ARABIA SAUDYJSKA: TRADYCJE RAMADANU

Arabia

Ramadan to dziewiąty miesiąc islamskiego kalendarza księżycowego. W tym roku Ramadan rozpocznie się 22 marca, a zakończy 20 kwietnia. Każdego roku daty rozpoczęcia i zakończenia Ramadanu się zmieniają, ponieważ kalendarz księżycowy islamu podąża za fazami księżyca

1W tym miesiącu rozpoczęło się objawianie Koranu – archanioł Gabriel ukazał się Prorokowi Mahometowi, przekazując kilka wersów przyszłej świętej księgi islamu. Przez cały miesiąc muzułmanie praktykują obowiązki należące do pięciu filarów islamu, w tym salat (modlitwę), zakat (jałmużnę) i sawm (post).

Jeśli kondycja fizyczna na to pozwala muzułmanie są zobowiązani do powstrzymania się od jedzenia i picia (w tym wody) w ciągu dnia, skupiając się w zamian na modlitwie i czynach charytatywnych.

Ten czas obejmuje również radosne tradycje, rodzinno-przyjacielskie spotkania i wspólne ucztowanie po zachodzie słońca, ta uczta to iftar. W wielu rodzinach ten posiłek staje się prawdziwą gastronomiczną przygodą.

Ciekawą tradycją związaną z Ramadanem jest Gargee’an, czasami porównywany do Halloween. Zwykle odbywa się podczas 13, 14 lub 15 nocy świątecznego miesiąca. Dzieci ubrane w tradycyjne stroje chodzą wtedy od drzwi do drzwi śpiewając piosenki, od sąsiadów dostają za to słodycze.

Odwiedzający w tym czasie Arabię Saudyjską turyści proszeni są o powstrzymywanie się podczas dnia od jedzenia i picia w miejscach publicznych. Warto pamiętać, że muzułmanie pracują wtedy sześć godzin dziennie, dlatego godziny pracy firm i urzędów mogą ulec zmianie. Trzeba się również przygotować na to, że w godzinach nocnych sklepy będą bardzo zatłoczone.

Fot. Visit Saudi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top