PRZEWODNIKI CELOWNIKI: BESKID ŚLĄSKI, ŻYWIECKI I MAŁY

 

W serii przewodników – celowników Bezdroży ukazała się kolejna pozycja, tym razem poświęcona Beskidom: Śląskiemu, Żywieckiemu i Małemu. Jak zwykle w poręcznej szacie graficznej, z grzbietem spiętym spiralą, co ułatwia odwracanie kartek i zatrzymywanie ich na właściwej stronie.

 

Ale przede wszystkim z ciekawą treścią merytoryczną oraz mapami – jest ich w sumie 42 fragmentów. Bo ta seria przewodników turystycznych stanowi połączenie atlasu, informacji przewodnikowych oraz zdjęć.

 

Rozpoczyna się indeksem 67 atrakcji turystycznych na tym obszarze kraju w porządku alfabetycznym ich nazw oraz odnośnikami na stronę i lokalizację na którejś z mapek. Po nich umieszczono Indeks miejscowości zaprezentowanych w przewodniku, a następnie Krajoznawcze ABC.

 

 

Znalazł się w nim krótki wstęp „Źródła Wisły” i kolejno trzy części naszych Beskidów, z uwzględnieniem specyfiki każdego z pasm. We wszystkich najpierw przedstawiono położenie i topografię. W Beskidzie Śląskim także wododziały, flisz karpacki, przyrodę oraz jej główne atrakcje. Ponadto historię i specyficzne dla tego obszaru informacje o tamtejszych śląskich ewangelikach i niemieckim towarzystwie turystycznym Beskidenverein, które działało od 1891 do 1945 r.

 

W przypadki Beskidu Żywieckiego znalazły się także informacje o budowie geologicznej tego pasma górskiego, o Babiogórskim Parku Narodowym i tamtejszej przyrodzie, halach i polanach w Grupie Pilska, historii i najważniejszych zabytkach. Natomiast w Beskidzie Małym o osuwiskach i poza przyrodą również o etnografii i nazewnictwie wołoskim.

 

Część ściśle przewodnikowa – „Atrakcje regionu” zawiera w porządku alfabetycznym ich nazw informacje krajoznawczo – turystyczne o wspomnianych już 67 miastach, miejscowościach, miejscach itp. Z wytłuszczonymi w tekście nazwami zabytków, najważniejszych obiektów i miejsc oraz odsyłaczami na strony, na których omówione zostały one dokładniej. Cała ta część ma układ zgodny z koncepcją tej serii przewodników.

 

Na rozłożonych stronach, na lewej znajdujemy informacje, na prawej ilustracje w postaci od dwu do trzech kolorowych zdjęć związanych tematycznie z tekstami. Informacje te są zwięzłe ale dosyć wyczerpujące i ciekawie napisane. Zawierają m.in. dane o historii penetrowania ważniejszych miejsc w górach przez turystów, niekiedy wysoko postawione osoby, o pomnikach czy innych obiektach itp.

 

Przewodnik zamyka rozdział „Informacje praktyczne” z danymi o komunikacji lokalnej, noclegach w schroniskach górskich w poszczególnych regionach, z ich nazwami, lokalizacją, numerami telefonów ew. także stron internetowych, liczbą miejsc noclegowych itp. Podobnie o schroniskach studenckich i PTSM. W rozdziale tym znajduje się również poradnik turysty pieszego z radami w co ubierać się w różnych warunkach pogodowych i okolicznościach.

 

Jakie zabrać buty i skarpety, odzież, plecak, apteczkę i jaka powinna być jej zawartość. Ponadto o oświetleniu, mapie, kompasie i GPS, zagrożeniach z jakimi może spotkać się turysta górski itp. Podobnie w przypadku turystów rowerowych. W teks ten włamano w ramkach na szarym tle kilka dodatkowych informacji. Jest wykaz placówek Informacji Turystycznej na z adresami numerami telefonów, dniami i godzinami otwarcia.

 

O przepisach dotyczących Beskidów w myśl ruchu w strefie Schengen. A w „Niezbędniku turysty pieszego” wykaz potrzebnego i przydatnego mu wyposażenia. W przypadku turystyki rowerowej rady jak przygotowywać do podróży oraz konserwować rowery. Nie zabrakło także informacji o Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. W sumie jest to więc przewodnik bogaty w treść i bardzo przydatny w przygotowywaniu oraz odbywaniu wycieczek po Beskidach.

 

BESKID ŚLĄSKI, ŻYWIECKI I MAŁY. Przewodnik – celownik Bezdroży. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, wyd. I, Gliwice 2013, str. 208, cena 29,90 zł.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top