NIEMCY: PETRA HEDORFER – PODRÓŻOWANIE W CZASIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Mając na uwadze zagrożenia związane ze zmianami klimatu, sektor turystyczny poświęca coraz większą uwagę zrównoważonemu podróżowaniu. Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki – narodowego ośrodka turystycznego w Niemczech, komentuje aktualne zachowania konsumenckie oraz prezentuje szanse wynikające z turystyki zrównoważonej.

    *Jak powinniśmy rozumieć zmianę naszych wartości w kontekście zmian klimatycznych?

– Dziś ochrona klimatu oraz zrównoważone działania nie są już dodatkiem, ale przenikają prawie każdą strefę naszego życia i w tym sensie wpływają również na turystykę. Oprócz zdobywania autentycznych i indywidualnych doświadczeń, wzrasta zainteresowanie zrównoważonymi ofertami i noclegami oraz przyjaznymi dla środowiska środkami transportu. W Niemczech mamy taką sytuację, że zrównoważony rozwój jest zakotwiczony w rządowej strategii turystycznej. Jako narodowa organizacja turystyczna dbamy więc o pozycjonowanie Niemiec wśród międzynarodowej konkurencji jako kraj docelowy dla zrównoważonych podróży. 

   *Jak dobrze to działa?

– W porównaniu międzynarodowym Niemcy już teraz cieszą się bardzo dobrym wizerunkiem jako zrównoważony cel podróży. Badanie przeprowadzone przez IPK International, które zleciliśmy w październiku 2022 r., pokazuje, jak silnie Niemcy były w stanie pozycjonować się jako marka zrównoważona: w porównaniu europejskim, turyści zza granicy widzą Niemcy na trzecim miejscu w kategorii turystyki zrównoważonego rozwoju. W międzynarodowym Indeksie Zrównoważonego Rozwoju, który pokazuje postępy w realizacji celów klimatycznych ONZ, Niemcy w 2022 r. zajęły 6. miejsce. Oprócz opinii konsumentów bierzemy oczywiście pod uwagę także głosy branży i tu widzimy równie pozytywny obraz. Trzy czwarte z 280 decydentów z międzynarodowych firm turystycznych postrzega Niemcy jako zrównoważony cel podróży. Eksperci turystyczni przewidują, że popyt na zrównoważone produkty jeszcze bardziej wzrośnie w nadchodzących latach. 

   *Co trzeba zrobić, aby konsumenci docenili orientację na zrównoważony rozwój?

– Sukces osiągniemy, jeśli będziemy myśleć i działać na wszystkich płaszczyznach, w trybie 360 stopni. Jako narodowa organizacja turystyczna na bieżąco udostępniamy usługodawcom najświeższe dane, począwszy od badań grup klientów, po trendy w wyborze środków transportu. Są to kluczowe informacje dla dostawców usług. Niezmiernie ważna w transformacji jest również ciągła wymiana najlepszych praktyk, tak aby marketing mógł wspólnie działać i osiągać szybsze postępy – tutaj jako organizacja turystyczna pełnimy rolę platformy networkingowej i źródła wiedzy. Z nowym hasłem „Together We Care” wyraźnie sygnalizujemy podejście zorientowane na cel. Jeśli chodzi o informację zwrotną z rynku, to wielu konsumentów myśląc o podróżach do Niemiec ma przed oczami turystykę zrównoważoną. Wynika to z faktu, że za granicą od wielu lat reklamujemy przyjazne dla środowiska certyfikowane produkty, przyjazny transport publiczny i wakacje na obszarach wiejskich. Zarówno w minionym roku jak i w przyszłości będziemy jeszcze bardziej koncentrować się na turystyce przyjaznej dla klimatu i środowiska. X

   *Ale czy w dobie kryzysu energetycznego i braku wykwalifikowanej siły roboczej nie ma innych wyzwań, niż tworzenie zrównoważonych ofert?

– Zapewnienie zatrudnienia i dobrobytu – także na obszarach wiejskich – jest nierozerwalnie związane z ochroną klimatu i środowiska, a tym samym z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Wiedzą o tym wszyscy uczestnicy rynku i dlatego dążą do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważona, oszczędzająca zasoby turystyka wysokiej jakości.

   *Jakie życzenia i oczekiwania mają dziś podróżni?

– Pozytywny wizerunek turystycznych Niemiec, ogólnie rzecz ujmując, jest zgodny z zainteresowaniami i życzeniami gości, którzy podróżują w sposób zrównoważony. Aby móc wiarygodnie i przyszłościowo pozycjonować Niemcy jako cel podróży, potrzeba jeszcze więcej certyfikowanych ofert turystycznych. Według analizy przeprowadzonej przez IPK International, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska są ważnymi lub nawet bardzo ważnymi kwestiami dla 80% turystów zagranicznych. W tym kontekście około 40% ankietowanych oczekuje szerszego i tańszego wachlarza ofert oraz konkretnych informacji na temat pobytu. 90% ankietowanych wykazuje również silną chęć połączenia wycieczki po mieście z pobytem na wsi. To nie tylko wydłuża pobyt, ale także zmniejsza emisję CO₂. Certyfikowane oferty, widoczność w sieci, a także promocja wczesnych i późnych sezonów to ważne czynniki dla usługodawców.

Mogę zilustrować nasze podejście przykładem. Zainteresowanie podróżujących do Niemiec kulturą jest niezwykle duże. Niemcy są najpopularniejszym celem podróży kulturalnych wśród Europejczyków: w liczbach daje to osiem milionów podróży kulturalnych, co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie 13 procent. Dlatego bardzo sensowne jest zachęcenie gości do przyjazdu w oparciu o ich zainteresowania kulturowe i pokazanie im, jak mogą tego doświadczać w sposób zrównoważony. Celem kampanii „51 miejsc światowego dziedzictwa UNESCO – Historic.Modern.Germany” jest przede wszystkim ukazanie kontrastu między zabytkami światowego dziedzictwa historycznego na obszarach miejskich i wiejskich. Aby zaoferować gościom nie tylko wyjątkowe i autentyczne doświadczenia łączące pobyt w mieście i przyrodę, ale także zrównoważone doświadczenia podróżnicze, do wielu ofert związanych z naszymi obiektami światowego dziedzictwa można dotrzeć w sposób przyjazny dla klimatu korzystając z transportu publicznego. Chcielibyśmy, aby poprzez naszą kampanię goście uznali, że oferty turystyczne są na tyle atrakcyjne, że chcieliby zostać na dłużej – co z kolei przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego. 

   *Jakie tematy, poza kulturą, zobaczą zagraniczni goście w 2023 roku? – Zmiana wartości zagranicznych podróżnych, które stały się teraz bardziej zrównoważone wyraźnie pokazuje, jak bardzo zmieniły się zachowania turystyczne. Dlatego w bieżącym roku, oprócz kampanii UNESCO, będziemy prowadzić jeszcze dwie kampanie z silnym „zielonym akcentem”, które odniosły sukces w 2022 roku i wcześniej. W 2023 roku będą one kontynuowane z nowymi pomysłami i inspiracjami. Jedna to kampania zrównoważonego rozwoju FEEL GOOD, która w bardzo skoncentrowany sposób promuje oferty przyjazne dla klimatu i środowiska. Druga to kampania Embrace.German.Nature prezentująca, jak różnorodne i wyjątkowe są naturalne krajobrazy w Niemczech oraz jak można do nich dotrzeć w zgodzie z naturą. Czekamy na gości z całego świata, którzy razem z nami dążą do celu, jakim jest turystyka zrównoważona.

Zdjęcie: DZT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top