Polisa na dobry urlop

Wyjazd na zagraniczne wojaże bez odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej to jak jazda na gapę. Może uda się i żaden kontroler nie wejdzie nam w drogę. Jeśli jednak do tego dojdzie, towarzyszyć nam będzie nie tylko poczucie bezradności, ale także koniecznością opłaty znacznie przewyższającej koszt biletu. Podobnie z zagranicznymi podróżami, tyle że w tym wypadku nie skończy się na konsekwencjach wyłącznie finansowych, tu w grę wchodzi przede wszystkim nasze zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, a nawet życie.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA zainicjowało u ubiegłym roku akcję informacyjną  „Ubezpieczenie?, ważna sprawa” pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń i Polskiej Izby Turystyki. W tym roku zaprosiło dziennikarzy na konferencję prasową informującą o kontynuacji tej pożytecznej akcji. Na spotkaniu zaprezentowany został raport z badania konsumenckiego przeprowadzony przez Instytut Badawczy IMAS na zlecenie TU Europa SA.

 

Badanie wykonane w marcu 2011 r. w formie wywiadu telefonicznego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 600 Polaków wieku 18-70 lat, miało na celu sprawdzenie zwyczajów w zakresie ubezpieczeń turystycznych. Z badania wynika, że w ostatnim roku za granicę wyjechało 60 % ankietowanych z tego 38% wiele razy. W tym roku wyjazdy planuje 63%. Z ankiety wynika, że ubezpieczenie podróży zagranicznej kupowane jest głównie przez wyjeżdżających samodzielnie a robi to tylko 53%, zaś przy wyjazdach zorganizowanych dodatkowo ubezpiecza się 18% wyjeżdżających.

 

Ubezpieczenie kupowane jest głównie profilaktycznie, na wszelki wypadek. Co 11 ubezpieczający się robi to dla zasady! Skłonność do zabezpieczenia się zwiększa świadomość zwiększenia ryzyka (np. choroba sport, czy wyjazd z dziećmi). Natomiast turyści, którzy nie wykupują ubezpieczenia tłumaczą, że robią to za nich inni (przy wyjazdach zorganizowanych), „nigdy nic im się nie zdarzyło”, lub też myślą, że NFZ ubezpiecza nas w UE.

 

Za najważniejsze w polisie turystycznej ankietowani uznali ubezpieczenie kosztów leczenia (80%), następnie NNW (59%), OC (51%), Assistance (43%) a ubezpieczenie bagażu uznało za ważne tylko 33% ankietowanych. Zaskakuje, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) czytane są przez zaledwie 20-30% ubezpieczających się. Zakres polisy/ochrony ubezpieczeniowej jest ważny, na pierwszym miejscu stawia go 45% badanych, ale sprawdzany jest on raczej pobieżnie np. w głównych warunkach polisy, które rozumiane są jako zakres polisy.

 

Wiedza o ubezpieczeniach przy wyjazdach do Unii Europejskiej jest słaba, nawet wśród osób, które już tam wyjeżdżały lub planują wyjazd. Wśród osób, które były w UE w ostatnim roku aż 16% sądzi, że NFZ pokrywa w całości koszty leczenia w czasie wypadku. 25% osób wybierających się do UE nie wie jaka jest rola NFZ-u w pokrywaniu kosztów leczenia.

 

Znajomość karty Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) upoważniającej do świadczeń medycznych poza granicami Polski (w krajach UE i EFTA), zadeklarowało 70% ankietowanych. Ale już zakres ubezpieczenia objęty kartą EKUZ osobiście sprawdziło tylko 9% badanych a aż 86% w ogóle się tym nie zainteresowało. Przy wyjazdach do UE kartę EKUZ posiadało tylko 27% ankietowanych.

 

Wnioski z badania konsumenckiego są niepokojące: wyjazdy Polaków za granicę są powszechnie, ale ubezpieczanie się już nie. Polacy raczej nie wierzą, że coć im się może stać (nierealistyczny optymizm), i raczej kupują ubezpieczenie profilaktycznie. Warunki umowy czytane są w większości pobieżnie.

