Piknik rodzinny w Parku Praskim

Zdrowie naszych dzieci w naszych rękach

W sobotę 30 maja w Parku Praskim w Warszawie odbył się rodzinny piknik edukacyjny pod hasłem „Zdrowie naszych dzieci – w naszych rękach” zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenia Promocji Zdrowia pro SALUTEM, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Dzieci Cierpiących Na Skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryjnych „Parasol dla Życia” i Fundację MaMa. W jego organizacji współdziałało także SDP „Globtroter”, a jego prezes Sławomir Bawarski prowadził w ramach Pikniku konferencję prasową z udziałem, oczywiście, koleżanek i kolegów „Globtroterowców”.

Wiceprezes ESPZ pro SALUTEM dr Włodzimierz Sukiennik przedstawił to Stowarzyszenie grupujące specjalistów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i nauk pokrewnych, a także praktyków od promocji, marketingu i zarządzania. Do ważnych jego zadań należy zwłaszcza wpływanie na organy władzy ustawodawczej i wykonawczej aby zdrowie społeczeństwa, profilaktyka i leczenie były nie tylko szerzej dostępne, ale stały się przedmiotem najwyższej troski państwa. Więcej na temat pro SALUTEM znaleźć można na: www.pro-salutem.org.pl.

Sabina Szafraniec, prezeska stowarzyszenia „Parasol dla Życia” – więcej o nim można przeczytać na: www.parasoldlazycia.org – podkreśliła, że media pomagają docierać do dzieci dotkniętych pneumakokią. Poinformowała o działaniach podejmowanych na rzecz wprowadzenia szczepień przeciwko tej chorobie, niosącej za sobą poważne zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci w przypadku infekcji, do kalendarza powszechnych szczepień ochronnych. Stowarzyszenie to działa na rzecz rodzin dzieci cierpiących na skutek inwazyjnych chorób bakteryjnych, przeciwko którym istnieje skuteczna, chociaż dosyć kosztowna profilaktyka. Służy im pomocą psychologiczną, prawną i emocjonalną, popiera starania o wyrównanie szans wszystkich dzieci w dostępnie do szczepień chroniących przed ciężkimi infekcjami bakteryjnymi niezależnie od sytuacji materialnej ich rodzin. Prowadzi też działalność edukacyjną w zakresie zagrożeń inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi i skutecznej ochrony przeciwko nim oraz integruje rodziców, opiekunów i lekarzy w celu wymiany doświadczeń.

Fundacja Mama, którą reprezentowała Sylwia Hutnik zabiega o prawa matek w Polsce organizując kampanie społeczne, np. „O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę” na rzecz przystosowania przestrzeni publicznej do wózków dziecięcych i inwalidzkich, akcje na rzecz praw pracowniczych – przeciwko zwalnianiu matek z pracy, prowadzi projekty prawne, warsztaty m.in. artystyczno – edukacyjne itp. Dodatkowe informacje na temat tej fundacji znajdują się na: www.fundacjamama.pl. S. Hutnik poinformowała również, że fundacja Mama otrzymuje wiele próśb od matek dzieci chorych, m.in. na pneumokokię i przekazuje ich postulaty – zwłaszcza dotyczące przenoszenia do Polski standardów europejskich w zakresie profilaktyki i leczenia skutków infekcji – do rządu i administracji terenowej.

Prof. Waleria Hryniewicz, mikrobiolog i krajowy konsultant w zakresie bakteriologii poinformowała o zbieraniu danych umożliwiających skuteczniejsze i celowe działania profilaktyczne – zwłaszcza dotyczące menigokoki, pneumokoki i innych epidemii wywoływanych też przez paciorkowce oraz gronkowce, zakażeń inwazyjnych, którym zapobiega się szczepieniami. A także o metodach poszukiwania przyczyn zakażeń, badaniach odporności bakterii na antybiotyki itp. Wyraziła ogromne zaniepokojenie zagrożeniem epidemii braku odporności na tego rodzaju choroby, jak również zdecydowany sprzeciw przeciwko „wyprowadzaniu”, pod pretekstem źle rozumianej oszczędności, laboratoriów bakteriologicznych ze szpitali. Co jest bardzo niebezpieczne, gdyż m.in. uniemożliwia szybkie reagowanie na stan pacjentów oraz izolowanie ich w razie takiej potrzeby. „Oszczędności” są więc w takich przypadkach pozorne. Obecna na konferencji posłanka Alicja Dąbrowska, lekarka – członkini sejmowej Komisji Zdrowia poinformowała, że postuluje ona rozszerzenia kalendarza obowiązkowych szczepień.

Konferencja prasowa była tylko jednym z punktów programu Pikniku Edukacyjnego. Był on bowiem – mimo niezbyt sprzyjającej aury – przede wszystkim okazją do zabaw i rozrywki dzieci oraz ich opiekunów, z elementami kształtowania prawidłowych zachowań zdrowotnych, nawyków i przyzwyczajeń. A także promowania, poprzez zabawę, zdrowia i wychowania w kulturze zdrowia. W programie znalazły się więc Warsztaty Zdrowia ze ścieżką zdrowia dla rodziny, badaniami dzieci i dorosłych, konsultacjami medycznymi, pokazami i nauką udzielania pierwszej pomocy czy instruktażu jak utrzymywać higienę jamy ustnej. Warsztaty Bezpieczeństwa z pokazami: poduszkowców Komisariatu Rzecznego Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Dla dzieci były również bajki, Słoneczny Bal z tańcami, zabawami, pokazami tanecznymi i karate, występami estradowo – cyrkowymi, zajęciami plastycznymi itp. A także na Wielki Finał – koncert zespołu Arka Noego.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top