GOŚCIE GLOBTROTERA: TV WOLNA LUDZKOŚĆ

Miała to być prezentacja nowej telewizji Wolna Ludzkość i tak ją zapowiadaliśmy. Ale nazywanie kilku internetowych portali tematycznych nową TV jest trochę na wyrost. W rzeczywistości było to więc spotkanie z grupą, jak określają się sami, pasjonatów chcących zmieniać świat.

 

 Najliczniejszą w dotychczasowej historii spotkań w cyklu „Goście Globtrotera”. Na oficjalnej liście tych gości jaką otrzymałem od nich, znalazło się 8 nazwisk z dodanymi do nich specjalnościami.

 

 

W porządku alfabetycznym byli to: Jacek Czapiewski – hiperfizyka, diagnostyka rozwojowa, technologie; Przemysław Karda – systemy bezpieczeństwa, obronność; Krzysztof Lewandowski – ekonomia; Krzysztof Łebkowski – technozofia; Łukasz Nowak – gazeta „Wolna”; Piotr Piątak – informatyka, geopolityka; Joanna Rajska – hiperfizyka, psychologia alternatywna, fundatorka Fundacji Wolna Ludzkość; Dariusz Żochowski – zdrowie.

 

Ale oprócz nich ze strony gości zabierały głos także inne osoby. Przedstawili coś w rodzaju rozpisanego na tematy i głosy manifestu zamierzeń oraz działań. Od ocen ze sfer polityki i gospodarki, oświaty i kultury, poprzez technikę i technologie, żywienie, bezpieczeństwo po psychologię alternatywną. Zwracając uwagę zwłaszcza na występujące w nich patologie.

 

Nie wszystko co mówili, było niestety jasne i klarowne, na co wpływ miała również konieczność dokonywania skrótów myślowych w ograniczonym czasie jaki był do dyspozycji. Z wypowiedzi naszych gości oraz rozdanych nam materiałów informacyjnych, a następnie odpowiedzi na dosyć liczne pytania uczestniczących w tym spotkaniu dziennikarzy – członków naszego stowarzyszenia wynika, że utworzyli oni inicjatywę społeczną, której celem działalności jest szerzenie świadomości.

 

Przed ludzkością stoją bowiem wielkie wyzwania, którym chcą sprostać. Na celu mają stworzenie i udostępnienie platformy informacyjno – logistycznej dla oddolnych inicjatyw społecznych aby umożliwić im zaistnienie w realnej przestrzeni życia. Ruch Społeczny Wolna Ludzkość ma na celu zjednoczenie i współpracę pomiędzy ludźmi – czytamy w jego folderze.

 

Przyświeca mu idea świadomego tworzenia nowych warunków rzeczywistości i alternatywnych rozwiązań w stosunku do obecnie stosowanych. A także nowego modelu współpracy opartego na solidarności indywidualnych jednostek z poszanowaniem ich osobistego potencjału. W swoistym Dekalogu, na którym Ruch opiera działalność znajdują się, w mojej ocenie, kwestie oczywiste, ale ujęte niekiedy tak hasłowo, że wymagające doprecyzowania.

 

Np. pkt. 1 – Szerzenie prawdziwej informacji o świecie. Rzecz wydaje się aż do bólu oczywista, o ile nie zadać pytania: a kto lub co ma decydować, że informacja ta jest prawdziwa? Bo z praktyki wiemy, że obok prawdy, dla niektórych jest jeszcze „prawdziwa prawda”, „oczywista oczywistość”, nie przypominając już słynnych rodzajów prawdy nieżyjącego już niestety kapłana – górala.

 

Pkt. 2 – Propagowanie w różnych publikatorach wartości opartych na nowym paradygmacie naukowym i społecznym. Ten „nowy paradygmat” powtarza się też w pkt. 3 – Propagowanie zdrowego stylu życia i podejścia do człowieka. I również wymaga uściślenia, zwłaszcza, że wiadomo iż niektóre „nowości” są tylko odgrzewanymi starociami. Generalnie większość tego Dekalogu jest, moim zdaniem, słuszna i oczywista.

