WARSZAWA: FORUM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

Redakcja portalu WaszaTurystyka.pl zorganizowała w hotelu Polonia Palace w centrum Warszawy już po raz drugi Forum Promocji Turystycznej. Wzięło w nim udział około 100, spośród 123 wcześniej zgłoszonych uczestników. Byli wśród nich przedstawiciele ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i hotelarskich.

M.in. 6 prezesów ROT i 8 LOT, samorządowcy, przedstawiciele biur podroży, szefowie 6 działających w Polsce Narodowych Ośrodków Informacji Turystycznej, a także zaproszeni dziennikarze. Reprezentacja różnych regionów kraju była spora. Uczestnicy przyjechali m.in. z zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i Łodzi, Lubelszczyzny, Mazowsza, Podlasia, Pomorza, Sądecczyzny, Torunia.

Rzecz oczywista, było też wielu specjalistów z Warszawy. Zabrakło natomiast, mimo zaproszenia, przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystki, co bardzo krytycznie oceniano w wystąpieniach. Ośmiogodzinny program Forum miał bogaty program. Nad jego realizacją czuwał i prowadził poszczególne punkty redaktor naczelny portalu organizatora Adam Gąsior.

 

DEBATA, SESJE, POJEDYNKI

 

W programie znalazła się czołowa debata podsumowująca działalność branży i instytucji oraz organizacji związanych z turystyką w minionym roku. Ponadto 3 sesje tematyczne: Jak koordynować promocję turystyki na poziomie krajowym? Wyzwania XXI wieku w promocji regionów oraz Biznes prywatny a promocja Polski.

Ponadto 8 prezentacji: „Teraz Polska” w turystyce – w jaki sposób promować Polskę wśród turystów zagranicznych, a jak wśród krajowych? E-visitor – krajowy system monitorowania ruchu turystycznego w Chorwacji. Slow Road – Mazovian Edition na przykładzie Mazowsza.

A także: Zarządzanie szlakami kulturowymi na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki i Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki. Współpraca pomiędzy branżą a jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Rola mieszkańców i turystów w komunikacji marketingowej miasta na przykładzie Wrocławia oraz Czy hotelarzom opłaca się współpracować z organizacjami turystycznymi przy promocji regionów Polski? Tegoroczną nowością Forum były „Pojedynki” – dwuosobowe dyskusje na poszczególnych poziomach promocji.

 

ŁAGODNIE I „NA OSTRO”

 

W rzeczywistości były to, przeważnie bardzo ciekawe, wywiady i, w odpowiedzi na pytania prowadzącego, prezentacje faktów oraz poglądów ich uczestników. Jacek Janowski z POT „starł się” z Krzysztofem Piątkiem, prezesem Eckermann Podróże, a zarazem prezesem Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

Jan Błoński, prezes Mazowieckiej ROT z Dariuszem Wojtalem, prezesem oddziału mazowieckiego Polskiej Izby Turystyki. Leszek Syczewski – prezes toruńskiej LOK z Danielem Lisakiem – dyrektorem Krynickiej OT w Krynicy Zdroju.

A Tomasz Waściński, dyrektor generalny hotelu Aquarius SPA w Kołobrzegu z Olafem Makiewiczem – prezesem Olandii w Wielkopolsce.

Czołowa dyskusja, która miała podsumować działania branży, administracji i samorządów w promocji turystycznej w okresie roku, jaki upłynął od I Forum, przyniosła wiele interesujących faktów i poglądów, a także różnorodność tych drugich oraz interesujących, chociaż niekiedy kontrowersyjnych ocen.

Od entuzjastycznej Bojana Baketa, kończącego działalność w naszym kraju szefa chorwackiego NOIT, po dosyć krytyczne, chociażby Bartłomieja Walasa z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Stwierdził on m.in., że minusem tej działalności był brak podsumowania „burzy mózgów” toczących się dyskusji.

 

BLASKI I CIENIE

 

Krytycznie ocenił również fakt, że branża nie wypracowała jeszcze modelu funkcjonowania i promocji turystyki. Dobrze przyjęte zostało przez uczestników Forum jego trochę sarkastyczne stwierdzenie: „Mimo naszych usilnych starań turystyka w Polsce będzie się rozwijać”.

W debacie tej poruszono wiele ważnych problemów. Krytycznie oceniono częste zmiany w rządowej administracji turystyki. Mówiono o potrzebie i celowości nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. O daleko niedoskonałej, ale także z dobrymi przykładami współpracy branży z samorządami.

Podkreślając, że w tych drugich nie ma na razie większego zainteresowania oraz zrozumienia potrzeby takiej współpracy. Dostało się także regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, a zwłaszcza ich urzędnikom, którzy, zdaniem dyskutantów, nie rozumieją, jak ważna jest, aby przyciągnąć turystów, „sprzedaż” wizerunku regionu.

Sporo mówiono też o celowości, lub nie, wprowadzenia w Polsce tzw. modelu kopenhaskiego promowania turystyki oraz zniesienia jej podziału na krajową i zagraniczną. Z uwagami, że mamy archaiczne rozumienie rynku.

 

OPŁATY TURYSTYCZNE ZAMIAST KLIMATYCZNYCH

 

Podobnie fatalnie zorganizowane kanały sprzedaży usług lokalnych w Internecie. Z przykładami, że aby uzyskać potrzebne informacje, trzeba przedzierać się niepotrzebnie przez wiele stron biur podróży. Padały też, w dyskusji nad ew. wprowadzeniem u nas systemu kopenhaskiego, argumenty, że łatwiej i taniej jest organizować turystykę wyjazdową i jest ona u nas bardziej opłacalna niż krajowa.

