MAZOVIA CONVENTION BUREAU: BRANŻA SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W 2023 ROKU

Prezeska MROT otwiera prezentację Raportu na temat branży spotkań w Polsce w 2023 roku
Prezeska MROT otwiera prezentację Raportu na temat branży spotkań w Polsce w 2023 roku

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna i Mazovia Convention Bureau przedstawiły raport na temat stanu i osiągnięć w 2023 r. branży spotkań i wydarzeń oraz jej znaczenia dla polskiej gospodarki. Bilans jest imponujący, niektóre zawarte w nim liczby wydają się aż nieprawdopodobne. A jednak oparte zostały na faktach, które staram się „rozszyfrować”.

Oto one w ogromnym skrócie. Liczba uczestników, krajowych i zagranicznych, spotkań i wydarzeń zorganizowanych w 2023 r. w Polsce przez tę branżę przekroczyła 18 mln osób. Stworzyła ona 215 tys. miejsc pracy, a wartość dodana brutto z ich tytułu przekroczyła 22,9 mld złotych, zaś jej całkowity wkład w gospodarkę wyniósł ponad 54,6 mld zł stanowiąc około 1% (całe turystyka ponad 6%) krajowego PKB. Tak przynajmniej wynika z badań zespołu pod kierownictwem dr hab. Krzysztofa Celucha, rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

W prezentacji i panelu dyskusyjnym raportu Poland Events Impact 2023, który uczestniczącym w nich przedstawicielom branży i prasy dostarczony został w wersji drukowanej i elektronicznej, uczestniczyli: Izabela Stelmańska, prezeska MROT i MCB, która otworzyła spotkanie, rektor dr hab. Krzysztof Celuch przedstawiający ten raport oraz pozostali uczestnicy panelu: prof. dr hab. Witold Orłowski – główny doradca PwC, Dominik Borek – dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Wojciech Liszka – prezes Z-Factor i Magdalena Kondas – naczelna redaktorka Meetingsplanner.pl. Ich wymiana poglądów pogłębiła treści zawarte w tym opracowaniu.
Badania i analiza przeprowadzona dla raportu wykazała wzrost i rozwój branży spotkań w Polsce w roku ubiegłym, w porównaniu zwłaszcza do „covidowego” załamania w latach 2020-2021 oraz wspomniane już jej znaczenie dla naszej gospodarki. Blisko 130 stronicowy Raport Poland Event Impact 2023 wydany obok języka polskiego również w angielskim, zawiera informację o kwestiach terminologicznych i metodyce badań, charakterystykę polskiej branży spotkań i jej zarys historyczny, ekonomiczne przesłanki rozwoju i uwarunkowania prawne, miastotwórczą rolę spotkań, omówienie działalności w ub. r. Ponadto wkład branży w polską gospodarkę i perspektywy jej rozwoju.
Zawiera także mnóstwo faktów i liczb, które z nich wynikają. Branża spotkań, nazywana też przemysłem – w tym kontekście koszmarkiem językowym, będącym dosłownym tłumaczeniem angielskiego i przyjętego na świecie terminu meetings industry, jest dziedziną turystyki i podróży rozwijającą się w świecie od połowy XIX w. Chociaż jej początki wywodzone są już z… Mezopotamii, starożytnych Chin, Indii, Egiptu oraz antycznej Grecji i Rzymu. Pod pojęciem tym rozumiane są bowiem organizowane spotkania wszelkiego rodzaju. Podmiotów gospodarczych, korporacji, instytucji, organizacji non profit, podmiotów władzy rządowej i samorządowej, a także określonych grup społecznych.
A więc, co wymieniono również w Streszczeniu Raportu na jego początku, uwzględnia m.in. wszelkie wydarzenia biznesowe, kongresy i konferencje, targi, mega eventy itp. To uściślenie wyjaśnia, w jaki sposób w ub.r. doliczono się w Polsce ponad 18 milionów ich uczestników. Za kluczową wartość tych spotkań uważana jest możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz budowania doświadczenia i wspólnoty. Może nią być także np. udział w imprezach sportowych (olimpiady, mistrzostwa, Mundiale, Euro, mecze itp.) czy kulturalnych – koncertach, prezentacjach, pokazach, chociażby mody itp.
Według zawartych w Raporcie danych Z-Factor, w 2023 r. odbyło się w Polsce, wziętych pod uwagę przy jego sporządzaniu, co najmniej 29,5 tys.: kongresów, konferencji, wydarzeń korporacyjnych – spotkań biznesowych, premier produktów, jubileuszy, wyjazdów integracyjnych, targów, wystaw oraz podróży motywacyjnych. Po raz pierwszy w Polsce obliczono również wpływ organizacji kongresu na gospodarkę miasta. Konkretnie Impact CEE w maju 2022 r. w Poznaniu. Pośrednie wpływy dla miasta i regionu oszacowano na około 12 mln. złotych!
Przy czym, dodam, od dawna wiadomo, że dzienne wydatki uczestników organizowanych imprez i spotkań oraz osób im towarzyszących są wyższe niż przeciętnych, statystycznych turystów. Moim zdaniem także dlatego, że część uczestników tych wydarzeń (konferencji, targów, spotkań branżowych, wyjazdów integracyjnych itp.) nierzadko nie płaci, lub płaci tylko częściowo, za udział w nich z własnej kieszeni. Warto również pamiętać, że chociaż branża spotkań stanowi część turystyki, to często z rozumianą klasycznie: poznawanie świata i jego atrakcji, ludzi, zwyczajów, kuchni, czy chociażby tylko jako relaks lub wypoczynek, niewiele ma wspólnego. Ale z tego, że po okresie kryzysu branża spotkań rozwija się w Polsce coraz lepiej, ogrywając pozytywną rolę w gospodarce, można się tylko cieszyć.
Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top