Ochrona urlopowiczów

UE zwiększa ochronę urlopowiczów, którzy korzystają z nieruchomości w
oznaczonym czasie (timeshare) lub przystępują do klubów zniżek wakacyjnych

 

Komisja Europejska przedłożyła 7 czerwca projekt nowych przepisów, dzięki którym
konsumenci w całej UE będą otoczeni lepszą ochroną podczas zakupu i odsprzedaży
ofert wakacyjnych w formie timesharingu lub podobnych ofert dotyczących korzystania
ze statków wycieczkowych, barek lub przyczep, a także w przypadku przystąpienia do
popularnych „klubów zniżek wakacyjnych”

{mosgoogle}

Celem tej regulacji jest dalsze zwiększanie zaufania konsumentów do ofert
timesharingowych (branży wartej ponad 10,5 mln EUR i zapewniającej około 40 000 miejsc
pracy w całej UE). Nowe przepisy dążą także do wyeliminowania nieuczciwych podmiotów
gospodarczych, które mogą nadszarpnąć reputację przedsiębiorców działających zgodnie z
prawem i przysporzyć kłopotów konsumentom. Zgodnie z dyrektywą UE z 1994 r. dotyczącą
timesharingu konsumenci mają podstawowe prawa – do jasnej informacji, do odstąpienia od
umowy i zmiany decyzji; ponadto zakazane jest pobieranie kaucji.
Opublikowany projekt ma na celu usunięcie luk w obecnie obowiązujących przepisach. Po
pierwsze, zakres obowiązywania dyrektywy UE z 1994 r. dotyczącej prawa do korzystania z
nieruchomości w oznaczonym czasie obejmie nowe produkty, które pojawiły się na rynku,
takie jak kluby zniżek wakacyjnych i zbliżone do timeshare oferty wakacji na statku
wycieczkowym, barce lub w przyczepie; po drugie, ochrona zostanie rozszerzona na tak
istotne obszary, jak odsprzedaż ofert timeshare i kluby wymiany.
Nowe przepisy powinny zapewnić konsumentom jednakowo wysoki poziom ochrony w całej
UE, a także stworzyć równe reguły gry rynkowej dla sprzedaży prawa do korzystania z
nieruchomości w oznaczonym czasie, jak i pewnych innych ofert wakacyjnych.

 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm
http://www.konsument.gov.pl/pl/timesharing/index.html

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top