Mówiono o braku w Polsce systemu kreowania turystki lokalnej. A także dobrego systemu kształcenia kadr dla turystyki. Zwłaszcza w organizowaniu przyjazdowej. Co jest zadaniem dla branży, ale potrzebne są na to środki. Ożywioną dyskusję wywołał temat projektu likwidacji opłat klimatycznych i zastąpienia ich powszechną opłatą turystyczną w miejscowościach o odpowiednio dużym ruchu.

Oraz kwestia systemu gromadzenia i wydawania uzyskiwanych z niej środków. Z pozostawieniem gminom decyzji, czy wprowadzą tę opłatę oraz czy na stałe, czy sezonowo. Zdaniem uczestniczącego w tej dyskusji przedstawiciela hotelarzy, taka 1-2 zł oplata dziennie nie będzie stanowić dla hoteli problemu.

Ważne natomiast jest dokąd trafiać będą te pieniądze i jak będą dzielone. Powinny one być kierowane – stwierdzali dyskutanci – do gmin i w odpowiednich procentach wyżej, aż do szczebla centralnego.

 

ŚWIETNE PRZYKŁADY…

 

Nie zaś odwrotnie. Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki poparł wprowadzenie lokalnych opłat turystycznych, ale z zastrzeżeniem, że środki z nich nie powinny być przeznaczane wyłącznie na promocję, ale także na rozwój infrastruktury.

Wiele ciekawych poglądów oraz mnóstwo informacji i faktów przekazali uczestnikom Forum prezenterzy wspomnianych tematów oraz w „pojedynkach”. Przykładowo: na Śląsku miejscowa karta turystyczna integruje branżę. Jej posiadaczom zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z transportu, blisko 100 muzeów, zniżki przy zakupach itp.

W minionym roku zorganizowano tam ponad 100 wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów, z ciekawymi programami współfinansowanymi z różnych źródeł. W Poznaniu świetną okazała się – 4 razy więcej gości, niż w zwykłe weekendy – promocja hoteli i sławnych tamtejszych rogali pod hasłem „Weekend św. Marcina”.

W gazetce reklamowej wydawanej przez tamtejszą LOT drukowany jest roczny kalendarz imprez w mieście. Co potencjalnym organizatorom wycieczek do niego pozwala z wyprzedzeniem dowiedzieć się, kiedy hotele są najdroższe i najtańsze.

 

… I ZASKOCZENIA

 

Podczas „pojedynku” przedstawicieli Torunia i Krynicy Zdroju okazało się, że te miasta tak różnej wielkości i charakteru, przyjmują identyczne – po 2 miliony rocznie – liczby turystów. Równocześnie okazało się, że dawny, sprzed 20 i więcej lat, rodzaj gości, wśród których 80% stanowili starsi kuracjusze naszego słynnego górskiego kurortu, to już historia.

Obecnie przybywają do niego przedstawiciele trzech generacji. Dyr. Krynickiej OT Daniel Lisak zapowiedział przy okazji, że jeszcze w br. wprowadzona zostanie w nim karta lojalnościowa, bardzo korzystna dla jej posiadaczy. Mnóstwo ciekawych faktów i informacji znalazło się też w prezentacji Wrocławia.

Jego przedstawicielka, Ewelina Bartoszewska mówiąc o roli mieszkańców i turystów w komunikacji marketingowej miasta podkreśliła, że nie ma w nim specjalnych stref wyznaczonych głównie dla turystów. Co tylko wychodzi im na dobre, bo mają stały kontakt z mieszkańcami.

A stolicę Dolnego Śląska odwiedziło w ub. r. 5 mln turystów, przy czym aż 95 z nich było zadowolonych z tej wizyty. Od Tomasza Waścińskiego z Kołobrzegu uczestnicy Forum dowiedzieli się m.in., bo chyba większość nie miała o tym pojęcia, że uzdrowisko to udziela najwięcej w Polsce, po Warszawie i Krakowie, noclegów gościom.

 

FINAŁ KONKURSU FILMOWEGO

 

To tylko wybrane przykłady z kilkugodzinnych dyskusji, prezentacji i „pojedynków”. Zainteresowanych szczegółami z nich odsyłam na strony internetowe Waszej Turystyki, na których, poczynając od dzisiaj, będą publikowane dokładniejsze relacje z Forum i imprez, jakie miały podczas niego miejsce.

Na zakończenie wspomnę tylko, że tegoroczną nowością był na nim także finał konkursu na film promujący turystyczne miejsca w Polsce „Kadry z Polski”, na który nadesłano kilkadziesiąt prac.

W kategorii „Mój region najpiękniejszy” I miejsce zajął film „Odkryj region tarnowski” Adama Bortnowskiego i Roberta Krajewskiego.

II miejsce „Serce Kaszub” – LOT Serce Kaszub – Lidia Narloch. III miejsce „VisitWroclaw” – Biuro Promocji Miasta Wroclaw – Wioletta Samborska. Zaś wyróżnienie malownicza i nastrojowa „Dolina Drwęcy” Mirona Bogackiego.

Natomiast w kategorii „Smaczek regionu” I miejsce „Szlak Orlich Gniazd” – Związek Gmin Jurajskich – Robert Nieroba. II – „Idealne miasto na weekend” (Płock) – Rafał Geremek. III – „Łeba” – LOT Łeba – Julita Tomicka. Natomiast wyróżnienia: „Festiwal Krasnoludków 2017” – Biuro Promocji Miasta Wrocław – Wioletta Samborska i „Cudzoziemcy w Warszawie” – Maria Schicht.

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top