MNISI WSCHODU I ZACHODU

Historia monastycyzmu chrześcijańskiego pokazuje, że książka ta jest próbą całościowego przedstawienia fenomenu życia zakonnego w chrześcijaństwie. Autorzy – poza głównym Juanem Marią Laboa są to znakomici znawcy pustelnictwa i życia zakonnego prezentują uniwersalizm tego zjawiska; monastycyzm starotestamentowy (m.in. Esseńczycy), śródziemnomorskie korzenie drogi życia; śledzą kolejne fazy rozwojowe monastycyzmu od starożytnych początków po czasy współczesne. Zwracają uwagę na punkty zwrotne, postaci wielkich reformatorów, opisują formacje i nurty.

 

Obok ujęcia historycznego autorzy ukazują monastycyzm w przekroju geograficznym, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice w życiu zakonnym w poszczególnych rejonach świata i kulturach chrześcijańskich. Osobne rozdziały zostały poświęcone specyfice życia mnichów egipskich, syryjskich, gruzińskich, bułgarskich, rumuńskich, rosyjskich, irlandzkich itd.

 

Zapoznajemy się z życiem w pustelniach na pustyniach Bliskiego Wschodu i benedyktyńskich klasztorach Zachodniej Europy, prawosławnych ławrach bizantyjskich, na Bałkanach i w Rosji, w klasztorach na Świętej Górze Atos, w Meteorach czy w kaukaskich krajach chrześcijańskich Gruzji i Armenii.

 

Poznajemy wpływ reformacji na życie klasztorne; opactwa cystersów, kartuzów, trapistów, XX-wieczne życie pustelnicze i monastycyzm w Afryce i obu Amerykach, monastycyzm protestancki w Europie i nowe kierunki ekumenizm i monastyczny dialog międzywyznaniowy. Książka zawiera liczne, ciekawe ilustracje; zdjęcia, rysunki i mapy, a także indeksy osób oraz nazw geograficznych.

 

Mnisi Wschodu i Zachodu. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego. Autor: Juan Maria Laboa. Wydawnictwo Carta Blanca. Warszawa 2009. 272 str. Cena 80 zł

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top