PRZEDPOLA WILANOWSKIE ODZYSKAJĄ DAWNY BLASK

Unikalny w skali kraju barokowy zespół rezydencjalny, niegdyś letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego, już niebawem odzyska dawny blask. Pomogą w tym fundusze unijne. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt rewitalizacji przedpola wilanowskiego znalazł się na liście projektów kluczowych RPO WM. Przedstawiciele władz województwa oraz dyrekcja placówki podpisali preumowę dotyczącą realizacji projektu. Prace zakończą się w 2011 roku.

 

Zespół rezydencjalny w Wilanowie to jeden z najcenniejszych zabytków w kraju. Tylko w 2009 roku odwiedziło go około miliona turystów z Polski i zza granicy. Dzięki funduszom unijnym również przedpola wilanowskie staną się prawdziwą perełką turystyczną. Koszt inwestycji wyniesie ponad 10,2 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków unii europejskiej ponad 7,1 mln zł.

 

– Podczas podziału funduszy unijnych myślimy o tym, aby stworzyć najciekawszą ofertę turystyczną, a pałac w Wilanowie jest jedną z najcenniejszych pereł architektonicznych i historycznych na Mazowszu –powiedział marszałek Adam Struzik. Głównym celem projektu będzie odbudowa historycznej szaty roślinnej i zagospodarowanie terenu parku.

 

W ramach pierwszego etapu planowanych inwestycji przeprowadzone zostaną prace dotyczące zagospodarowania i ukształtowania terenu (ścieżki i mała architektura) oraz odbudowy historycznej kompozycji szaty roślinnej. Projekt zakłada utrzymanie ukośnych ścieżek, stanowiących historyczne osie widokowe i drogi dojazdowe.

 

– Życzę Państwu, aby na tym projekcie rewitalizacja i ekspansja pałacu się nie skończyła. Mam nadzieję, że uda się także pozyskać tereny w stronę ulicy Zygmunta Vogla i Morysina – dodał wicemarszałek Ludwik Rakowski. Przeobrażeniu ulegną także alejki. Docelowo asfaltowe i betonowe ścieżki zastąpi nawierzchnia gruntowa typu HanseGrand, która zostanie połączona z kostką granitową. Podczas prac zachowany zostanie najcenniejszy ze względów historycznych i dendrologicznych drzewostan. Usunięte będą natomiast samosiewy, drzewa chore, uszkodzone czy zagrażające bezpieczeństwu zwiedzających. Nowo posadzone drzewa będą miały na celu podkreślenie przebiegu dawnych traktów.

 

– Zawsze chcieliśmy, aby muzeum połączyło w sobie dwa elementy – atuty historyczne i przyrodnicze – podkreślił Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. W parku pojawi sie także monitoring. Zamontowanych zostanie 8 stałych i szybkoobrotowych kamer, które zostaną włączone do systemu monitoringu oraz barier podczerwieni zintegrowanych z systemem sygnalizacji włamania. Przewiduje się również zamontowanie w pobliżu Domku Dozorcy automatu do sprzedaży biletów i kiosku multimedialnego. Kiosk będzie pełnił funkcję automatycznej informacji turystycznej i muzealnej.

 

 W okolicy Domku Lanciego, od strony ul. Przyczółkowej, planowane jest także umieszczenie repliki warszawskiego słupa ogłoszeniowego, którego oryginał zachował się na Placu Unii Lubelskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Przedpole Pałacu to teren od strony zachodniej ograniczony ul. Przyczółkową i Potokiem Służewieckim, od strony wschodniej od Parku Wilanowskiego oddziela go fosa i mur. Granicę północną wyznacza droga, natomiast strona południowa graniczy z Ogrodem Topiarnym. Obszar jest podzielony przez ulicę St. Kostki Potockiego na dwie części: wschodnią i zachodnią. Na przedpolu znajdują się wpisane do rejestru zabytków: Domek Dozorcy, Mauzoleum Potockich, dawna karczma, Dworek Zarządcy (tzw. Szenicówka), a także kapliczka.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top