 

Np. Propagowanie medycyny naturalnej, chociaż, dodałbym, w ścisłym powiązaniu z naukową. Mimo, iż jeden z prelegentów zasadnie lobbing wielkich firm farmaceutycznych zaliczył do największych zagrożeń ludzkości. Podobnie stwarzanie bazy ośrodków kultury i oświaty – stan obecny zwłaszcza w tej drugiej również był obiektem druzgocącej („Edukacja ogłupiająca umysły”) krytyki – dających możliwości do kreacji.

 

Czy tworzenie sieci wytwórców i dystrybutorów produktów rolnych z gospodarstw ekologicznych lub infrastruktury ekologicznego budownictwa. Natomiast tworzenie wewnętrznej wymiany handlowej i usługowej opartej częściowo na wymianie barterowej, jest jednak chyba postulatem anachronicznym. Wśród punktów jest też Organizowanie bazy dla zjednoczenia wysiłków w pracach nad nowymi technologiami i organizowanie dystrybucji już istniejących. Oraz ostatni, 10-ty – Tworzenie grup nacisku na rząd po to, aby ten realizował oczekiwania Ruchu Wolna Ludzkość.

 

Charakter manifestu ma również odredakcyjny tekst opublikowany w nr 2 z 13.9.2012. „Nieregularnika – gazety przechodniej” – Wolne – Gazeta Pozytywna Społecznie. „Jesteśmy inicjatywa społeczną, która obrała za cel szerzenie świadomości”. Z rozwinięciem: „Nowa świadomość to holistyczne podejście do każdego aspektu rzeczywistości, współpracy z natura i z Ziemią oraz nowe podejście do nauki i wszechświata”.

 

A w tekście m.in. „Jednoczymy ludzi, którzy dostrzegają patologie obecnego systemu społeczno-ekonomicznego i dlatego chcą pracować nad urzeczywistnieniem takiej formy funkcjonowania świecie ( chyba powinno być świata lub na świecie ), jaka jest optymalna z punktu widzenia ewolucji naszej świadomości: zarówno jednostkowej jak i planetarnej.”

 

I w innym miejscu: „Sprzeciwiamy się całkowicie dogmatyzacji, ustalaniu sztywnych reguł. Wiedza na zająć miejsce wiary, a swobodna dyskusja merytoryczna ma zastąpić dogmatyczne spory. Jesteśmy za wolnomyślicielstwem, poszukiwaniem prawdy i nie zamykaniem się na żadne, nawet najbardziej odważne teorie dotyczące świata i rzeczywistości. Chcemy łączyć ludzi o różnych poglądach, jednak sposób myślenia, wyrażania swych racji i dyskusji wymaga odpowiedniego poziomu – i to jest dla nas wyznacznikiem. Nie wiedza, nie poglądy, ale świadomość łącząca ludzi w działaniu”.

 

I podobnie dalej. Wygląda na to, że ogromna większość naszych współczesnych rodaków czeka jeszcze bardzo długa ewolucja świadomości, zanim będą w stanie zrozumieć, nie mówiąc już o zainteresowaniu nimi, tak precyzowane poglądy. Mogę się jednak mylić. Być może znajdą się liczni chętni aby wraz z tym gronem pasjonatów uczestniczyć w przebudowie świata oraz realizacji jednego z wielu tak sformułowanych zadań:

 

„Nasze poszukiwania są nieustannym procesem wychodzenia poza kolejne pudełka poglądów i polegają na niekończącym się ciągu pytań i weryfikacji czy to, co do tej pory, udało nam się ułożyć w jeden obraz świata, jest spójne.” Zainteresowanych odsyłam więc bezpośrednio do źródła, na strony Ruchu i jego Fundacji Wolna Ludzkość: www.wltv.pl, www.gazeta wolne.pl. Na nich znajdą zapewne adresy innych ich stron tematycznych: wydarzeń, informacji ekoświata, technologii, forum, zdrowia, handlu i hiperfizyki.

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top