FRANCJA: PASTELE W PARYSKIM PETIT PALAIS

Do 8 kwietnia 2018 paryski Petit Palais po raz pierwszy prezentuje publiczności zbiór 130 pasteli ze swojej kolekcji. Wystawa ta jest okazją do zapoznania odwiedzających z mało znaną częścią historii tej techniki. Ekspozycja stanowi panoramę głównych nurtów artystycznych drugiej połowy XIX wieku, od impresjonizmu po symbolizm.

 

Z wyjątkiem kilku często powielanych prac, te niezwykle delikatne dzieła nie były wcześniej pokazywane, a teraz wyjątkowo można je podziwiać, zanim z powrotem wrócą do magazynu.

Ewolucja sztuki pastelu

Wystawa podzielona jest na pięć sekcji. Zarówno w ujęciu chronologicznym, jak i tematycznym, autorzy ekspozycji starają się pokazać różne nurty estetyczne, a także grono artystów, aby wykazać, że pastel jest narzędziem eksperymentów w służbie nowoczesności. Ekspozycja rozpoczyna się od 1800 roku – portretem księżniczki Radziwiłłówny autorstwa Élisabeth Vigée-Lebrun, a kończy się około 1930 roku na „La Roseraie” namalowanym przez Ker-Xavier’a Roussela.

Jednak większość prezentowanych dzieł pochodzi z okresu 1860-1920. Odwiedzający mogą odkryć perły kolekcji z dziełami impresjonistów takich jak Berthe Morisot, Auguste Renoir, Paul Gaugin czy Edgar Degas, ale także sztukę międzynarodową w pracach Jamesa Tissot’a, Jacques-Émile’a Blanche’a, Victora Prouvéta czy Pierre’a Carrier-Belleuse’a.

Punktem kulminacyjnym tej ekspozycji jest zbiór obrazów symbolistów, wśród których znajdują się między innymi Lucien Lévy-Dhurmer, Charles Léandre, Alphonse Osbert, Émile-René Ménard oraz Odilon Redon, którego wiele wybitnych dzieł zostanie zaprezentowanych w Petit Palais. Wystawa ta jest również znakomitą okazją do wprowadzenia zwiedzających w technikę pastelu, a także w kwestię konserwacji na papierze tych wyjątkowo wrażliwych na działanie światła dzieł, których nie można wystawiać permanentnie.

Ku prawdziwej odnowie

Pastel jest często kojarzony z wiekiem XVIII, złotym okresem tej techniki. Jednakże pokolenia następujące po wielkich portrecistach tamtej epoki, takich jak Rosalba Carriera (1674-1757) oraz Maurice Quentin de la Tour (1704-1788) w większości odwrócili się od tego medium. W XIX wieku pastel stopniowo stawał się odrębnym gatunkiem, docenianym przez takich artystów z okresu romantyzmu jak Léon Riesener oraz malarzy realistów, którzy używali tej techniki do przedstawiania rozmaitych tematów. To w ostatnich 25 latach XIX wieku, a później na początku wieku XX pastel przeżył prawdziwe odrodzenie, o czym świadczy większość dzieł prezentowanych w Petit Palais.

Adres : Petit Palais, Avenue Winston Churchill, 75008 Paryż

Zdjęcie: Atout France

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top