REWASZ: BIESZCZADY DLA PRAWDZIWEGO TURYSTY

 

Bieszczady należą do najczęściej opisywanych w przewodnikach regionów Polski. Mają one liczne grono czytelników i poznających tamte strony turystów. Świadczy o tym zarówno liczba tytułów, jak i wznowień najpopularniejszych z nich. Ukazało się właśnie czternaste już (!), zaktualizowane wydanie „Bieszczad dla prawdziwego turysty” pruszkowskiej oficyny REWASZ. Jest to nie tylko klasyczny przewodnik z propozycjami tras i miejsc zwiedzania, ale prawdziwe kompendium wiedzy o tym regionie. Po częściach wstępnych: prezentacji przewodnika oraz radach jak z niego korzystać, a także odpowiedziach na pytanie: dlaczego w ogóle warto jeździć w Bieszczady, czytelnik znajduje w nim dwie bardzo ciekawe i kompetentnie napisane części. Pierwsza, krótsza, to ogólna prezentacja tego regionu. Jego środowiska geograficznego, hydrografii, klimatu, roślinności, fauny, ochrony przyrody, zagadnień społeczno – gospodarczych, ludności, gospodarki po II wojnie światowej, dróg oraz zarysu dziejów od czasów prehistorycznych po współczesność.

 

Obszerna, ponad 100-stronicowa część następna „Bieszczadzkie tematy”, to teksty różnych autorów przybliżające bardziej szczegółowo wybrane aspekty tych gór. Zarówno historię regionu od jego zasiedlenia w X-XVIII wiekach, poprzez krwawy tam przebieg I wojny światowej, wieś bieszczadzką w 20-leciu międzywojennym, walki z UPA – po powojenne osadnictwo i zmiany granic państwowych oraz nazewnictwa.

 

Jak i takich tematów, jak przybliżenie czytelnikowi świata Łemków i Bojków oraz etnografii regionu, obu wschodnich religii: prawosławia i grekokatolicyzmu oraz drewnianych cerkwi. A także pisarzy polskich związanych z Bieszczadami i piszących na ich temat. Ponadto o gospodarce leśnej i leśnych kolejkach, zbiornikach wodnych, przyrodzie i jej ochronie, zwierzętach, rezerwatach przyrody oraz historii turystyki w tym regionie. W większości przypadków z odsyłaczami („Warto przeczytać”) do dokładniejszych pozycji książkowych i opracowań.

 

Część czysto przewodnikowa, to propozycje szlaków zwiedzania w podziale na 9 części Bieszczad. Wysoki dział (Osuwisko Zwezło), Pasmo graniczne – część zachodnia, Masyw Łopiennika i Falowej, Pasmo graniczne – część wschodnia, Połonina Wetlińska, Połonina Carycyńska, Masyw Tarnicy i Bieszczadzki Worek, Wschodnie przedgórze bieszczadzkie oraz Okolice bieszczadzkich jezior. W każdej z nich, lub górskim paśmie, autorzy proponują od 3 do 8 konkretnych tras poprzedzonych informacjami ogólnymi z mapką, wymienieniem miejsc godnych uwagi oraz wskazaniem możliwości wycieczek.

 

A następnie opisem każdej trasy, jej oznakowań, czasu potrzebnego na przejście oraz sumy podejść liczonych w metrach wysokości. Ze zdjęciami, informacjami o znajdujących się na danej trasie miejscowościach, schroniskach, rozgałęzieniach dróg, granicy państwowej, kulminacjach wysokości itp. W niektórych przypadkach z włamanymi reklamami znajdujących się tam zajazdów, ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych, bacówek, muzeów czy imprez.

 

Bardzo ważne miejsce w tym przewodniku zajmuje blisko 140 – stronicowy Słownik miejscowości w układzie alfabetycznym, z informacjami o każdej z nich. A także Informacje praktyczne w których uwzględniono: Bieszczady w Internecie, placówki Informacji Turystycznej, dojazdy różnymi środkami transportu, noclegi – w alfabetycznej kolejności miejscowości, Bieszczadzki Szlak Kulinarny. Ponadto: Ratunek w górach, Straż Graniczną i przepisy graniczne, atrakcje zimowe, możliwości uprawiania jeździectwa, turystyki rowerowej, przejazdy kolejką bieszczadzką oraz Bieszczadzki Park Narodowy.

 

Na końcu przewodnika znajduje się Skorowidz nazw miejscowości i miejsc. Czytelnik – turysta znajdzie więc z tym przewodniku prawdziwą kopalnię ciekawych i przydatnych informacji oraz propozycji poznawania Bieszczadów, z odsyłaczami do jeszcze dokładniejszych źródeł. A także rad, jak robić to w sposób optymalny, z przyjemnością i indywidualnymi zainteresowaniami, wzbogacając zarazem wiedzę o tym regionie kraju.

 

BIESZCZADY. PRZEWODNIK. Praca zbiorowa. Wydawca: Oficyna Wydawnicza REWASZ, wyd. 15, Pruszków 2015, str. 423. ISBN 978-83-62460-70-0

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top