Wakacyjne porady ECK

Nadeszły wakacje! Wiele osób zechce wykorzystać wolne dni wybierając się zagranicę, aby zwiedzać, i przede wszystkim odpoczywać. Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało dla Państwa zestaw wakacyjnych porad. Warto do nich zajrzeć, żeby spędzić wakacje bez przykrych niespodzianek ze strony linii lotniczych, biur podróży czy firm wynajmujących samochody.

 

Podróże samolotem – uważajmy na loty łączone

 

Wielu z nas wyruszy w te wakacje w podróż marzeń, w odwiedziny do bliskich lub po prostu wypocząć w innym klimacie. Chętnie podróżujemy samolotem, bo jest szybko, wygodnie i bezpiecznie. Niestety obciążenie portów lotniczych i stale rosnąca liczba pasażerów są często przyczyną przykrych niespodzianek. Z zapytań konsumentów kierowanych w ostatnim czasie do ECK wynika, że najwięcej problemów mają z zagubionym bagażem i łączonymi lotami.

 

{mosgoogle}

 Do bardziej odległych miejsc czy mniejszych miast, gdzie brakuje połączeń bezpośrednich można się także dostać samolotem wykupując lot łączony lub dwa niezależne bilety. Ale pamiętajmy, w sytuacji gdy nasza podróż jest rejsem łączonym, obsługiwanym przez dwóch lub więcej przewoźników należy się upewnić, jak dużo czasu pozostaje pomiędzy przylotem do miejsca przesiadki i czy zdążymy na następny lot. Komplikacją może okazać się konieczność korzystania z przelotów obsługiwanych przez różnych przewoźników, które nie są zestawiane tj. organizowane przez jednego przewoźnika, z którym pasażer zawiera umowę przewidującą lot łączony. Wówczas, jeżeli pierwszy lot lub odbiór bagażu opóźni się, uniemożliwiając stawienie się o czasie do drugiej odprawy to wyegzekwowanie odszkodowania za utracony rejs wynikającego z Rozporządzenia 261/2004 będzie trudne. Należy w takim przypadku udokumentować wszystkie poniesione koszty hotelu, dojazdów czy wykupienia następnego biletu i można próbować dochodzić ich zwrotu. Informacji i wsparcia udzieli Europejskie Centrum Konsumenckie.

Z raportu sieci ECK o prawach pasażerów w Unii Europejskiej wynika, że linie lotnicze często nie udzielają pasażerom informacji o ich prawach. Dlatego też warto przed planowaną podróżą przeczytać dostępne informacje lub zaopatrzyć się w broszury i ulotki ECK i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nikt nie zatroszczy się o nasze sprawy lepiej niż my sami.

Pasażerom lotniczym przysługują prawa wynikające z Rozporządzenia Unii Europejskiej 261/2004 regulującego przypadki opóźnień i odwołań lotu oraz nie wpuszczenia na pokład (overbooking). Jeżeli lot został odwołany na co najmniej 2 tygodnie przed terminem pasażerom przysługują określone odszkodowania sięgające 600 Euro. W razie opóźnienia lub nie wpuszczenia na pokład, linie lotnicze są zobowiązane do udzielenia wyczerpujących informacji na temat ich praw oraz roztoczenia nad pasażerami adekwatnej opieki. Skargi na problemy wynikające z Rozporządzenia nr 261 przyjmuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Opóźnienie, zagubienie lub zniszczenie bagażu reguluje z kolei Konwencja Montrealska z 1999 r. Pasażerowie lotniczy powinni zawsze przed podróżą zapoznać się z warunkami przewozu. Linie lotnicze nie chcą brać odpowiedzialności za cenne rzeczy pasażerów i najczęściej wyliczają ograniczenia w swoich regulaminach. Wybierając się w podróż samolotem trzeba też pamiętać o nowych warunkach bezpieczeństwa na lotniskach, wzmożonych kontrolach i zakazie przewozu płynów. Obsługa lotniska ma prawo żądać w punkcie kontrolnym zdjęcia okrycia wierzchniego i obuwia. Zakaz przewożenia napojów jest dla pasażerów szczególnie uciążliwy. W bagażu podręcznym może się znajdować tylko tyle płynów ile mieści przezroczysta, 500 ml torebka lub kosmetyczka, w pojedynczych opakowaniach nie przekraczających 100 ml. W razie kłopotów z reklamowaniem opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu można zgłosić się po pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

 

Wakacje bez niespodzianek – wynajem samochodu zagranicą

 

Polscy turyści chętnie korzystają z wypożyczalni samochodów zagranicą nawet podczas zorganizowanych pobytów w miejscowościach turystycznych. Powód jest prosty – można więcej zobaczyć, samochodem dociera się wszędzie łatwiej i wygodniej. Nie ma krępujących ram czasowych zorganizowanej wycieczki, można zatrzymać się w dowolnym miejscu i podziwiać krajobraz. Aby przy wynajmowaniu samochodu nie natknąć się na żadne nieprzyjemne niespodzianki warto zastosować się do kilku reguł.

