Goście Globtrotera: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwami turystycznymi

Na nasze spotkanie przybyli Jerzy Ratajczyk dyrektor Biura Polskiego związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, oraz kierownik projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz mgr Tomasz Wałek z Instytutu Turystyki w Krakowie, którzy opowiadali o o przebiegu i realizacji projektu oraz opracowanych wynikach badań.

 

Projekt „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne” jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej (obiekty zakwaterowania – hotele, pensjonaty, podmioty gastronomiczne – restauracje, biura podróży touroperatorzy), przedsiębiorców i ich pracowników (kadra zarządzająca). Bierze w nim udział ponad dwieście osób z 136 firm turystycznych. W tym obiekty noclegowe, biura podróży, firmy gastronomiczne i transportowe. Projekt realizowany jest od 1 listopada 2013 do 31 października 2015 r.

 

Harmonogram projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne” przedstawił jego kierownik Józef Ratajczak. Projekt otwarła konferencja na której przedstawiono jego tematykę, odbyła się dyskusja na temat sytuacji w branży i sposobów przeciwdziałania skutkom kryzysu poprzez wdrażanie nowych rozwiązań, wskazanie trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w branży, nawiązania nowych kontaktów i zintegrowania branży turystycznej.

 

 

 

Kolejnym elementem projektu są badania warunków zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania firmy oraz jej potrzeb w zakresie zarządzania, a także analiza otoczenia gospodarczego; potrzeb szkoleniowych pracowników, diagnozę trendów rozwojowych i zmian gospodarczych dla każdego z przedsiębiorstw.

Uzupełnieniem projektu są seminaria na temat trendów rozwojowych w branży turystycznej, omówienie wniosków z przeprowadzonych badań i analiz, oraz zaprezentowanie raportów z badań.

Ważnym elementem projektu są szkolenia i konsultacje w formie wyjazdowej oraz warsztaty z zakresu kalkulacji ryzyka, tworzenia strategii firmy, omówienie przykładowych strategii, opracowanie wzorów dokumentów; zwykle  3 dni (8 godz./dzień), mają formę wyjazdową, uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające udział, a także doradztwo i coaching dla firm prowadzony na miejscu w przedsiębiorstwie, polegający na przeprowadzeniu kompleksowej analizy przedsiębiorstwa i określeniu właściwych kierunków rozwoju firmy, kluczowych obszarów do wprowadzania zmian, słabe strony firmy, które warto ulepszyć, a także obszary już dobrze rozwinięte, których dodatkowe usprawnianie może przynieść dodatkowe korzyści, atakże konkretne działania, przekładające się na wzrost dochodów firmy.

Efektem końcowym coachingu będzie opracowana strategia firmy, będącą rozległą analizą firmy, opartą o wiedzę ekspercką i najnowsze techniki analiz. Eksperci bezpłatnie opracują „szytą na miarę” strategię dla Twojej firmy (opracowanie warte na rynku komercyjnym około 30 tys. PLN). Strategia będzie zawierać wskazówki, w które obszary firmy warto inwestować, obszar do zmian, konkretne rozwiązanie (np. usprawnienie procesu organizacyjnego, redukcji kosztów, znalezienie nowych rynków itd.), identyfikację potrzeb klientów i propozycje poszerzenia oferty o nowe usługi, akceptowalny dla firmy budżet tych zmian, harmonogram prac związany z ewentualnym wdrażaniem zmian, konkretne efekty.

Projekt zakończy opracowanie i wdrożenie opracowanych strategii bezpośrednio w przedsiębiorstwach.

Opracowana Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ułatwi zdobycie środków finansowych z budżetu UE w okresie 2014-2020.

Mgr Tomasz Wałek z Instytutu Turystyki w Krakowie omówił wyniki badań 100 przedsiębiorstw – 70 mikro, 20 małych i 10 średnich.

Po wystąpieniach naszych gości odbyła się burzliwa dyskusja na forum, która następnie kontynuowana była podczas rozmów kuluarowych.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top