TUNEZJA: KONGRES PIT NA DŻERBIE

W dniach 10-15 listopada br. na wyspie Dżerba w Tunezji odbył się Kongres Polskiej Izby Turystyki. Zgodnie ze statutem Izby, jest to szczególna forma zebrania : członków zwyczajnych PIT, członków honorowych, zaproszonych gości oraz członków stowarzyszonych. W kongresie wzięło udział 230 touroperatorów z Polski.

 

 

Ze strony tunezyjskiej obecni byli: Ferid Fetni, dyr. promocji i marketingu Tunisian National Tourism Office; Mohamed Essaiem, dyr. ONTT regionu Djerba; Lofti Mani, dyr. Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki w Warszawie; Mohamed Mzah, dyr. Tunezyjskich Linii Lotniczych Tunis Air na Austrię i Europę Wschodnią. A także Krzysztof Olendzki, Ambasador RP w Tunisie.

 

Obrady rozpoczął Ferid Fetni, który mówił o kierunkach rozwoju stosunków turystycznych pomiędzy Polską, a Tunezją, przypomniał, że pomimo okresu spowolnienia gospodarczego ruch turystyczny między naszymi krajami rozwija się dynamicznie. Liczba polskich turystów przyjeżdżających do Tunezji wynosi ok. 200 tys. rocznie, a Tunezja w roku bieżącym była dla nas trzecią destynacją turystyczną.

 

Corocznie Tunezję odwiedza ponad 7 milionów turystów, w ciągu najbliższych 5 lat planowane jest przyjęcie ok.10 mln.turystów.Tunezja posiada dobrze wyposażoną bazę hotelową, ponad 850 obiektów hotelowych, w tym większość 4 i 5 gwiazdkowych z ponad 250 000 miejscami. Tunezja posiada także ciekawą i zróżnicowaną ofertę turystyczną.

 

1300 km wybrzeżą z dobrze rozwiniętą turystyką nadmorską , talasoterapię, pola golfowe, turystykę saharyjskę, która staje się coraz bardziej popularna wśród turystów. Ferid Fetni podkreślił, także, iż ważnym elementem dynamizującym współpracę może być uruchomienie regularnych rejsów lotniczych pomiędzy Polską a Tunezją.

 

Wiodącym tematem Kongresu PIT była dyskusja nad „Ustawą o Usługach Turystycznych” po nowelizacji z dnia 17.09.2010 r. i o rozporządzeniach Ministra Finansów do w/w ustawy. Uczestnicy Kongresu przyjęli oficjalne stanowisko w sprawie ustawy o usługach turystycznych oraz funduszu zabezpieczeń turystycznych.

 

Kongres Polskiej Izby Turystyki krytyczne ocenił nowelizację ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 kwietnia 2010 r, a zwłaszcza pominięcie w nowelizacji wielu spraw ważnych dla branży turystycznej oraz  nieuwzględnienie postulowanego przez PIT stworzenia funduszu zabezpieczeń turystycznych.

 

Kongres  przyjął stanowisko, że w tym stanie konieczne jest pilne podjęcie prac nad kolejną nowelizacją ustawy o usługach turystycznych oraz utworzeniem funduszu zabezpieczeń turystycznych i z apelem w tych sprawach zwraca się do administracji rządowej.

 

W drugiej części kongresu odbyły się spotkania panelowe z tematycznymi prezentacjami. Dominika Szulc p.o. Dyrektora Ośrodka Zagranicznego POT w Paryżu omówiła promocję Polski na terenie krajów Beneluxu. Zagadnienia związane z Voucherowy Systemem Wizowania PIT w ramach programu Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski przedstawił Paweł Lewandowski, wiceprezes PIT.

 

Zaś Łukasz Czajka z firmy DGA zaprezentował uczestnikom Kongresu korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie „Promotor Atrakcji Miasta sposobem na zwiększenie dochodów Twojej Firmy”. Uczestnicy Kongresu wzięli również udział w dwóch workshopach, w którym uczestniczyło ok. 80 przedstawicieli branży turystycznej wyspy Derby i regionu Tozeur.

 

Współorganizatorami pobytu przedstawicieli polskiej branży turystycznej w Tunezji było Ministerstwo Turystyki Tunezji, Urząd ds. Turystyki Tunezji w Warszawie i Tunezyjskie Linie Lotnicze Tunis Air.

 

Zdjęcia: Paweł Barć

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top