MAZOWSZE: NAJLEPSI – NAGRODZENI

O tytuł najciekawszej wystawy oraz najlepszej imprezy 2008 roku zorganizowanwej na Mazowszu ubiegało się 26 projektów. Nagrodzonych zostało 15 z nich. Zwyciężyły imprezy i wystawy m.in. z Warszawy, Makowa Mazowieckiego, Siedlec, Radomia, Żyrardowa, Opinogóry, Sierpca i Warki. Celem konkursu organizowanego już po raz trzeci przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki w Warszawie było wyłonienie najlepszych mazowieckich placówek muzealnych oraz wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i zrealizowanych.

 

W tym roku o tytuł najciekawszej wystawy w obiekcie zamkniętym oraz najlepszej imprezy odbywającej się poza terenem muzeum w 2008 r. walczyło 26 projektów z terenu całego Mazowsza. Zwyciężyło łącznie 8 z nich, z czego 6 w ramach kategorii na najciekawszą wystawę, a 2 – w kategorii na najlepszą imprezę. Ponadto, przyznanych zostało aż siedem wyróżnień honorowych.

 

W kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” rywalizowało 16 propozycji. Ostatecznie przyznane zostały ex aequo dwie pierwsze, dwie drugie i dwie trzecie nagrody: I miejsce – wystawa pt. Zwykłe – niezwykłe. Fascynujące kolekcje Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zorganizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz – wystawa pt. Smaki i smaczki PRL-u zorganizowana przez Muzeum Karykatury w Warszawie.

 

II miejsce – wystawa pt. I będzie wolna Polska… Legiony Polskie w sztuce zorganizowana przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz – wystawa pt. Powiat Makowski – ocalić od zapomnienia zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim. III miejsce – wystawa pt. Podróże pana Cogito zorganizowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz – wystawa pt. Michał Boruciński (1885 – 1976) Obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.

 

Ponadto, w ramach tej kategorii przyznane zostały cztery honorowe wyróżnienia dla wystaw pt.: – Lwów 1918. Dwie legendy (organizator Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu), – Świat Żyrardowskich Kobiet z przełomu XIX i XX w. (organizator Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie), – Napoleon a Polska (organizator Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), – Rotmistrz Pilecki – Wilno, Auschwitz, Rakowiecka (organizator Muzeum Woli – Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy).

 

W kategorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w plenerze – zorganizowana poza terenem muzeum”, spośród 10 rywalizujących projektów, kapituła nagrodziła dwa z nich: I miejsceDawno, dawno temu. Pruszkowski, średniowieczny festyn archeologiczny – impreza zorganizowana przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. II miejsce – Mazowiecki Festiwal Artystów. Powstanie Sztuki – impreza zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

 

Ponadto, w ramach tej kategorii przyznano trzy honorowe wyróżnienia: – Uroczyste otwarcie kościoła z Drążdżewa (organizator Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu), – Obchody 100-lecia Roty Marii Konopnickiej (organizator Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie), – IV Piknik Historyczno-Kulturalny. Wiwat Pułaski (organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce).

 

 Przy ocenie realizowanych przez muzea przedsięwzięć, kapituła brała pod uwagę ich walory merytoryczne, kulturowe i edukacyjne, ponadlokalny charakter, a także walory promocyjne, estetyczne i plastyczne. W konkursie mogły wziąć udział muzea, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem muzeów, których organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski mogły zgłaszać placówki muzealne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top