 

Turystom warto uświadamiać celowość ubezpieczania się przy wyjazdach zagranicznych oraz ograniczenia w pokrywaniu kosztów leczenia przez NFZ oraz zakresu działania EKUZ. Dobrze jest mieć EKUZ o że mamy EKUZ często nie wystarczy. Bowiem EKUZ działa częściowo, albo do pewnego momentu. Ludzie nie zdają sobie sprawy jak wysokie są koszty np. transportu lotniczego, czy pobytu w szpitalu. EKUZ nie pokrywa transportu turysty do Polski, górskich akcji ratowniczych ani b. kosztownego transportu zwłok.

 

Klient powinien mieć świadomość zakresu ubezpieczenia i tu ważna jest rola biur podróży. Problem mogą mieć ci, którzy sami budują swój wyjazd w Internecie i mogą nie być w stanie sami zrobić swojego ubezpieczenia. Stąd ważne jest aby skonsultować się z doradcą ubezpieczeniowym. Świadomość ubezpieczeniowa w polskim społeczeństwie jest niska, co przekłada się także na ubezpieczenia turystyczne. Ostatnio nieco rośnie, ale powoli.

 

Grzegorz Prądzyński – Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

Ubezpieczać się należy z głową, w zakresie i do wysokości sumy jaka może być nam potrzebna. Kiedyś myślało za nas państwo, teraz zdani jesteśmy na siebie. Warto się także doubezpieczyć. Optymalne jest karta EKUZ + ubezpieczenie KL, NNW i Assistance. Ubezpieczenie jest też towarem a leczenie to biznes – bardzo drogi biznes. Warto zdawać sobie z tego sprawę.

 

W przypadku zagranicznych wyjazdów indywidualnych należy zaopatrzyć się w NFZ w Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która gwarantuje dostęp do świadczeń zdrowotnych na zasadach obowiązujących w danym kraju UE. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych (nie obejmuje m.in. kosztów specjalistycznego transportu do kraju czy obowiązkowego świadczenia dziennego – tzw. doby hotelowej przy hospitalizacji), dlatego wyjeżdżając za granicę powinno się wykupić dodatkowe ubezpieczenia prywatne, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

 

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują bowiem wielu tych przypadków. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl

 

Jesteśmy częścią jedynej niezależnej od jakiejkolwiek instytucji finansowej, międzynarodowej sieci Coris International, posiadającą największą liczbę biur regionalnych w porównaniu z podobnymi firmami, działającymi na rynku assistance – powiedział Paweł Paluszyński prezes Biura Szkód Ubezpieczeniowych i Assistance Coris Varsovie.

Wykwalifikowany personel, władający co najmniej dwoma językami obcymi (od angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego po arabski czy japoński), czuwa nad bezpieczeństwem polskich obywateli w kraju i poza jego granicami„.

 

Poprzez sieć 45 biur regionalnych oraz ponad 150 reprezentantów rozmieszczonych w różnych miejscach globu, zapewniamy profesjonalną opiekę na terenie całego świata przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

 

Paweł Paluszyński prezes CORIS VARSOVIE

 

W imieniu polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych Coris Varsovie koordynował akcje niesienia pomocy dla poszkodowanych w serii nieszczęśliwych wypadków polskich autokarów na Węgrzech, w Austrii i w Rumunii oraz w Egipcie czy sprowadzaniem polskich turystów z zagranicy po utracie płynności finansowej przez biuro podróży Open Travel w 2006 roku. W 2007 roku organizowaliśmy pomoc i transport dla poszkodowanych w wypadkach autokarowych pod Grenoble i w Dunkierce.

Coris adresuje swoją ofertę do instytucji – przede wszystkim do towarzystw ubezpieczeniowych, ale także firm brokerskich, leasingowych i flotowych, producentów samochodów, automobilklubów, firm abonamentowych, banków oraz innych instytucji finansowych, które, poprzez dodanie assistance do swoich produktów czy usług, chcą rozszerzyć ich zakres i wzbogacić o dodatkowe atuty.

