PLL LOT: WIĘKSZY ZYSK I MINIMALIZACJA POMOCY

 

 

PLL LOT SA poprawia swoją sytuację finansową. Rok 2014 zamknął wynikiem lepszym niż zakładane 70 mln zł na działalności podstawowej, czyli na lataniu. Spółka poprawia swój „rating”. Jest w stanie aż w 2/3 sama, z własnych środków, sfinansować ostatni etap restrukturyzacji. Wystąpi zatem, tylko o 1/3 zaplanowanej drugiej transzy pomocy publicznej i to aż 16 miesięcy później niż powinien to zrobić.

 

Choć to niezwykle trudny i bardzo konkurencyjny rynek, radzimy sobie na nim coraz lepiej. Stopniowo, z powodzeniem realizujemy nasz cel, jakim jest trwała rentowność spółki. – mówi Sebastian Mikosz, prezes zarządu PLL LOT. Po jedenastu miesiącach mogę zapewnić, że na pewno osiągniemy zakładane 70 mln złotych zysku na działalności podstawowej, czyli na lataniu, a nawet zamkniemy rok 2014 nieco lepszym wynikiem. Jednocześnie chciałbym zastrzec, że ta poprawa jest wypracowana wyłącznie przez spółkę, nie mają na nią wpływu czynniki zewnętrzne np. spadające ceny ropy. Konkretne wyniki roczne podamy kiedy zostaną one zaudytowane. Niemniej już teraz wstępnie mogę podzielić się tą informacją – zapowiada prezes.

 

LOT zdecydowanie poprawił swoje wyniki już za 2013 r. dzięki konsekwentnej realizacji planu restrukturyzacji. Lepiej niż planował zakończy także 2014 r . Spółka konsekwentnie restrukturyzuje firmę i wdraża inicjatywy wynikające z planu restrukturyzacji, zarówno jeśli chodzi o koszty jak i przychody. Cały czas identyfikuje także nowe możliwości i reaguje na zmieniający się rynek.

 

LEPSZE LATANIE

 

W ciągu ostatniego roku LOT sięgnął po nowe grupy pasażerów wprowadzając między innymi nowe klasy i taryfy tj. LOT Economy Plus i LOT Economy Simple. Uruchomił też cały szereg nowych usług, a także nieustannie poprawia jakość obsługi. Dzięki temu notuje między innymi wzrost pasażerów w klasach Premium i Biznes. Poszerzone zostały również kanały sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań mobilnych: aplikacje na smartfony i tablety, dzięki czemu rośnie sprzedaż biletów w kanałach online. LOT efektywnie wykorzystuje także swoją flotę długodystansową, mimo, że do końca 2015 roku nie może otwierać nowych połączeń. Realizując założenia Planu wynajmuje Dreamlinery innym liniom.

 

NOWA SIATKA POŁĄCZEŃ i EFEKT DREAMLINERA

 

Efekty daje także nowa filozofia budowania siatki połączeń. Od lata tego roku LOT zwiększył możliwości transferowe przez swój hub aż o ponad 40%. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący przez Warszawę mogą znacznie bardziej dogodnie przesiadać się lecąc dalej w świat zarówno z innych miast w Polsce, jak i z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 2014 rok był również pierwszym rokiem, w którym w pełni działał tak zwany „efekt Dreamlinera”. W 2013 r. LOT korzystał jeszcze częściowo ze starszych maszyn Boeingów 767.

 

Pierwsze Boeingi 787 zaczęły latać od czerwca 2013, a wszystkie rejsy dalekodystansowe były obsługiwane przez Dreamlinery dopiero od sierpnia. Dopiero od początku 2014 r. flotę dalekodystansową zaczęły obsługiwać już tylko te najnowocześniejsze maszyny, które powodują z jednej strony oszczędności np. na paliwie, a z drugiej pomagają generować przychody ze względu na to, że pasażerowie chętniej wybierają LOT na trasach długodystansowych.

 

NIE TYLKO LEPSZY RATING

 

Lepsza sytuacja finansowa powoduje, że spółka poprawia swój „rating” i jest w stanie w większości sama sfinansować ostatni, szczególnie istotny etap restrukturyzacji. LOT-owi udało się zminimalizować drugą transzę pomocy, która pierwotnie miała sięgnąć 381 mln zł – taką kwotę LOT powinien otrzymać w sierpniu 2013 r. zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji, który zaakceptowała Komisja Europejska. Dzięki znacznej poprawie wyników, przewoźnik sięgnie po jedynie jedną trzecią tej kwoty, czyli 127 mln zł.

 

Dwie trzecie kosztów dalszych zmian spółka pokryje z własnych środków, wypracowanych dzięki konsekwentnej realizacji Planu. Decyzja o wysokości drugiej transzy została poprzedzona bardzo zaawansowanymi wyliczeniami biorąc pod uwagę długofalową perspektywę funkcjonowania LOT-u. Pomoc zostanie udzielona w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie dodatkowych akcji nowej emisji przez Skarb Państwa.

 

Od pewnego czasu zapewnialiśmy, że II transza będzie zdecydowanie niższa od zakładanej – kontynuuje prezes S. Mikosz. Zrobiliśmy wszystko, żeby dotrzymać słowa, choć nie jestem dumny z tego, że LOT kiedykolwiek otrzymał pomoc publiczną. Niemniej nasze wyniki są najlepszym dowodem na to, że spółka potrafi się zmieniać i przynosić zyski. Od dłuższego czasu jesteśmy w stanie sami finansować bieżącą działalność i stopniowo zarabiać. Poszukujemy dodatkowych źródeł przychodów oferując np. nowe produkty i usługi, ale też zarabiamy wynajmując nasze samoloty na zewnątrz. Konsekwentnie redukujemy koszty działania i minimalizujemy nieefektywności. Jeżeli chodzi o poziom gotówki jest to jednak ciągle za mało, by dokończyć restrukturyzację, czyli w pełni sfinansować zmiany, które pozwolą nam być spółką stabilną i trwale rentowną. Chcemy skutecznie dokończyć „stabilizację” LOT-u i patrzeć na spółkę przygotowaną do działania w dłuższej perspektywie na tak niezwykle konkurencyjnym rynku, który wyraźnie zmienia się już nie tylko co roku, ale co sezon przewozowy. Dokończenie finansowania naszych potrzeb restrukturyzacyjnych ma wzmocnić naszą konkurencyjność w przyszłości. To właśnie myśląc długofalowo musimy pamiętać, że pomoc publiczną można otrzymać raz na dziesięć lat – wyjaśnia prezes LOT.

 

ULEPSZONE KANAŁY SPRZEDAŻY

 

W lipcu 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Plan Restrukturyzacji LOT-u i uznała pomoc publiczną dla spółki za zgodną z prawem unijnym i nie naruszającą konkurencji na rynku. Pierwsza transza pomocy publicznej – tak zwana pożyczka na ratowanie, została wypłacona w grudniu 2012 r. w wysokości 400 mln. Wypłata drugiej – tak zwanej transzy na restrukturyzację, zgodnie z Planem miała nastąpić w sierpniu 2013 r., ale z powodu coraz lepszej sytuacji spółki została przesunięta dopiero na teraz i zmniejszona aż o dwie trzecie.

 

Środki z drugiej transzy zostaną przeznaczone między innymi na dalsze usprawnienie kanałów sprzedaży, przede wszystkim online, sfinalizowanie bardzo istotnych zmian w obszarze IT, czy wychodzenie z nierentownych umów. Będą one również potrzebne na dokończenie remontów i zwrot do właścicieli części Embraerów, co jest wpisane w plan restrukturyzacji.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top