WYBORY w SDP GLOBTROTER

 

 

 

7 kwietnia 2010 w warszawskim hotelu Gromada odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczącym zebrania wybrany został Stanisław Łopuszański zaś sekretarzem Krzysztof Stankiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do komisji wyborczej wybrani zostali Zofia Suska, Anna Zaborska i Juliusz Bolek, do komisji skrutacyjnej – Renata Zawadzka, Lucyna Pońc i Zenon Żyburtowicz zaś do komisji wniosków – Liliana Olchowik, Jan Larecki i Leszek Kaliński.

 

 

 

 

 

Ustępujący prezes Sławomir Bawarski odczytał sprawozdanie ustępującego zarządu zaś Grzegorz Micuła przypomniał o początkach naszego stowarzyszenia. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi a także zatwierdziło zmiany w statucie oraz nowych członków honorowych.  

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Prezesa SDP Globtroter został wybrany ponownie Sławomir Bawarski, zaś do Zarządu SDP Globtroter, wybrani zostali: Arkadiusz Bińczyk, Mariusz Gryżewski, Grzegorz Micuła,  Liliana Olchowik, Kazimierz Pytko, Cezary Rudziński, Anna Zaborska i Andrzej Zarzecki. W skład Rady Programowej weszli; Jan Larecki, Stanisław Łopuszański,  Krzysztof Kaniewski, Bożena Kołątaj, Jadwiga Osiecka, Marek Sokół, Krzysztof Stankiewicz i Zofia Suska, a do Komisji RewizyjnejKrzysztof Koprowski, Marek Klimaszewski i Magdalena Micuła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd SDP Globtroter: Sławomir Bawarski,Mariusz Gryżewski, Liliana Olchowik, Cezary Rudziński, Anna Zaborska i Grzegorz Micuła

 

 

 

Rada Programowa; stoją od lewej Stanisław Łopuszański, Jadwiga Osiecka, Krzysztof Stankiewicz, Bożena Kołątaj, Krzysztof Kaniewski i Jan Larecki.

 

 

Komisja rewizyjna; Krzysztof Koprowski, Magdalena Micuła i Marek Klimaszewski.

 

 

Sławek Bawarski i Julek Bolek

 

 

Staszek Łopuszański

 

 

 

Zdjęcia: Grzegorz Micuła

Scroll to Top