NIEMCY: ŚWIETNE WYNIKI TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ

Turystyka przyjazdowa do Niemiec notuje bardzo dobre wyniki w pierwszej połowie 2019 r na tle międzynarodowej konkurencji. Potwierdzają to wstępne dane IPK International o rozwoju podróży zagranicznych na podstawie World Travel Monitors. Turystyka światowa rozwija się nadal pozytywnie, notując wzrost o 3,5%.

Liczba podróży zagranicznych Europejczyków rośnie o +2,5% i jest to wzrost mniej dynamiczny niż w przypadku Amerykanów (+4%) i Azjatów (+ 5 %). Niemiecki Incoming przy wzroście +3,7% prezentuje się wobec tego lepiej niż średnia światowa. Niemcy generują z europejskich rynków źródłowych wzrost o 4% i plasują się tym samym znacznie powyżej europejskiej średniej (ze wzrostem 2,5%). Na tle europejskiej konkurencji Niemcy notują podobne wyniki jak Austria, Włochy i Hiszpania, natomiast zacznie wyprzedzają Szwajcarię i Wielką Brytanię.

,,Niemcy jako cel podróży mają bardzo dobrą pozycję w rywalizacji destynacji turystycznych’’ – tłumaczy Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystycznej (DZT). ,,Jednak ostatnie dane IPK nie mogą przesłaniać faktu, że stoimy w obliczy poważnych wyzwań związanych ze słabszym wzrostem gospodarczym w strefie euro, debatą polityczną i kwestią braku porozumienia w sprawie Brexitu’’.

Zdjęcia: DZT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top