GOŚCIE GLOBTROTERA: GMINA KLESZCZÓW

 

 

Węgiel brunatny, energetyka… i co dalej? To pytanie stawia przed sobą najbogatsza dziś w kraju gmina Kleszczów w województwie łódzkim. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia. Na jej terenie znajdują się dwie odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego z których jedna, po 40 latach eksploatacji, zakończy działalność już w 2017 roku. Druga zaś, w Szczercowie, za lat 20. Poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie oraz inwestorów pod sformułowane już zamierzenia zajmuje się Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.

 

Prezes zarządu której, Andrzej Szczepocki, był gościem Globtrotera na drugim spotkaniu lutowym. Gmina Kleszczów położona jest w centrum kraju, w sąsiedztwie przyszłej autostrady A1. Ma charakter przemysłowy – 2 tys. ha terenów zajętych pod przemysł i bardzo dobrą infrastrukturę niezbędna do jego dalszego rozwoju. A także nadające się do wykorzystania w produkcji surowce naturalne: węgiel, gliny, iły, piasek, żwir, popiół i gips.

 

Dzięki wdrażaniu Strategii Rozwoju Gminy oraz znacznym możliwościom finansowym gmina utrzymuje wysokie tempo rozwoju również w nowych dziedzinach gospodarczych, jak np. wody geotermalne o właściwościach leczniczych. W gminie utworzono cztery strefy przemysłowe: w Rogowcu, Kleszczowie, Żłobnicy i Bogumiłowie.

 

Trzy ostatnie z nich to ponad 500 hektarów nowych terenów w pełni uzbrojonych w media, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Zarówno o charakterze przemysłowym, jak i usługowym. Właścicielem tych terenów jest Fundacja reprezentowana przez naszego gościa, zaś infrastruktury gmina.

 

Polityka przemysłowa gminy, powiedział A. Szczepocki uzupełniana jest przez realizację wielu projektów z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców oraz przyszłych pracowników. Oddawane są tereny pod nowe osiedla domów jednorodzinnych oraz budownictwo spółdzielcze i komunalne. Duże nakłady finansowe gmina przeznacza na kształcenie dzieci i młodzieży.

 

Z myślą o kadrach dla przemysłu istnieje technikum nowoczesnych technologii o wysokim poziomie nauczania. Nawet chyba zbyt wysokim, stwierdził nasz gość, gdyż ostatnio wszyscy absolwenci dostali się na studia politechniczne. Może więc, zażartował, trzeba będzie ten poziom trochę obniżyć aby część absolwentów potrzebnym ze średnim poziomem wykształcenia zawodowego podejmowała pracę na miejscu.

 

Epoka węgla i stali skończyła się, dodał. I albo stworzymy coś w rodzaju Doliny Krzemowej, albo czeka nas bieda. Sądząc jednak z tego, co już zrobiono i jakie są zamierzenia, taka perspektywa jest mało realna. Już powstaje np. Regionalne Centrum Przetwarzania Surowców Wtórnych.

 

Planowana jest budowa zakładu wykorzystującego odpady ropopochodne w nowoczesnej technologii bez wytwarzania dwutlenku węgla. Produkcja benzyny bezwodnej pomyślana jako projekt wzorcowy. Przetwarzanie odpadów przemysłu rolno – spożywczego. Biogazownia i gorzelnia. A także produkcja palet z kompozytów aby nie niszczyć pod nie lasów.

 

Część tych inwestycji zostanie zakończona w br., inne będą rozpoczęte. Wykonano już dwa odwierty wód geotermalnych o właściwościach leczniczych. Powstaną koło nich baseny, a projektowany jest hotel lub ośrodek wypoczynkowy.

 

Ciekawy jest pomysł, który może stać się magnesem przyciągającym turystów, o pozostawieniu na dnie wyeksploatowanego wykopu, po zakończeniu działalności przez odkrywkową kopalnię węgla brunatnego, na głębokości 350 m gigantycznej koparki, aby przyszłe pokolenia mogły zobaczyć, jak wyglądała taka praca. A przy niej zbudowanie restauracji.

 

Pomysłów jest więc wiele. Część znajduje się już na etapie realizacji lub projektowania. Ale gmina poszukuje nadal kolejnych inwestorów, którym chce zapewnić dobre warunki działalności. 17 marca br. fundacja organizuje konferencję na temat: „Węgiel, energetyka i co więcej?”. Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty gminy Kleszczów dla inwestorów znaleźć można na stronach fundacji: www.fundacja-kleszczow.pl oraz urzędu gminy: www.kleszczow.pl.

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top