WARSZAWA: POWSTAŁO TOWARZYSTWO POLSKA – TUNEZJA

 

 

 

W Warszawie powołane zostało Towarzystwo Polska – Tunezja. Jego statutowymi celami będzie – zacytuję: „Pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-tunezyjskich; Prowadzenie działalności na rzecz współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej, turystyczno-sportowej między Polską i Tunezją; Wzbogacenie wiedzy społeczeństwa polskiego z historią, kulturą, sztuką i życiem codziennym w Tunezji, a także promowanie społeczności tunezyjskiej w Polsce oraz społeczności polskiej w Tunezji, na polu oświatowym, kultury i sztuki oraz sportu i turystyki. Cele te TP-T zamierza realizować poprzez:

 

 

 

„Promocję Tunezji w społeczeństwie polskim; Rozwijanie długofalowej współpracy między członkami Stowarzyszenia i instytucjami, które oni reprezentują; Inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych, naukowych, oświatowych; Współpracę z organami administracyjnymi rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz mediami; Organizowanie wystaw, odczytów, seminariów, imprez, itp.; Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i tunezyjskimi; Działalność wydawniczą”.

 

 

Zebranie założycielskie odbyło się w salach Ambasady Tunezji w Warszawie udostępnionych inicjatorom gościnnie w tym celu. I z udziałem J.E. Ambasadora Pana Slim Ben Jaâfara. Witając uczestników w imieniu własnym, żony z synem oraz współpracowników stwierdził on, że jesteśmy świadkiem radosnych narodzin stowarzyszenia, które służyć będzie zbliżeniu Polski i Tunezji oraz ich społeczeństw.

 

Podkreślił, że zbiegło się to z tak ważnym dla jego kraju wydarzeniem, jakim było wejście w życie 26 stycznia br. nowej konstytucji. Podziękował też Polsce za poparcie udzielone demokratycznym przemianom w jego kraju. Przypominając, że była ona także jednym z pierwszych państw, które uznały w marcu 1956 roku niepodległości Tunezji.

 

Mówiąc o niej odniósł się też do liczącej trzy tysiące lat historii z jedną z najstarszych cywilizacji jaką była Kartagina. Do długiego, ulubionego również przez polskich turystów wybrzeża Morza Śródziemnego, a także licznych zabytków przeszłości, z których 8 znajduje się na Liście Dziedzictwa UNESCO.

 

Silnie podkreślając szczerość i hojność oraz gościnność i serdeczność Tunezji i jej mieszkańców. Życząc na zakończenie naszym krajom dalszej przyjaźni, zaś tworzonemu właśnie towarzystwu owocnej pracy. W zebraniu założycielskim uczestniczyło blisko 30 osób, głównie dziennikarzy – w tym 16 członków SD-P „Globtroter” oraz działaczy turystycznych.

 

Specjalnie przyleciała na nie z Tunisu pani Dorota Parzyszek organizująca w Tunezji podobne stowarzyszenie, które otrzymało nazwę Dom Polski. Obrady prowadził jeden z głównych inicjatorów powołania TP-T Andrzej Kozłowski.

 

Na wstępie dziękując obecnym za przyjęcie zaproszenia oraz poparcie inicjatywy, która co prawda narodziła się dosyć przypadkowo podczas jego rozmowy z JE Ambasadorem podczas targów TT Warsaw 2013, ale trafiła, jak widać na Sali, na podatny grunt.

 

Podczas zebrania odczytano list skierowany do jego uczestników przez znanego podróżnika i dziennikarza, członka honorowego SD-P „Globtroter”, Ryszarda Badowskiego, który ze względu na stan zdrowia nie mógł na nie przyjechać.

 

Opisał on w nim m.in. swój pierwszy pobyt w Tunezji, do której dotarł w grudniu 1965 roku z pierwszą morską wycieczką „Orbisu” rumuńskim statkiem „Transylwania” z celem poznania ruin Kartaginy. A także późniejsze poznawanie tego kraju i poszukiwanie śladów w nim Polaków, co zaowocowało licznymi publikacjami.

 

W trakcie zebrania założycielskiego jego uczestnicy przyjęli statut oraz dokonali wyboru władz na pierwszy rok „rozruchu” TP–T, w którym muszą zostać załatwione formalności rejestracyjne oraz opracowany program działania na najbliższą przyszłość.

 

W głosowaniu wybrano zarząd w składzie: przewodniczący Andrzej Kozłowski, wiceprzewodniczący: Elżbieta Lisowska i Grzegorz Micuła, sekretarz Wojciech Dobrzański, skarbnik Abdelfetah Gaida oraz członkini Edyta Mikołajczyk. A także komisję rewizyjną: przewodniczący Krzysztof Rozum, wiceprzewodnicząca Anna Kwiatkowska i sekretarz Lidia Grabarek.

 

Po zebraniu założycielskim jego uczestników podjął kolacją z tunezyjskimi smakołykami JE Ambasador Slim Ben Jaâfar.

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top