KONGRES POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI: NADCHODZĄ TŁUSTE LATA

 

 

Rok 2014 będzie należał do branży turystycznej – mówił prezes Polskiej Izby Turystyki, zamykając obrady Kongresu Polskiej Izby Turystyki w Egipcie. Podobnego zdania jest Minister Turystyki Egiptu Hesham Zaazou, gość honorowym imprezy, na zaproszenie którego ponad 160 uczestników Kongresu spotkało się w egipskim kurorcie El Gouna nad Morzem Czerwonym, by rozmawiać o najbardziej palących problemach branży turystycznej. Tegoroczny Kongres Polskiej Izby Turystyki był pierwszym zorganizowanym przez nowy zarząd, po wyborze w czerwcu 2012 roku na prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego.

 

Spotkanie przedstawicieli polskiej branży turystycznej podczas kongresu, było doskonałą okazją do porozmawiania o szansach i zagrożeniach ważnych dla branży oraz omówienia kluczowych kwestii dla polskiej turystyki, których wraz ze zmieniającymi się wymaganiami konsumenckimi, postępującą globalizacją, rozwojem nowych technologii, szybszym tempem życia oraz przekształceniom społecznym jest coraz więcej.

 

Wobec tych zmian i nowych wyzwań stawianych branży turystycznej, ważna staje się edukacja przedsiębiorców, by pozostawali na bieżąco z najnowszymi trendami, pozyskiwali wiedzę o zjawiskach kształtujących biznes turystyczny oraz szukali sposobów jak najlepiej wykorzystywać warunki, które zmieniają rynek. Zdaniem prezesa PIT, istotnym zadaniem na rok 2014 dla Izby jest zapewnienie merytorycznego wsparcia członkom PIT, podniesienie ich kompetencji i umiejętności.

 

W tym celu jeden dzień obrad Kongresu przeznaczony był na prace w komisjach stałych, w których organizatorzy przedstawili uczestnikom ofertę merytoryczną wykładów, szkoleń i paneli dyskusyjnych. Komisje sformułowały także wnioski, które dołączyły do głównego stanowiska kongresu.

 

Komisja turystyki młodzieżowej chciałaby zobowiązać Ministerstwo Sportu i Turystyki do ograniczenia szarej strefy, m.in. przez sprecyzowanie przepisów, których niejasności powodują, że wyjazdy dzieci i młodzieży mogą organizować osoby nieprzygotowane do tego. Komisja turystyki przyjazdowej będzie domagać się od MSZ zrezygnowania z planowanego wprowadzenia pobierania odcisków palców od turystów ubiegających się o polskie wizy.

 

 Polscy przedsiębiorcy turystyczni obawiają się, że to drastycznie ograniczy przyjazdy Rosjan i Ukraińców do Polski. Ta sama komisja wysuwa postulat pod adresem Polskiej Organizacji Turystycznej, aby kolejne warsztaty dla touroperatorów z zagranicy POT zorganizował w Krakowie we wrześniu, pod hasłem turystyki religijnej (przed zaplanowanymi na rok 2016 Światowymi Dniami Młodzieży).

 

Zobowiązuje też władze PIT do zabiegania w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz POT, aby z funduszy europejskich z nowego budżetu mogli korzystać bezpośrednio przedsiębiorcy turystyczni. Z kolei komisja turystyki wyjazdowej zastanawiała się, jaką drogę prawną obrać, by skłonić Ministerstwo Finansów do naprawienia zmienionych od stycznia przepisów w sprawie naliczania VAT od zaliczek na imprezy turystyczne.

 

W drugim dniu obrad plenarnych Kongresu, któremu przewodniczył Andrzej Kozłowski dyrektor MT Targi, zaproszeni goście i eksperci: Wiceprezes POT Bartłomiej Walas oraz Dyrektor Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem” Piotr Tatara przedstawili bieżące działania promocyjne prowadzone przez POT za granicą.

 

Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT Maria Napiórkowska wyjaśniała jak turystyka plasuje się w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i jakie są możliwości wykorzystania środków unijnych dla branży. Ekspert z firmy Travel Data Andrzej Betlej zapowiedział, że po latach stagnacji przychodzą tłuste lata dla Turystyki i przedstawił jak widzi przyszłość agentów wobec rozwoju sprzedaży usług turystycznych w Internecie.

 

O tym jak turystyka może wyglądać w przyszłości mówiła Dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Anna Somorowska. – prezentując nowoczesne rozwiązania z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, które w nieodległym czasie będą miały wpływ na rozwój biznesu turystycznego ( m.in. zastosowanie nanotechnologii, Big Data, social media, e-handel, coraz bardziej inteligentne wyszukiwarki, nowej generacji środki transportu oraz upowszechnienie dostępu do urządzeń mobilnych.)

 

W przyjętym przez kongres stanowisku, którego adresatem jest parlament oraz poszczególne ministerstwa, członkowie PIT zawarli pięciopunktową listę dziedzin, w których oczekują poprawy. Przyjaznego przedsiębiorcom państwa, czytelnego prawa, prostego systemu podatkowego, kompetentnych urzędników, wpisania turystyki do narodowej strategii gospodarki do roku 2050 oraz stworzenia Narodowej Strategii Turystyki na lata 2014 – 2020.

 

Bez spełnienia tych warunków turystyka, jako mniej ważna, będzie pomijana w różnych działaniach rządowych, czy finansowaniu. Na drugim miejscu znalazła się edukacja. Działacze PIT rozumieją pod tym hasłem dostęp do szkoleń, edukowanie dla potrzeb przedsiębiorców turystycznych, uświadamianie znaczenia turystyki dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

 

W punkcie innowacje chodzi o wsparcie dla wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w turystyce, które zwiększają ich konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym. Wymieniają też stworzenie „biznes linku”, czyli systemu odesłań z internetowych stron instytucji rządowych do stron poświęconych branży turystycznej, a także inkubatorów przedsiębiorczości turystycznej oraz start upów.

 

Jako czwarty „obszar” wymieniają networking – oczekują wsparcia współpracy wszystkich podmiotów działających na rzecz turystyki, w tym samorządów, organizacji pozarządowych i małych i średnich przedsiębiorstw. „Dostęp do finansowania” to z kolei domaganie się stworzenia warunków do finansowania turystyki, wsparcie projektowanego przez MSiT Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, dostęp do funduszy unijnych na promocję i inwestycje dla przedsiębiorców działających w turystyce.

 

Polska Izba Turystyki postulowała wprowadzenie terminów „przedsiębiorczość turystyczna” i „przedsiębiorca turystyczny”, aby poprawić wizerunek branży. Prezes Niewiadomski podkreślił, że będzie to bardzo pracowity rok dla Izby, a jego głównym celem będzie wzmocnienie samorządu gospodarczego.

 

Na koniec kongresu wręczono odznaki „Za Zasługi dla PIT”, które otrzymali minister Turystyki Egiptu -Hesham Zaazou, Prezes Orascom – firmy zarządzającej El Gouna Samih Sawiris, Dyrektor Biura Turystyki Egiptu – Ahmed Sobhy oraz wiceprezes POT – Bartłomiej Walas. Organizacja Kongresu w Egipcie jest potwierdzeniem chęci aktywizacji współpracy w dziedzinie turystyki z tym krajem, który należy do najpopularniejszych kierunków wyjazdowych naszych turystów.

 

Zdjęcia autorki

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top