GOŚCIE GLOBTROTERA: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWAMI TURYSTYCZNYMI

 

 

Na pierwsze czerwcowe spotkanie z cyklu „Goście Globtrotera” przybyli Jerzy Ratajczyk – dyrektor Biura Polskiego związku Prywatnych Pracodawców Turystyki i kierownik projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz mgr Tomasz Wałek z Instytutu Turystyki w Krakowie. Goście opowiadali o przebiegu i realizacji projektu oraz opracowanych wynikach badań.

 

 

Projekt „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne” jest adresowany do tej wielkości przedsiębiorstw z branży turystycznej (obiekty zakwaterowania – hotele, pensjonaty, podmioty gastronomiczne – restauracje, biura podróży touroperatorzy), przedsiębiorców i ich pracowników (kadra zarządzająca).

 

Bierze w nim udział ponad dwieście osób z 136 firm turystycznych. W tym obiekty noclegowe, biura podróży, firmy gastronomiczne i transportowe. Projekt realizowany jest od 1 listopada 2013 do 31 października 2015 r. Harmonogram projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne” przedstawił jego kierownik Józef Ratajczak.

 

Projekt otworzyła konferencja, na której przedstawiono jego tematykę, odbyła się dyskusja na temat sytuacji w branży i sposobów przeciwdziałania skutkom kryzysu poprzez wdrażanie nowych rozwiązań, wskazanie trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w branży, nawiązania nowych kontaktów i zintegrowania branży turystycznej.

 

Kolejnym elementem projektu są badania warunków zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania firmy oraz jej potrzeb w zakresie zarządzania, a także analiza otoczenia gospodarczego; potrzeb szkoleniowych pracowników, diagnozę trendów rozwojowych i zmian gospodarczych dla każdego z przedsiębiorstw. Uzupełnieniem projektu są seminaria na temat trendów rozwojowych w branży turystycznej, omówienie wniosków z przeprowadzonych badań i analiz, oraz zaprezentowanie raportów z badań.

 

Ważnym elementem projektu są szkolenia i konsultacje w formie wyjazdowej oraz warsztaty z zakresu kalkulacji ryzyka, tworzenia strategii firmy, omówienie przykładowych strategii, opracowanie wzorów dokumentów. 3 dni (8 godz./dzień), mają formę wyjazdową, uczestnikom zapewnione są noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające udział, a także doradztwo i coaching dla firm prowadzony na miejscu w przedsiębiorstwie.

 

Polega on na przeprowadzeniu kompleksowej analizy przedsiębiorstwa, określeniu właściwych kierunków rozwoju firmy, kluczowych obszarów do wprowadzania zmian, słabe strony firmy, które warto ulepszyć, a także obszary już dobrze rozwinięte, których dodatkowe usprawnianie może przynieść dodatkowe korzyści. Ponadtwo konkretne działania, przekładające się na wzrost dochodów firmy.

 

Efektem końcowym coachingu będzie opracowana strategia firmy, w formie jej rozległej analizy opartej o wiedzę ekspercką i najnowsze techniki analiz. Eksperci bezpłatnie opracują „szytą na miarę” strategię dla Twojej firmy (opracowanie warte na rynku komercyjnym około 30 tys. PLN). Strategia będzie zawierać wskazówki, w które obszary firmy warto inwestować, obszar do zmian, konkretne rozwiązanie (np. usprawnienie procesu organizacyjnego, redukcji kosztów, znalezienie nowych rynków itd.).

 

Ponadtwo identyfikację potrzeb klientów i propozycje poszerzenia oferty o nowe usługi, akceptowalny dla firmy budżet tych zmian, harmonogram prac związany z ewentualnym wdrażaniem zmian, konkretne efekty. Projekt zakończy opracowanie i wdrożenie opracowanych strategii bezpośrednio w przedsiębiorstwach.

 

Opracowana Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ułatwi zdobycie środków finansowych z budżetu UE w okresie 2014-2020. Tomasz Wałek z Instytutu Turystyki w Krakowie omówił wyniki badań 100 przedsiębiorstw – 70 mikro, 20 małych i 10 średnich. Po wystąpieniach naszych gości odbyła się burzliwa dyskusja na forum, która następnie kontynuowana była podczas rozmów kuluarowych.

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top