CZECHY: CYKLO PROJEKT NA POGRANICZU Z POLSKĄ

Dziewięciu partnerów wzdłuż granicy czesko – polskiej połączyło swoje siły w 2017 roku i rozpoczęło tworzenie projektu, który przyniesie korzyści obu stronom.

Kierownictwa podjęło się Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), który koordynuje projekt i dba, aby zakończył się on powodzeniem. Jego celem jest przygotowanie koncepcji długiej trasy rowerowej z siecią transgranicznych ścieżek rowerowych łączących oba kraje wraz z niezbędnym know-how oraz działaniami marketingowymi w taki sposób, by koncepcję tę można było następnie wprowadzić i zrealizować.

Wszystko rozpoczęło się od pierwszego spotkania partnerów w lutym 2017 roku we Wrocławiu. Podczas niego zaprezentowany została podstawowy zarys wzajemnej współpracy oraz jej najważniejsze punkty i harmonogram. Partnerzy zaprezentowali stan turystyki rowerowej na swoim obszarze, przybliżyli swoje wizje dotyczące swojego udziału oraz formy partycypacji w projekcie i w ten sposób zarysowały się pierwsze bardziej konkretne zarysy oraz oczekiwane efekty projektu.

Poszczególne prezentacje i późniejsze dyskusje potwierdziły fakt, że każdy podmiot jest na innym etapie przygotowań poszczególnych części projektu i ma różny stopień know-how, ale cel jest wspólny: tzn. przyczynić się do szybszego rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu czesko-polskim. Po pierwszym spotkaniu odbyła się wizyta studyjna w Opolu.

Oprócz ciekawych prezentacji oraz spotkania z Marszałkiem Województwa Opolskiego i Prezesem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Stanisławem Rakoczym oraz Burmistrzem Miasta Opola Arkadiuszem Wiśniewskim, odbyła się przejażdżka z przewodnikiem po nim na rowerach miejskich. Program trzydniowego spotkania był niezwykle atrakcyjny.

Warto wspomnieć na przykład o fabryce drewnianych rowerów Wooden Barrel albo o przejażdżce rowerowej do Nysy wraz z prezentacją Ścieżki czarownic na pograniczu czesko-polskim. Druga wizyta studyjna miała miejsca w kraju (województwie) Kralowohradeckim, we wrześniu 2017 roku, w Hradcu Králové. Najpierw uczestników powitał  radny Pavel Hečko, odpowiedzialny za rozwój regionalny, granty europejskie, dotacje oraz turystykę, wraz z zastępcą ds. rozwoju miasta Hradec Králové Jindřichem Vedlichem.

Przedstawione zostały ciekawe prezentacje na temat turystyki rowerowej, tym razem z czeskiej perspektywy. Partnerzy zapoznali się nie tylko z polityką rowerową miasta Hradec Králové oraz rozwojem jego infrastruktury w tym zakresie i tras rolkowych, ale również z Ponadregionalną strategią kraju (województwa) Kralowohradeckiego dotyczącą uprawiania sportów rowerowych i rolkowych.

Polscy partnerzy sprawdzili jak działa w praktyce Bike Tower (zautomatyzowany system parkowania dla rowerów), odwiedzili również Bajkazyl, publiczny, społeczny serwis rowerowy promujący lokalną kulturę rowerową w Hradcu Králové. Podczas dłuższej przejażdżki rowerowej na odcinku Hradec Králové – Smiřice – Kuks, oprócz wizyty w unikatowym kompleksie barokowym, został zaprezentowany system monitoringu na międzynarodowej trasie rowerowej nr 2 – Labské stezce [pol. Łabska ścieżka].

To, jaki jest pozytywny (również ekonomiczny) wpływ trasy rowerowej na rozwój miasta i regionu bezpośrednio potwierdził burmistrz miasta Smiřice Luboš Tuzar, który odpowiada za powstanie wspomnianej części Labské stezky [pol. Łabska ścieżka]. Aby cała układanka była kompletna, ostatniego dnia partnerzy spróbowali innej formy turystyki rowerowej – singltrail na obszarze Trutnov Trails.

Wartością dodaną spotkania przede wszystkim dla polskich partnerów był fakt, że dzięki skoordynowanemu włączeniu lokalnej i wojewódzkiej administracji samorządowej możliwa jest realizacja również ambitniejszych projektów, których celem jest rozwój infrastruktury rowerowej oraz usług towarzyszących. W trakcie wizyt studyjnych oraz bogatej wymiany doświadczeń, partner wiodący projektu ogłosił przetarg na inwentaryzację dokumentów (infrastruktury dla turystyki rowerowej dla całego obszaru związanego z projektem).

Opracowania inwentaryzacji podjęła się polska firma Neuteno, która otrzymała od partnerów niezbędne dokumenty oraz rozpoczęła prace związane z inwentaryzacją. Już w trakcie prac poszczególni partnerzy projektu przesłali pierwsze wnioski i uwagi dotyczące procesu inwentaryzacji. Po ponad pół roku od rozpoczęcia projektu projekt zyskał nowy poziom, który jest jego integralną i bardzo ważną częścią.

Całą koncepcję znacznie trudniej realizować, jeśli nie posiada się wsparcia politycznego poszczególnych przedstawicieli. Do tego samego wniosku doszli również uczestnicy forum polityczno – administracyjnego, które miało miejsce w połowie września ub. r. w Kudowie Zdroju. Polityczne zgrupowanie przedstawicieli wszystkich partnerów jest bardzo ważnym elementem projektu – ma za zadanie wspierać go i jego realizację.

Podczas pierwszego spotkania projekt został szczegółowo przedstawiony, wspomniano również o czesko -polskiej legislatywie dotyczącej projektu. Uczestnicy podzieleni zostali na grupy (czesko-polskie), w których debatowano nad ewentualnymi trudnościami projektu, oczekiwaniami oraz poszczególnymi celami. Uatrakcyjnienie pogranicza czesko-polskiego, poprawa obsługi komunikacyjnej na tym terenie – to efekty, które w ramach kontynuacji projektu powinny zostać osiągnięte i powinny wpłynąć na wspólny rozwój.

Kolejny działaniem w ramach projektu było październikowe spotkanie Mobilnego punktu doradczego w Kędzierzynie – Koźlu w Polsce. Z powodów organizacyjnych spotkanie miało formę łączoną, częściowo opartą na wideokonferencji. Zobaczyć można było prezentacje aktualnego stanu oraz przebiegu projektu, lokalnych tras rowerowych i dróg, standardów planowania, budowy, utrzymania oraz marketingu tras w Polsce, Czechach i Europie, oczywiście nie brakowało również prezentacji w terenie.

 

Zdjęcia: Newsletter projektu

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top