KOMUNIKAT W SPRAWIE BIURA PODRÓŻY KOPERNIK SP. Z O.O

 W ciągu dwóch dni Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych sprowadzi do kraju w sumie 949 turystów Biura Podróży Kopernik Sp. z o.o. przebywających w Egipcie i Tunezji. Wczoraj (17 lipca) z Egiptu do kraju wróciło łącznie 211 osób. Dziś (18 lipca) ok. godz. 5.00 rano wylądował samolot Air Italy Polska z 178 turystami z Monastyru z Tunezji. Jutro (19 lipca) z Egiptu do Warszawy wystartują trzy samoloty, z których każdy zabierze po 177 osób.

Pierwszy samolot wystartuje z Hurghady o godz. 5.15 z międzylądowaniem w Sharm el-Sheikh (godz. 5.45), skąd zabierze część klientów Biura Podróży Kopernik. Drugi samolot o godz. 8.00 wyleci z Hurghady w Egipcie. Natomiast trzeci samolot wystartuje z Sharm el-Sheikh o godz. 17.00.

Według posiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego danych, wszyscy klienci Biura Podróży Kopernik przebywający obecnie w Egipcie mają zapewniony powrót. Organizowany jest również powrót ok. 100 turystów z Tunezji, z którymi kontaktuje się tamtejszy polski konsulat. Część z nich, czyli ok. 29 osób powróci do Polski jutro (niedziela – 19 lipca), natomiast pozostałe osoby powrócą do kraju w środę 22 lipca.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik powołał specjalny zespół, który monitoruje i udziela wszelkich informacji związanych z upadłością Biura Podróży Kopernik Sp. z. o.o. Zespołem kieruje Jerzy Lach – Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 59 79 545, przez cały weekend w godzinach 8.00 – 22.00. Biuro Podróży Kopernik Sp. z. o.o. posiada gwarancję ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku. Wyżej wymieniony gwarant będzie pokrywał roszczenia z umów zawartych z biurem do dn. 14.03.2009 r. Roszczenia z umów zawartych od dn. 15.03.2009 r. będzie pokrywało Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA z siedzibą we Wrocławiu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za zobowiązania Biura Podróży Kopernik Sp. z o.o. Zarówno powroty turystów do kraju, jak i roszczenia osób, które wykupiły wycieczki, a z nich nie skorzystały będą pokrywane i wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe do kwoty gwarancji ubezpieczeniowej (ponad 1 100 000 zł na jednego ubezpieczyciela). W pierwszej kolejności z gwarancji ubezpieczeniowej pokrywane będą koszty powrotu turystów do kraju. Środki, które pozostaną będą rozdysponowane na wypłatę roszczeń turystów, którzy nie wyjechali na wycieczki.

Dzisiaj Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pełnomocnictwa firmom ubezpieczeniowym do bezpośredniego przyjmowania roszczeń klientów, którzy zawarli umowy o udział w imprezach, a z nich nie skorzystają. Wszelkie roszczenia należy składać bezpośrednio w firmach ubezpieczeniowych. O odszkodowania mogą się ubiegać wyłącznie te osoby, które nie wyjechały na wypoczynek z Biurem Podróży Kopernik.

Klienci biura, którzy nie zdecydują się na powrót wskazanymi przez Urząd samolotami, będą zmuszeni pokryć koszty powrotu we własnym zakresie bez możliwości uzyskania odszkodowania.

Sposób składania roszczeń określony jest na stronach internetowych: Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce – www.europejskie.pl oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa SA – www.tueuropa.pl (w zakładce: ubezpieczenia turystyczne). Biuro Podróży Kopernik Sp. z o.o. dn. 17 lipca 2009 r. złożyło do Krajowego Rejestru Sądowego Praga-Północ IX Wydział Gospodarczy w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawą jest utrata płynności finansowej biura. W Biurze Podróży Kopernik Sp. z o.o. wycieczki wykupiło ok. 3000 osób.

Telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych: (0 22) 59 79 545 (zespół będzie pracował przez cały weekend w godzinach 8.00-22.00)

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top