PWN: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

Publikowane przez nas recenzje ograniczamy z zasady do omawiania nowych przewodników turystycznych oraz nowości literatury podróżniczej. Wydana właśnie przez tak poważną oficynę, jaką jest Wydawnictwo Naukowe PWN, książka skłoniła nas jednak do zrobienia od niej wyjątku.

 

Bo chociaż nie została ona poświęcona prezentowaniu ciekawych regionów kraju i świata ani relacjom z odbytych podróży, ma dla jakości turystyki polskiej znaczenie kapitalne.

 

Zaś jak nam wiadomo, z lektury tej rubryki, podobnie jak i innych naszego portalu, korzystają nie tylko amatorzy poznawania świata i odbywania podróży po jego fascynujących zakątkach, ale także pracownicy branży turystycznej zainteresowani tym, co dzieje się w dziedzinie, z którą związani są zawodowo.

 

 

I chociaż książka prof. dr Władysława Biczysko z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu poświęcona jest sprawom interesującym turystów i podróżników tylko pośrednio, to ma ona dla jakości ich obsługi znaczenie nie do przecenienia. A to stanowi niezmiernie ważny element podróżowania. Zwraca na to uwagę zresztą i sam autor, pisząc we wstępie m.in.:

 

„Podróżowanie jest częścią ludzkiej egzystencji, zawsze towarzyszyło człowiekowi i umożliwiało osiągać wyznaczone cele, wykorzystując różną formę świadczenia usług turystycznych. Złożoność tych usług wraz z ich rozwiniętym aspektem jakościowym wymusza stosowanie coraz doskonalszych metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, tj. biurami podróży, hotelami, restauracjami, gospodarstwami agroturystycznymi, oraz innymi podmiotami bezpośrednio świadczącymi usługi turystyczne.

 

W tych warunkach koniecznością stało się uwzględnianie zmienności otoczenia, jakim jest globalizacja turystyki w skali ogólnoświatowej, w tym również bieżących i przyszłych potrzeb klientów. Wymogiem dnia dzisiejszego jest zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w sposób biznesowy, z uwzględnieniem ryzyka i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Niezbędna jest również wiedza menedżerska wraz z systemami informacji, np. w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu, kadr, finansów”.

 

I tym kwestiom oraz celowi nadrzędnemu: podniesieniu jakości pracy przedsiębiorstw turystycznych, lepszej obsługi klientów, zaspokajania ich potrzeb oraz spełniania oczekiwań, ograniczania tak nierzadko bolesnych dla turystów bankructw itp. poświęcona jest ta książka.

 

W 7 rozdziałach autor przedstawia i analizuje takie kwestie jak działalność gospodarcza przedsiębiorstw turystycznych, znaczenie dla nich prawidłowego zarządzania finansami i planowania w tym zakresie, sprawy kapitałowe, efekty ekonomiczno – finansowe oraz podatki. Sięgnięcie przez czytelników w razie potrzeby do źródeł ułatwia obszerna – 10 stron drobnego druku – bibliografia. A korzystanie z książki podobny indeks rzeczowy.

 

Autor – zapewnia wydawca na tylnej stronie okładki – uwzględnił specyfikę branży turystycznej, przeprowadził analizę wskaźników przykładowego przedsiębiorstwa turystycznego, omówił jego działalność bieżącą i plany na przyszłość oraz kwestie podatkowe. Poruszył również problematykę głośnych ostatnio bankructw biur turystycznych.

 

Jest to – dodał – pierwszy polski podręcznik kompleksowo ujmujący tę tematykę, a w szczególności obszar zarządzania finansami w hotelach, restauracjach i biurach podróży. A więc – to już mój komentarz – przedsiębiorstwach od których zależy poziom obsługi i zadowolenia milionów ich klientów. Przyswojenie sobie tej wiedzy oraz wyciągnięcie z niej praktycznych wniosków chociażby tylko przez część potencjalnych czytelników, mieć będzie dla jakości pracy branży turystycznej w Polsce znaczenie kapitalne.

 

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym. Władysław Biczysko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, str. 344.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top