PODRÓŻE "GLOBTROTERA": LITWA

DYNAMICZNY ROZWÓJ DRUSKIENNIK

 

Nasz północny sąsiad – Litwa przeżywa dosyć ostry kryzys gospodarczy. Znacznie spadł PKB, ograniczono płace i wydatki z budżetu państwa, zmniejszył się ruch turystyczny. Przy czym – szerzej o tym pisałem 10 września ( vide w rubryce Informacje ) – o wiele bardziej, gdyż o 28%, spadł krajowy, w mniejszym stopniu – o 16% – zagraniczny. Na tym tle znakomicie prezentuje się największe i najbardziej znane litewskie uzdrowisko – Druskienniki. Nie tylko nie ogranicza inwestycji, ale realizuje – głównie przy pomocy środków Unii Europejskiej i w systemie partnerstwa publiczno–prywatnego – nowe, ambitne projekty.

Całoroczną krytą trasę narciarską ( szczegóły przedstawiliśmy 22 lipca br., tekst jest nadal do przeczytania w rubryce „Informacje z OIT” ), która będzie jedną z pięciu największych tego typu na świecie. Drugi most przez Niemen, dzięki któremu odciążone zostanie centrum uzdrowiska. Centrum szkolenia i Rehabilitacji Sportowej. Uniwersalny stadion sportowy. 18 – dołkowe pole golfowe z polem treningowym. No i przede wszystkim rozbudowuje i modernizuje bazę sanatoryjno – leczniczo – wypoczynkową.

PRZEWODNIKI MICHELINA: SYCYLIA

Ukazał się kolejny już w br. w języku polskim przewodnik po Sycylii. Tym razem w znakomitej serii „Zielonych przewodników” Michelina wydawanych przez Bezdroża. Jest on równocześnie w tej serii drugim, po Toskanii, poświęconym jednemu regionowi Włoch. Ma to ogromy walor, gdyż pozwala na bardziej szczegółową prezentację danej części kraju, a równocześnie podróżnikowi i turyście udającemu się na jej poznawanie zapewnia maksimum aktualnych i rzetelnych informacji. Plus mapę ogólną kraju, mapy tematyczne oraz tras sugerowanych wycieczek, a także plany miast i zabytków. Jak również sporo barwnych zdjęć i ilustracji.

PRZEWODNIKI WIEDZY I ŻYCIA: USA

Pomimo nadal obowiązujących nas wiz, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Polacy latają już nie tylko do mniej lub bardziej legalnej pracy lub w odwiedziny do rodzin, ale coraz częściej w celach li tylko turystycznych. I to zarówno indywidualnie, jak i na wycieczki organizowane przez biura podróży. Poznawanie tego kraju niewątpliwie ułatwi polskim turystom wydany właśnie obszerny, piękny i bogato ilustrowany – zawiera ponad 2000 fotografii i kolorowych ilustracji – przewodnik z serii „Wiedzy i Życia”. Nie pierwszy po tym kraju w języku polskim, ale przejrzysty i zachęcający do podróży.