PIT: ZMIANY W BIURZE WYKONAWCZYM POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

Od Prezesa PIT, Pawła Niewiadomskiego otrzymaliśmy informację o zmianach organizacyjnych w Biurze Wykonawczym Polskiej Izby Turystyki. Oto jego treść.

Do zespołu Polskiej Izby Turystyki dołączyła Beata Antos, która stanie na czele Biura Wykonawczego i jednocześnie będzie pełniła rolę Rzecznika Prasowego Izby. Do zadań nowej Dyrektor należeć będzie, m.in.: • w obszarze komunikacji: opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz strategii promocji Polskiej Izby Turystyki, budowanie spójnego, nowoczesnego wizerunku organizacji, współpraca z mediami, • w obszarze organizacyjno-zarządczym: aktywizacja struktur merytorycznych Izby oraz jej członków, rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań członków Izby, inicjowanie oraz koordynacja działań na rzecz członków Izby, usprawnianie i profesjonalizacja procesów realizowanych przez organizację, zarządzanie bieżącą pracą Biura Wykonawczego i podległych pracowników.

Beata Antos była już związana z Polską Izbą Turystyki w latach 2013-2016, początkowo jako Kierownik Biura Oddziału Mazowieckiego Izby, a następnie jako Dyrektor Biura Wykonawczego. Po zakończeniu pracy w Izbie współpracowała z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców innych branż, a przez ostatnie cztery lata zajmowała się komunikacją i marketingiem, odpowiadając za opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacji, promocji i rozwoju marek i produktów z branży farmaceutycznej, ostatnio realizując się i zdobywając doświadczenie na stanowisku Marketing Communications Manager. Z branżą turystyczną związana niemal od początku swojej pracy zawodowej – pierwsze i najważniejsze kroki w turystyce stawiała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki, w którym przez wiele lat pełniła funkcję Kierownika Wydziału Marketingu Terytorialnego.

Pani Wiesława Przybylska, która do tej pory zarządzała pracą biura, będzie kontynuowała realizowane przez siebie zadania jako Dyrektor Operacyjna. W Jej gestii pozostają sprawy członkowskie, wsparcie organizacyjne organów statutowych Izby oraz organizacja wydarzeń, takich jak targi, konferencje, szkolenia i tym podobne.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top