25-LECIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

Polska Izba Turystyki, największa izba gospodarcza zrzeszająca polskich przedsiębiorców turystycznych obchodzi w tym roku jubileusz 25 lat działalności. Założona w 1990 roku wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości turystycznej niemal od samego początku jej istnienia w gospodarce wolnorynkowej. Przez wiele lat była jedyną organizacją reprezentującą środowisko przedsiębiorców turystyki. Dziś jej członkami są biura podróży zajmujące się turystyką przyjazdową i wyjazdową, agencje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, przewoźnicy, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele świadczący usługi około turystyczne.

 

Najważniejszym zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych polskiej branży turystycznej: dbanie o jej rozwój i konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej. To główne powinności Izby wobec ponad 600 firm, które dysponują około 1000 placówek handlowych na terenie kraju i reprezentują ok. 70% kapitału obrotowego branży turystycznej.

Uroczystość z okazji 25-lecia PIT odbyła się 8 grudnia w Muzeum Etnograficznym w Warszawie z udziałem ponad 300 gości: członków PIT, przedstawicieli rządu i władz samorządowych oraz wszystkich najważniejszych dla turystyki organizacji i instytucji. A także zaproszonych przedstawicieli prasy, w tym naszego portalu. Obecni byli również wszyscy dotychczasowi prezesi PIT. Podczas uroczystości składano życzenia i gratulacje, wręczano pamiątkowe dyplomy.

„To jest święto całego rynku turystycznego, który w ciągu tych 25 lat przeżył niezwykły rozkwit, przede wszystkim w zakresie standardu i jakości usług.” – mówił w przemówieniu inaugurującym uroczystość prezes PIT Paweł Niewiadomski. „Wraz z rynkiem zmienia się izba, która dziś jest dojrzałą organizacją, a członkostwo w niej wiąże się z dużym prestiżem.” Wymieniając najważniejsze zadania i zasługi PIT, Paweł Niewiadomski wspomniał o roli Izby w najważniejszych dla turystyki procesach legislacyjnych, o funkcji informacyjnej w mediach, a także o roli edukacyjnej.

Przypomniał, że marka PIT cieszy się zaufaniem, a obecność logotypu PIT jest dla wielu klientów wskaźnikiem odpowiedniej jakości usług. „PIT chroni przedsiębiorców turystycznych, a efekty jej działań są często korzyścią nie tylko dla członków, ale dla całej branży. Wystarczy wspomnieć nasze najnowsze osiągnięcia, takie jak uzyskanie korzystnych interpretacji ogólnych wydanych przez Ministerstwo Finansów” – mówił Paweł Niewiadomski.

„Ponadto prowadzimy wiele codziennych działań, które ułatwiają przedsiębiorcom życie: program e-voucher dla firm turystyki przyjazdowej, wypracowanie standardów w turystyce młodzieżowej, program certyfikacji dla pilotów i przewodników.” – dodał. Prezes PIT podziękowała też partnerom, którzy pomogli przy organizacji jubileuszu.

Podczas uroczystości głos zabrał także gość honorowy obchodów, sekretarz generalny ECTAA Michel de Blust, który podkreślił rolę PIT na arenie międzynarodowej. Przypomniał, że izba jest bardzo aktywnym członkiem ECTAA, odgrywa dużą rolę w kształtowaniu turystycznego prawa na szczeblu europejskim i podziękował imiennie wszystkim działaczom, którzy angażują się w prace stowarzyszeniu.

Nowo mianowana podsekretarz stanu w Departamencie Turystyki MSiT Dorota Dulińska stwierdziła, że samorząd turystyczny ważny jest jako partner dla władz państwa i zadeklarowała chęć nawiązania dobrej współpracy z PIT. Podczas uroczystości głos zabrali m.in. prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. W imieniu Marszałka woj. Mazowieckiego zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmaska podziękowała za dobrą współpracę z PIT.

Przede wszystkim przy okazji sytuacji kryzysowych, takich jak upadki biur podróży. Polska Izba Turystyki została uhonorowana odznaką Pro Mazovia. Izabela Stelmaska przekazała również dyplomy uznania dotychczasowym prezesom Izby. Dyplomy i odznaczenia otrzymali partnerzy oraz zasłużeni członkowie PIT. Okolicznościowe statuetki wręczono przedstawicielom ministerstw: Sportu i Turystyki oraz Spraw Zagranicznych, a także Polskiej Organizacji Turystycznej i Krajowej Izby Gospodarczej.

Z okazji 25-lecia PIT Minister Sportu i Turystyki przyznał 10 zasłużonym działaczom i 5 firmom turystycznym odznaczenia resortowe „Za Zasługi dla Turystyki”. Prezes PIT Andrzej Niewiadomski wręczył też pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za zaangażowanie oraz wsparcie firm i instytucji, a także odznaczenia „Za Zasługi dla PIT” osobom szczególnie zasłużonym w branży turystycznej oraz umacnianiu i rozwój struktur organizacyjnych Izby.

W części końcowej składano Jubilatce życzenia dalszych owocnych ćwierćwieczy działalności i gratulacje od gości. Po zakończeniu części oficjalnej goście bawili się podczas bankietu, przy muzyce grającego na żywo zespołu Singin’ Birds. Z okazji 25-lecia Polskiej Izby Turystyki ukazała się Monografia PIT 1989-2015, autorstwa byłego Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego Józefa Ratajskiego. Egzemplarze Monografii zostały rozdane gościom obchodów.

 

Zdjęcia: Marzena Zarzycka

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top