CHORWACJA: OD 1 STYCZNIA 2023 W STREFACH SCHENGEN I EURO

Chorwacka Wspólnota Turystyczna informuje o wprowadzeniu euro jako oficjalnej waluty w Chorwacji oraz jej wejściu do Strefy Schengen od dnia 1 stycznia 2023 roku.

„Wprowadzenie euro będzie miało szeroki i pozytywny wpływ na chorwacką turystykę. Od przyszłego roku nasi liczni zagraniczni goście nie będą musieli ponosić kosztów przeliczania waluty i łatwiej będą się mogli zorientować w podawanych cenach. Pozytywnym skutkiem wprowadzenia euro będzie z pewnością dodatkowe usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami turystycznymi. Ważny jest również kontekst geopolityczny i prawo Chorwacji do bezpośredniego udziału w projektowaniu i realizacji wspólnej polityki pieniężnej na szczeblu Unii Europejskiej” – powiedział Kristjan Staničić, Dyrektor Generalny Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej, dodając, że wejście do strefy Schengen od przyszłego roku znacząco wpłynie na konkurencyjność Chorwacji. W ramach działań informacyjnych prowadzone są dodatkowe promujące ogólną ofertę turystyczną Chorwacji, zwracające uwagę na liczne produkty turystyczne i atrakcje, które od przyszłego roku będą płatne w euro. Każdy kraj strefy euro może wyemitować serię monet ze swoim narodowym awersem.

Serie monet emitowanych w Chorwacji przedstawiają motywy symbolizujące chorwacką historię, tradycję, symbole i kulturę. Monety bite w Chorwacji mają w tle chorwacką szachownicę, a nominały od 1 centa do 2 euro różnią się motywami. Na monetach 1, 2 i 5 centów widnieją litery HR (międzynarodowy kod Chorwacji), wybite w najstarszym słowiańskim piśmie głagolicy, który widnieje na jednym z najcenniejszych chorwackich zabytków, Płycie z Baški (Bašćanska ploća) Na monetach 10, 20 i 50 centów znajduje się sylwetka jednego z największych światowych wynalazców, Nikoli Tesli. Natomiast moneta 1 euro przedstawia postać kuny, jako symbolu tradycji monetarnej w Chorwacji, sięgającej XIII wieku. Na monecie o nominale 2 euro głównym motywem jest mapa Chorwacji, a otok zdobi wiersz poety Ivana Gundulicia „O piękna, o droga, o słodka wolności”. Od przyszłego roku Chorwacja stanie się jeszcze bardziej dostępnym celem podróży dzięki wejściu do strefy Schengen.

Od 1 stycznia 2023 roku zniesione zostaną wszystkie kontrole na granicach lądowych i morskich ze Słowenią, Węgrami i Włochami. Granice z Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą staną się zewnętrznymi granicami strefy Schengen. Chorwackie lotniska międzynarodowe będą miały trzymiesięczny okres przejściowy na dostosowanie kontroli granicznych. Po jego zakończeniu w dniu 26 marca 2023 r., przyloty ze strefy Schengen do Chorwacji nie będą już wymagały kontroli paszportowej/granicznej. Wejście Chorwacji do strefy Schengen i wprowadzenie euro powinno w ciągu najbliższego roku znacząco przyczynić się do dalszej stabilizacji ruchu turystycznego i pełnego powrotu do poziomu sprzed pandemii. Od 1 stycznia 2022 r. Chorwację odwiedziło 18,8 mln Gości, którzy skorzystali z 104,5 mln noclegów, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym oznacza wzrost o 37% przyjazdów i 25% noclegów. W stosunku do roku 2019 stanowi to 91% Gości i 96% zrealizowanych noclegów.

Zdjęcia: Chorwacka Wspólnota Turystyczna

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top