ARKADY: POLSKIE UROCZYSKA

Uroczysko to miejsce dzikie, odludne, tajemnicze. Położone najczęściej w trudnodostępnej głębi lasu, na moczarach. W Polsce wciąż są miejsca wolne od wpływu człowieka. Trudno dostępne, położone w ustronnych miejscach, poddane całkowicie rytmowi przyrody. To właśnie te miejsca są sceną odwiecznych spektakli natury: rykowisk jeleni, tańców godowych czy kwitnienia rzadkich roślin.

Grzegorz Bobrowicz, autor wspaniałych fotografii zwierząt i roślin ze znawstwem opowiada w tym trudno dostępnym świecie wyjaśniając znaczenie poszczególnych zjawisk natury. Wyselekcjonowane zdjęcia często są owocem wielodniowych czatów i planowania perfekcyjnego kadru. -”Było to u progu lata. W sudeckim lesie zwrócił moją uwagę rwetes, jaki podjęły ptaki. Podejrzewałem, ze mogą napastować jakąś sowę, może puszczyka? Wolno podszedłem pod stary jawor, z korony którego dochodził hałas. Przyłożyłem lornetkę do oczu i wzrokiem przeczesywałem jego bujne listowie. I nagle liście zapłonęły – w lornetce zobaczyłem dwa jarzące się reflektory. Były to pomarańczowe oczy dorosłego puchacza wpatrującego się prosto we mnie.” Album podzielony jest na środowiska przyrodnicze w których żyły fotografowane zwierzęta: olsy, łęgi, grądy, buczyny, dąbrowy, brzeziny, sośniny, świerczyny, skaliska, mokradła i piaskownie. Na trzystu stronach zamieszczono blisko pięćset pięknych zdjęć, głównie ptaków, ssaków, płazów, owadów i innych zwierząt.

UROCZYSKA POLSKI (WILDERNESSES OF POLAND).Autor:  Grzegorz Bobrowicz Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2022,.304 strony,

Zdjęcia: materiały prasowe

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top