 

Umowa.

Wynajmując samochód trzeba domagać się sporządzenia na piśmie umowy, w której zostaną zawarte dane kierowcy i wynajmującego oraz wszystkie warunki wynajmu. Nie można polegać na ustaleniach ustnych. W umowie warto też zapisać sposób płatności np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu. Zawsze należy zachować kopię umowy. W przypadku, gdy konsument nie zna języka, w jakim sporządzona jest umowa, nie powinien jej zawierać.

 

Rezerwacja przez Internet.

Duże sieciowe wypożyczalnie oferują możliwość wyboru i rezerwacji samochodu przez Internet. Koniecznie trzeba wtedy wydrukować kopię zamówienia oraz korespondencję z poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji telefonicznej zaleca się potwierdzenie ustaleń pisemnie. Jeśli zawieramy umowę na odległość np. przez Internet lub telefon mamy, co najmniej 7 dni roboczych na odstąpienie od umowy.

 

Odbiór samochodu.

Odbierając samochód konsument powinien go obejrzeć i zgłosić niezwłocznie wszelkie zastrzeżenia na piśmie do przedsiębiorcy, w szczególności widoczne uszkodzenia i ich charakter. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć sprawny wóz. W chwili odbioru trzeba pamiętać o dokumentach auta. Wtedy można sprawdzić, np. kiedy był dokonywany ostatni przegląd okresowy. Płacąc należy domagać się rachunku albo faktury. W razie problemów potrzebne są wszystkie dokumenty.

 

Wymóg wieku.

Na pewno, podpisując umowę wynajmu samochodu będzie trzeba okazać prawo jazdy. W niektórych krajach granica wieku, od której można prowadzić auto wynosi 18 lat. Często zdarza się, że firmy zgadzają się wynająć auto tylko osobom starszym, np. 21-letnim, posiadającym prawo jazdy przynajmniej od roku.

 

Protokół zdawczy.

W protokole zdania samochodu warto umieścić stwierdzenie, w jakim stanie samochód został zwrócony (bez uszkodzeń zewnętrznych, sprawny technicznie). Protokół odbioru i zdania samochodu powinien być opatrzony datą i podpisem obu stron, sporządzony w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla konsumenta.

 

Wypadek.

W przypadku awarii lub stłuczki warto oddać samochód do warsztatu, aby oszacowano koszty naprawy szkód. W ten sposób zabezpieczamy się przed zawyżeniem wartości szkody przez przedsiębiorcę w stosunku do faktycznej usterki samochodu. Jednak naprawę samochodu należy pozostawić właścicielowi samochodu.

 

Ubezpieczenie.

Płacąc dodatkowo pewną stawkę na ubezpieczenie za każdy dzień wynajmu, możemy zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za szkody. Koniecznie trzeba sprawdzić, jakie są warunki ubezpieczenia, w szczególności, jakiego rodzaju szkody ono obejmuje (np. kradzież).

Zdarza się, że zapisy umowy ubezpieczenia wyznaczają specjalne uwarunkowania dotyczące jazdy samochodem w krajach Unii Europejskiej i poza Europą. Czasami konsument musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie do wyjazdów zagranicznych. W ogólnych warunkach ubezpieczenia powinien być także wskazany tryb zgłaszania szkód, np. w ciągu 48 godzin.

W razie problemów warto skupić się na polubownym rozwiązaniu sporu, ponieważ ubezpieczyciel jest znacznie bogatszym i "potężniejszym graczem rynkowym". Podobnie jak w Polsce, także w innych krajach są wyspecjalizowane organizacje do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących ubezpieczeń.

 

Leczenie

Wakacje to czas relaksu i odpoczynku. Czasem jednak los płata psikusa i trzeba szybko szukać pomocy lekarskiej. Dobrze być przygotowanym na taką ewentualność i zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty. Od 01.01.2006 roku obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zastąpiła dotychczas używany formularz E-111. EKUZ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach. Na EKUZ znajdują się następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę, numer identyfikacyjny Karty, data ważności Karty. Wniosek o wydanie EKUZ można pobrać ze stron Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl. Należy go złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ, właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania. Do wniosku trzeba załączyć dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia w NFZ, czyli np. ostatnie ZUS RMUA, lub ważną książeczkę ubezpieczeniową.

 

 

Wszystkie materiały informacyjne ECK dotyczące podróży i zakupów w Europie są dostępne w Internecie na stronie http://www.konsument.gov.pl/pl/ulotki/ulotki.html oraz w wersji drukowanej w biurze Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top