PWN: MARKETING W TURYSTYCE I REKREACJI

 
W rozwiniętej gospodarce nie wystarczy wyprodukować towar lub usługę. Nawet najlepsze. Trzeba je jeszcze sprzedać. A to w warunkach ostrej konkurencji nie zawsze zależy od ich jakości i ceny. W niemałym stopniu również od umiejętności sprzedaży, przekonania nabywcy czy klienta, że z wielu podobnych przedmiotów czy innych ofert, powinien wybrać właśnie te.
 
Przeważnie nie da się tego osiągnąć bez właściwej reklamy oraz tworzenia popytu. We współczesnym języku – marketingu. Jest on niezbędny praktycznie już we wszystkich dziedzinach działalności wytwórczej i usługowej. Ale oczywiście szczególnie w tych, w których panuje silna konkurencja.
 
Należą do nich m.in. turystyka i rekreacja. Branża ta przeżywa obecnie spore trudności. Wynikają one przede wszystkim z kryzysu, a przynajmniej spowolnienia gospodarczego oraz konieczności ograniczania przez wielu potencjalnych klientów ich wydatków, w tym na wypoczynek.
 
Ale także z psucia rynku i podrywania zaufania na nim przez bankructwa firm turystycznych oraz nie zawsze uczciwą konkurencję, sprzeczną z zasadami rzetelności. Jakie to są zasady, w jaki sposób prowadzić w turystyce i rekreacji skuteczny marketing? Na te i podobne pytania odpowiada najnowsza książka Wydawnictwa Naukowego PWN, jaka ukazała się w serii „Turystyka”.
 
 
Jest to podręcznik akademicki napisany zgodnie z obowiązującymi programami nauczania przez grono 15 specjalistów, pracowników dydaktyczno – naukowych związanych z właściwymi katedrami uniwersytetów: Szczecińskiego, Śląskiego i Ekonomicznego we Wrocławiu. Przeznaczony oczywiście nie tylko dla studentów kierunków turystycznych, ale również dla pracowników biur podróży i firm turystycznych zajmujących się różnymi formami turystyki i rekreacji. Sądzę, że przydatny również dla osób zajmujących się tą tematyką w samorządach oraz organizacjach turystycznych.
 
Podkreśla to zresztą wydawca publikując na tylniej okładce zapewnienie, że logiczna struktura i zrozumiały język tej książki powodują, iż jest ona znakomitym źródłem wiedzy nie tylko dla studentów kierunku turystyki i rekreacji, ale także dla osób zajmujących się profesjonalnie tymi dziedzinami. Publikacja ta przybliża czytelnikom i ułatwia zrozumienie zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji. Autorzy omawiają podstawy teorii marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych oraz obszarów turystycznych.
 
Piszą o tym rynku usług i zachowaniu na nim klientów. Prezentują elementy marketingu, marketing terytorialny w turystyce, produkty markowe, nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej, marketing relacji oraz przedstawiają wyniki badań marketingowych i sugerują sposoby tworzenia strategii marketingowej w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Całość tej obszernej tematyki podzielona została w książce na trzy części i 15 rozdziałów tematycznych. Poza treścią informacyjną posiadają one na końcu każdego, jak na podręcznik akademicki przystało, pytania kontrolne oraz zalecaną literaturę.
 
Zawierają również liczne przykłady oraz omówienia konkretnych przypadków. Na końcu książki znajdują się: obszerny Słowniczek pojęć z zakresu marketingu, w tym turystycznego, bogata Bibliografia oraz zwięzły Indeks rzeczowy ułatwiający odszukanie potrzebnych w danym momencie treści. Jest to więc pozycja wydawnicza ciekawa i aktualna. Zaś znajomość prezentowanych w niej informacji oraz zasad i narzędzi stosowanych w marketingu, może pomóc w osiąganiu sukcesów również pracownikom branży turystycznej.
 
MARKETING W TURYSYYCE I REKREACJI. Praca zbiorowa pod red. Aleksandra Panasiuka. Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie I, Warszawa 2013, str. 381.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top