 krajach europejskich i Izraelu celem zbadania stylu życia określonych środowisk społecznych w związku z ich podróżami do miast. 35% ankietowanych szczególnie zainteresowanych było city breakami i spędziło wakacje w Niemczech, kolejne 34% bardzo dobrze zna Niemcy jako cel podróży wakacyjnych, a 31% jest zaznajomiona z ofertą. Osoby zainteresowane city breakami są zazwyczaj młodsze i mają wykształcenie wyższe. Grupy społeczne określone przez Sinus-Milieus jako: intelektualiści, performerzy, kosmopolityczna awangarda i postępowi realiści wykazują szczególną skłonność do podążania za ulepszaniem, nowoczesnością i nowymi trendami jakie mogą występować w środowisku miejskim.

 

„Stay a little bit longer” w miastach i na wsi

 

Ulm – Fot. Cezary Rudziński

Według analizy World Travel Monitor IPK International 2023 przeprowadzonej na zlecenie DZT w 27 krajach, 93% podróżujących do Niemiec jest zainteresowanych połączeniem wycieczki do miasta z naturą i krajobrazem: 34% skupiłoby się na mieście, 21% na przyrodzie, a 37% na mieście i przyrodzie w równym stopniu. Dzięki inicjatywie „Stay a little bit longer” DZT promuje w szczególności przedłużanie pobytów międzynarodowych gości w Niemczech poprzez łączenie pobytu w mieście z wycieczkami po okolicy. W ten sposób kampania aktywnie przyczynia się do przyjaznych dla klimatu i środowiska podróży. Kampania zwiększa również ekonomiczną wartość dodaną podróżowania i pomaga wzmocnić turystykę w regionach wiejskich.

Dodatkowe możliwości dzięki aplikacjom Open Data

 

Bayreuth – Fot. Cezary Rudziński

Projekt Knowledge Graph, który został uruchomiony w połowie 2023 r., otwiera nowe możliwości marketingowe również dla niemieckiej turystyki miejskiej. Kilka międzynarodowych internetowych platform turystycznych już wykorzystuje dane z Knowledge Graph do przestawiania miast i wzbogacania ich o złożone oferty turystyczne. Poza marketingiem, otwarte dane tworzą również podstawę technologiczną do usług wspieranych przez sztuczną inteligencję: w ten sposób można wyrównać natężenie ruchu turystycznego i lepiej nim zarządzać, a także zoptymalizować wykorzystanie transportu. Również skutecznie przyczyniają się do przyjaznych dla klimatu i środowiska podróży, a jednocześnie poprawiają doświadczenia gości w obszarze „inteligentnego miasta” (ang. smart city). W tym kontekście powstają m.in. nowe modele biznesowe firm typu start-up.

Miasto przyszłości

 

Norymberga, uliczka na Starym Mieście – fot. Cezary Rudziński

Centra miast przechodzą intensywne zmiany. Handel detaliczny, który przez długi czas dominował w ich wizerunku, częściowo przeniósł się na rynki elektroniczne, a wiele gmin opracowuje

innowacyjne i ekologiczne koncepcje mobilności i transportu. Miasto przyszłości staje się coraz bardziej inteligentne, łącząc elastyczną pracę mobilną, tymczasowe wydarzenia artystyczne, historię i społeczno-kulturalne przestrzenie spotkań. Ponadto harmonizuje ono z regionalną tożsamością otaczającego je regionu. Globalna kampania DZT „Niemcy – kraj sztuki i kultury” nawiązuje do tych trendów. Dzięki takim tematycznym obszarom jak „Design.Kultura.Podróże”, „Historia.Kultura.Podróże”, „Wino.Kultura.Podróże” i „Muzyka.Kultura.Podróże” jest ona skierowana do potencjalnych gości ze środowisk opartych na wartościowym stylu życia, którzy są szczególnie zainteresowani wyjazdami do miast w Niemczech prezentując oferty turystyczne dla tych grup, które wyraźnie przemawiają do tych odbiorców.

Norymberga, fragment Starówki – fot. Cezary Rudziński

Zdjęcia: Cezary Rudziński

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top