POT: POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną śniadanie prasowe w Warszawie zainaugurowało tegoroczną promocję ogólnopolskiej akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia. W spotkaniu z mediami uczestniczyli: minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, prezes POT Marek Olszewski i lider produktu POT Michał Nykowski. Akcja ta organizowana jest w skali ogólnokrajowej po raz drugi, w oparciu o sprawdzoną formułę weekendowych akcji zniżkowych organizowanych przez polskie miasta i regiony, po udanej ubiegłorocznej. W 2016 r. uczestniczyło w niej 400 partnerów: hoteli, muzeów oraz przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne i około turystyczne. Z ich oferty skorzystało 60 tys. turystów. W br. udział w niej zgłosiło 450 przedsiębiorstw, a organizatorzy liczą, że ze zniżkowej oferty skorzysta około 100 tys. osób.

 

Głównym celem tej akcji jest ożywienie krajowego ruchu turystycznego poza sezonami: letnim i zimowym oraz zwiększenie wpływu turystyki na rozwój gospodarki. W 2016 r. udział ten w PKB wyniósł 5,6%, o 0.5% więcej niż w roku poprzednim. Ważnym celem jest także kierowanie ruchu turystycznego do mniej znanych miejscowości i atrakcji turystycznych. Akcja ma także zachęcić rodaków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznawania atrakcji Polski po przystępnych cenach.

Z badań przeprowadzonych w 2015 r. wynika bowiem, że główną przyczyną – 34.8% – nie uczestniczenia Polaków w wyjazdach turystycznych były względy finansowe. Wiadomo jednak również, że brak aktywności jest często rezultatem niewiedzy o wartych poznania atrakcjach turystycznych zarówno kraju, jak i regionu zamieszkania oraz jego okolic. I braku nawyków w tym zakresie.

Otwierając spotkanie z mediami min. M. Bańka powiedział, że po ubiegłorocznej akcji, która okazała się krokiem we właściwym kierunku, liczba zgłoszeń w br. partnerów – hoteli, restauracji, muzeów itp. – do udziału w tegorocznej edycji przeszła oczekiwania. Są więc podstawy aby oczekiwać kolejnego sukcesu.

Prezes M. Olszewski podkreślając, że ma 30 lat doświadczenia w branży, a na stanowisko mianowany został przez ministra SiT stwierdził, iż turystyka jest ważną dziedziną gospodarki narodowej. Zaś liczba atrakcji turystycznych Polski stale rośnie. Celem „weekendu za pół ceny” jest także wyciagnięcie rodzin z centrów handlowych i zachęcenie ich do poznawania Polski oraz jej dziedzictwa kulturalnego.

Tegoroczną akcję przedstawił w prezentacji multimedialnej jej lider, M. Nykowski. Skoncentrował się na jej aspektach handlowych, turystycznych i organizacyjnych. Mówił o koordynacji poczynań z branżą, współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, placówkami Informacji Turystycznej, urzędami państwowymi i samorządowymi, konsorcjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.

Pierwsze dwa, przygotowawcze, etapy tegorocznej akcji: akwizycja i weryfikacja zgłoszeń 447 partnerów zakończyła się 16 bm, chociaż pewne prace sprawdzające potrwają jeszcze kilka dni. Największe zainteresowanie weekendem za pół ceny oraz liczba zgłoszeń jest z Małopolski, Dolnego Śląska i Mazowsza. Dotyczą głównie zakwaterowania, zwiedzania oraz kultury i sztuki.

Natomiast niewielkie ze strony transportu poza PKP Intercity, które są w tej dziedzinie głównym partnerem. Dodał, że niektórzy zgłaszający się partnerzy, zwłaszcza hotele, zaproponowały także inne, niż ogólnopolski, terminy ulgowych ofert dla turystów i zostanie to uwzględnione.

Spotkanie prasowe w dniu 17 bm. zainaugurowało promocję akcji 2017 „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Tego dnia rozpoczęła się też internetowa sprzedaż ofert na stronie: www.polskazobaczwiecej.pl . Na niej można znaleźć również bardziej szczegółowe informacje tej o akcji. M. Nykowski zaprezentował te strony, pokazał mapę Polski ze 106 zaznaczonymi na niej miejscowościami uczestniczącymi w akcji oraz pierwszy z filmików promocyjnych.

Podkreślił, że kampania promocyjna odbywać się będzie za pośrednictwem mediów, stron internetowych urzędów centralnych, w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i kilku ministerstw, a także banerów reklamowych. Nie zaś kosztownych reklam telewizyjnych. W materiałach informacyjnych przekazanych podkreślono, jak wiele atrakcji turystycznych ma do zaoferowania Polska.

M.in. 50 tys. km szlaków turystycznych, ponad 18 tys. rowerowych, ponad 800 muzeów, 145 parków krajobrazowych i narodowych oraz 14 obiektów wpisanych na Listę Dziedzictwa UNESCO. „To jest potencjał, który chcemy pokazywać i zachęcać do jego odkrywania” – przeczytaliśmy w otrzymanej informacji.

Akcja ta zasługuje na szerokie poparcie. A równocześnie zachęcenie zainteresowanych nią, aby z rezerwacją przejazdów, noclegów itp. nie czekali na ostatnią chwilę, gdyż przy oczekiwanym dużym zainteresowaniu nimi, tych w cenach ulgowych może po prostu zabraknąć.

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top