10 LAT POLSKI POWIATOWEJ

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ

Z turystyką w tle

Polska powiatowa10 rocznica ostatnich zmian w strukturze administracyjnej państwa oraz przywrócenia powiatów jako jednostek samorządu terytorialnego stała się okazją dla „Magazynu Gospodarczego FAKTY”, którego – a także kwartalnika „VIP. Polityka. Biznes. Fakty” – redaktorem naczelnym jest nasz kolega – „globtroterowiec” Mariusz Gryżewski, do wydania we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich ciekawego albumu przedstawiającego stan samorządności powiatowej w Polsce na początku XXI wieku.

Poprzedza go opracowanie Alicji Wejner i Rafała Rudki „Funkcjonowanie powiatów na przestrzeni stuleci” zawierające wiele, także mało znanych szczegółów dotyczących tych jednostek terytorialnych. Ponadto, również tych samych autorów, prezentacja Związku Powiatów Polskich skupiającego blisko 85% samorządów powiatowych. W albumie znalazła się także informacja oraz zdjęcia na temat dorocznego Rankingu Najlepszych, w 3 kategoriach: gmin miejskich i miejsko – wiejskich, miast na prawach powiatów oraz powiatów, którego organizatorem jest ZPP, a patronem medialnym również magazyn Fakty.

Na część podstawową albumu składają się informacje o podziale administracyjnym Polski z danymi statystycznymi oraz wieloma innymi, jak również mapką – schematem województw i powiatów. Znajdują się w niej herby województw, ich nazwy, liczba w nich powiatów oraz miast na prawach powiatów, powierzchnia i liczby ludności. Ponadto – i jest to część najobszerniejsza – prezentacja wszystkich powiatów z ich herbami, poprawnymi nazwami, adresami, telefonami itp. starostw oraz imionami i nazwiskami starostów.

Część powiatów przedstawiona została dodatkowo obszerniej w postaci pół – , cało – , a w pojedynczych przypadkach nawet dwustronicowych informacji ze zdjęciami najciekawszych w nich miejsc i obiektów. W tym wielu szczególnie atrakcyjnych turystycznie. Chyba wszystkie prezentujące się w tej formie powiaty położyły nacisk na swoją gospodarkę oraz walory turystyczne poszczególnych miejsc. Szkoda, że nie wszystkie zdjęcia, chociaż takie należą do mniejszości, zostały opisane. Czytelnik oglądając je nie wie więc co przedstawiają te, np. zabytki, które go zainteresowały. Trafiają się też, na szczęście nieliczne błędy korektorskie. Np. pawilon wystawienniczy na wykopaliskach pradinozaurów w powiecie opolskim opisany został jako znajdujący się w Karasiejowie, chociaż już w tekście pod nim prawidłowo: w Krasiejowie.

Korzystanie z tego albumu ułatwiają indeksy nazw: powiatów i miast na prawach powiatów oraz spis treści. – Mam nadzieję – napisał w tekście do czytelników opublikowanym na tylniej stronie okładki sekretarz generalny Związku Powiatów PolskichRudolf Borusiewicz – że lektura „10 lat Polski Powiatowej” sprawi Państwu przyjemność. Mnie sprawiła, bo okazała się nie tylko ciekawa i pouczająca – zarówno ze względu na teksty oraz stare zdjęcia i liczne współczesne ilustracje, jak i fakt, że album wydany został starannie. Warto dodać, że redaktorem tego albumu jest Zbigniew Wawrzkowicz, a udział w jego przygotowaniu brał – oczywiście – zespół „Faktów”.


10 LAT POLSKI POWIATOWEJ. Praca zbiorowa. Wyd. Magazyn Gospodarczy Fakty – MaxMedia, Warszawa 2009, str. 167.


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top