CZECHY: NAJPOPULARNIEJSZE ZABYTKI SAKRALNE

Które zabytki sakralne w Czechach przyciągnęły w tym roku najwięcej zwiedzających? Do najczęściej odwiedzanych miejsc w tej kategorii należą Droga krzyżowa na Świętej Górce w Mikulovie, jedna z najstarszych na ziemiach czeskich, Velehrad i Kuks. Warto poznać najpopularniejsze sanktuaria w Czechach.

 

Święta Górka w Mikulovie – sanktuarium i rezerwat przyrody

Święta Górka (363 m n.p.m.), pierwotnie nazywana Tanzberg, jest jednym ze szczytów Pavlovskich Wierchów, który dominuje nad Mikulovem na Morawach Południowych. Na wzgórzu znajduje się kościół św. Sebastiana, dzwonnica i droga krzyżowa. Kościół z drogą krzyżową został zbudowany dzięki biskupowi ołomunieckiemu Franciszkowi z Dietrichsteina jako wotum dziękczynne po zakończeniu wielkiej epidemii dżumy w Mikulovie w 1622 roku. Na Świętej Górce znajduje się wiele gatunków roślin chronionych, dlatego w 1946 roku został w tym miejscu utworzony rezerwat przyrody.

 

Velehrad – słowiańskie Betlejem

Velehrad i znajdująca się w nim bazylika to jedno w najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Czechach. Sanktuarium leży na Morawach Wschodnich, nieopodal Uherskiego Hradišta. Związane jest z misjonarską działalnością w IX wieku Apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego. Jest jednym z czterech katolickich sanktuariów na świecie, którym papież Jan Paweł II ofiarował Złotą Różę.

W jednym z ołtarzy znajduje się obraz przedstawiający tych świętych namalowany przez Jana Matejkę. W innym miejscu, ich portret autorstwa polskiego malarza Vlastimila Hofmana. Jest też chorągiew kościelna przyniesiona w 1885 r. na obchody tysiąclecia śmierci św. Metodego przez pielgrzymów z Wielkopolski, której jedną stronę stanowi fragment polskiego sztandaru bojowego spod Wiednia z 1683 r.

     Hospital Kuks – wyjątkowa architektura barokowa

Barokowy kompleks Hospital Kuks (35 km od Kudowy-Zdroju) założył hrabia František Antonín Špork na początku XVIII wieku. W malowniczej dolinie Łaby, z dala od cywilizacji, znajduje się mały zakątek, który kiedyś hrabia Špork przekształcił w znane uzdrowisko. Budowę domu zdrojowego, klasztoru ze szpitalem dla biednych i weteranów wojennych oraz innych obiektów zlecił najsłynniejszym europejskim artystom barokowym i rzeźbiarzom, m.in. Mateuszowi Bernardowi Braunowi.

Osią kompleksu była rzeka Łaba. Budynki na jej lewym brzegu miały służyć życiu towarzyskiemu, obiekty na przeciwległym – przeżyciom duchowym. Kuks szybko stało się ulubionym kurortem europejskiej szlachty, jednym najpopularniejszych w Europie. Po śmierci hrabiego kompleks zaczął podupadać, spustoszenia dokonała także powódź w roku 1740, podczas której zniszczonych zostało wiele budowli.

Dziś, po kilkuletnim remoncie, można podziwiać tu największą plenerową galerię rzeźb barokowych czy zwiedzić aptekę barokową. W ciągu całego roku w Kuksie odbywa się wiele imprez kulturalnych, między innymi Noc Muzeów, Weekend Otwartych Ogrodów, cykl koncertów Muzyczne Lato Kuks, Winobranie, Jarmarki Adwentowe i inne, ciekawe wydarzenia.

 

     Święta Góra koło Przybramia – popularne miejsce kultu maryjnego

Europejskiej sławy miejsce pielgrzymkowe, perła architektury barokowej, góruje nad miastem Przybram (60 km na południe od Pragi) od ponad trzystu lat. Przybywają do niego liczne pielgrzymki, aby oddać pokłon figurce Marii Panny Świętogórskiej. Jak głosi legenda, wyrzeźbił ją pierwszy arcybiskup praski Arnošt z Pardubic. Oryginalną kaplicę z XIV wieku w 1647 roku jezuici przebudowali na sanktuarium. Święta Góra stała się jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Europie Środkowej.

 

Katedra i ossuarium w Kutnej Horze – Sedlcu

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela jest częścią dawnego klasztoru cystersów, którego historia sięga 1142 roku. Po znajdującej się nieopodal Kaplicy Czaszek jest drugim najczęściej odwiedzanym zabytkiem w Sedlcu. W ostatnich latach katedra przeszła gruntowną przebudowę i jest ponownie otwarta dla wiernych i zwiedzających. Podczas prac konserwatorskich odkryto w jej murach szczątki pochowanych mnichów.

 

Katedra św. Barbary w Kutnej Horze – gotycki zabytek UNESCO

Unikatowe dzieło architektury gotyckiej wraz z zabytkowym centrum miasta wpisane jest na listę UNESCO. Gotycka, pięcionawowa katedra powstała jako świątynia górnicza, o czym świadczy jej poświęcenie patronowi górników św. Barbarze. Budowę ukończono dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Świątynia miała reprezentować potęgę i znaczenie miasta górniczego, które zaczęło kształtować się w latach 70. XIII wieku na miejscu bogatych złóż rudy srebra.

 

     Synagoga Staronowa w Pradze – najstarsza w Europie

Najstarszym zabytkiem praskiej dzielnicy Josefov i najstarszą zachowaną synagogą w Europie jest Synagoga Staronowa z końca XIII wieku. Od ponad 700 lat służy jako główna synagoga i sala modlitewna gminy żydowskiej w Pradze.

 

Góra Matki Bożej i Pomnik Ofiar Internowania

Niezwykłe miejsce pielgrzymkowe, położone malowniczo nad miastem Králíky, tuż przy granicy z Polską, na wysokości 760 m n.p.m. Do klasztoru wiedzie z miasta piękna aleja lipowa. Na terenie klasztoru znajdziemy także muzeum poświęcone internowanym tu w latach 50. zakonnikom z różnych zakonów, między innymi redemptorystom.

 

Św. Jan pod Skałą – popularny cel turystów i pielgrzymów

Kościół pielgrzymkowy Narodzenia św. Jana Chrzciciela znajduje się w pobliżu Berouna, nieopodal Pragi, na terenie rezerwatu przyrody Karlštejn. Można odwiedzić tu grób chorwackiego pustelnika Iwana, któremu w X wieku ukazał się pod skałą świętojańską św. Jan Chrzciciel. Wejście do jaskini pustelnika znajduje się w kościele wybudowanym przez C. Luraga w połowie XVII wieku.

Zdjęcia: Czech Tourism, Velehrad Cezary Rudziński

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top