REWASZ: ROZTOCZE OD KRAŚNIKA PO LWÓW

 

Ukazało się trzecie, zaktualizowane wydanie przewodnika po Roztoczu. Zarówno jego części polskiej, jak i ukraińskiej. Całość dotyczących go bardzo obszernych informacji i danych podzielona została na 8 części. Dwie pierwsze, to Informacje ogólne przybliżające czytelnikowi i turyście ten region, Roztoczański Park Narodowy i Światowy Rezerwat Biosfery pod stronie ukraińskiej, zarys dziejów itp.

 

Natomiast część Roztoczańskie Tematy zawiera informacje o związkach Karola Wojtyły z Roztoczem, o ordynatach zamojskich, tamtejszym kamieniarstwie, zmianach granic państwowych, rys historyczny kolei i kolejek wąskotorowych oraz sporo innych. Części przewodnikowe, to propozycje w sumie 137 tras, przy czym częściowo powtarzających się, gdyż osobne dotyczą turystyki pieszej ze ścieżkami dydaktycznymi i wycieczkami poza szlakami, rowerowej, samochodowej i kolejowej.

 

Uwzględniona została także turystyka konna i kajakowa. W podziale na Roztocze polskie: zachodnie, środkowe i południowe (wschodnie), a bez tego podziału na trasy nordic walkingu, narciarstwa biegowego, kajakowe i konne oraz samochodowe. Ponadto różne rodzaje tras po Roztoczu ukraińskim i kolejowe po obu stronach granicy. Osobną, obszerną, bo ponad 130 – stronicową część tego przewodnika, stanowi Słowniczek krajoznawczy zawierający w porządku alfabetycznym nazw miejscowości informacje o ich położeniu, historii oraz wyodrębnionych zabytkach.

 

Na końcu jest również Dodatek turystyczny z informacjami o komunikacji, szlakach turystycznych, noclegach, muzeach, zalewach i kąpieliskach oraz turystyce zimowej. Ponadto Indeks ważniejszych miejsc i miejscowości. Mocną stroną przewodnika jest 10 zawartych w nim mapek szczegółowych regionów po obu stronach granicy oraz plany miejscowości. A także ciekawe – ponad 60 – kolorowe zdjęcia na wkładkach i okładkach oraz sporo czarno białych w tekście.

 

Całość, a wśród proponowanych i dosyć dokładnie opisanych tras oraz sposobach poruszania się nimi są również prowadzące przez miasta, m.in. Krasnobród, Tomaszów Lubelski, Zamość, Zwierzyniec, na Ukrainie zaś Rawę Ruską, Żółkiew i Lwów, obejmuje chyba wszystko, co warto tam poznać. „Przewodnik Roztocze Polskie i Ukraińskie – pisze autor we wstępie – opisuje w jednym tomie całe Roztocze – od Kraśnika do Lwowa. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 2009 r. Od tego czasu wiele się zmieniło, przybyło nowych tras, niektóre zmieniły przebieg, inne zostały skasowane”. I to jest dodatkowy argument, aby przed wyprawą w tamte strony zaopatrzyć się w nowe wydanie przewodnika po nich.

 

ROZTOCZE POLSKIE I UKRAIŃSKIE. PRZEWODNIK. Autor: Artur Pawłowski, wydawca: Oficyna Wydawnicza Rewasz, wyd. III, Pruszków 2015, str. 463. ISBN 978-83-62460-71-7

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top