 

Międzynarodowy zasięg firmy umożliwia dostęp do lokalnych rynków, co oznacza nie tylko dojście do lokalnych cen, ale przede wszystkim gwarantuje współpracę tylko z wypróbowanymi i doświadczonymi podwykonawcami. Natomiast całodobowa natychmiastowa pomoc, w każdym miejscu na świecie, szybkość reakcji, skuteczność działania, kompleksowość świadczeń – to właśnie jest assistance – najszybsza forma pomocy, organizowana bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

 

Procedura zgłaszania problemu jest prosta. Wystarczy jeden telefon do naszego Centrum Alarmowego w celu poinformowania o zaistniałym zdarzeniu, a firma podejmuje niezbędne czynności. Działania obejmują kompleksowe świadczenia, które mają przede wszystkim udzielić skutecznej pomocy, ale także zapewnić Klientowi możliwie największą wygodę i bezpieczeństwo oraz ograniczyć stres i negatywne emocje, towarzyszące nieprzewidzianym zdarzeniom.

 

Czy warto ubezpieczać się przed zagranicznym wyjazdem?

Zdecydowanie tak! Ubezpieczenia turystyczne eliminują lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczają wydatki, jakie zmuszeni jesteśmy ponieść w przypadku nieprzewidzianych i nieprzyjemnych zdarzeń podczas zagranicznego wyjazdu. Przykładowo mogą to być wydatki związane z: uzyskaniem podstawowej pomocy medycznej, długotrwałym pobytem w placówce medycznej na skutek wypadku czy innego nieoczekiwanego zdarzenia, powypadkowym leczeniem obrażeń ciała, przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą (czynności podejmowane przez służby ratownicze, np. w razie naszego zaginięcia) specjalistycznym transportem medycznym po wypadku do kraju, zadośćuczynieniem bądź odszkodowaniem, które będziemy musieli uregulować, gdy z naszej winy albo braku rozwagi wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej mienie (sprzęt lub bagaż).

 

Nieubezpieczone koszty leczenia, hospitalizacji czy nawet samej konsultacji lekarskiej mogą okazać się znacznym nadwyrężeniem domowego budżetu. Nie mówiąc już o tym, że tego rodzaju sytuacje sprawią, że wymarzony wyjazd zapamiętamy jako największy koszmar. Dla przykładu kilkudniowy pobyt we francuskim czy niemieckim szpitalu może kosztować nawet kilkanaście tysięcy euro. Jeśli poszkodowany ma odpowiednią polisę, wówczas za leczenie zapłaci przedstawiciel ubezpieczyciela w danym kraju. Tak więc ubezpieczenie stanowi znaczącą pomoc w trudnych, a czasem nawet dramatycznych sytuacjach życiowych podczas wyjazdu. Zwłaszcza, że oprócz pokrycia kosztów, otrzymujemy faktyczną natychmiastową pomoc, a co za tym idzie ograniczenie stresu oraz nerwów towarzyszących tego typu sytuacjom, zwłaszcza w obcojęzycznym otoczeniu.

 

Idea assistance podróżnego polega na zapewnieniu Klientowi pomocy i poczucia bezpieczeństwa we wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach z dala od domu. Firmy assistance, poprzez międzynarodową sieć swoich przedstawicieli są w stanie roztoczyć parasol ochronny nad Ubezpieczonymi na terenie całego świata. Podstawowe pakiety assistance turystycznego zawierają organizację stosownej pomocy medycznej, jak wizyta lekarska czy leczenie szpitalne. Firmy assistance organizują także transport medyczny ubezpieczonego do pobliskiego szpitala oraz repatriację medyczną do kraju, a także pokrywają koszty ewentualnej hospitalizacji. Ponadto udzielają informacji na temat danego kraju oraz telefonicznej informacji medycznej.

 

Ważnym komponentem usług assistance podróżnego jest pomoc prawna, wtedy gdy turysta przebywający za granicą nieświadomie wejdzie w konflikt z lokalnym prawem. Podstawowym jej elementem jest udzielenie porady o przysługujących ubezpieczonemu prawach w danym kraju. Gwarantuje również zorganizowanie i pokrycie kosztów adwokackich w postępowaniu przed organem wymiaru sprawiedliwości. Możliwe jest także otrzymanie pożyczki na kaucję, pokrycie opłat sądowych i ewentualnych kar pieniężnych, zwrotnych po powrocie do kraju.

 

Zdjęcia: Grzegorz Micuła

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top