Turystyczne walory Rosji

Inauguracja europejskiej promocji – w Polsce

 W przededniu święta narodowego Rosji przypadającego 12 czerwca, Ministerstwo Sportu, Turystyki i Polityki Młodzieżowej Federacji Rosyjskiej oraz Federalna Agencja Turystyki zorganizowały w Warszawie, przy pomocy OST „Gromada”, prezentację dla polskiej branży turystycznej i prasy, walorów turystycznych tego ogromnego, niezwykle interesującego i zbyt mało u nas znanego kraju. Była to zarazem premiera promocji jego oferty „Turystyczne walory Rosji” w krajach Unii Europejskiej.

Z ponad 2,5 – godzinnym programem przybyła liczna grupa przedstawicieli rosyjskiej administracji i branży turystycznej zarówno z Moskwy, jak i obwodów: kaliningradzkiego oraz pskowskiego: Katerina Smirnowa – zastępca dyrektora departamentu współpracy międzynarodowej Federalnej Agencji Turystyki FR, Oleg Danowski – kierownik departamentu przedsiębiorczości i turystyki obwodu kaliningradzkiego, Dmitrij Rozumow – przewodniczący komisji ds. inwestycji obwodu pskowskiego, Anton Szterling – dyrektor projektu integracji w turystyce i Nina Altruchowa – dyrektor handlowy VAO Intourist. W prezentacji uczestniczyła również Maria Napiórkowska – dyrektor departamentu turystyki w naszym ministerstwie Sportu i Turystyki.

Gości powitał prezes OST „Gromada” dr Roman Burzyński. Katerina Smirnowa poinformowała o prezentowanym, nowym produkcie turystycznym Rosji oraz pracy wspólnej, polsko – rosyjskiej, międzyrządowej komisji ds. turystyki. Swój kraj i jego ofertę turystyczną przedstawił Anton Szterling. Przypomniał podstawowe dane o położeniu, ludności itp. Rosji, a następnie jej ofertę dla turystów zagranicznych, w tym polskich. Znajdują się w niej dwie historyczne stolice: Moskwa i Sankt Petersburg, Złoty i Srebrny Pierścienie, wycieczki morskie i rzeczne – m.in. nad Bajkał znajdujący się na Liście dziedzictwa UNESCO, Ałtaj, Daleki Wschód i inne atrakcyjne regiony.

Dodam, że o ile Złoty Pierścień – zabytkowe miasta otaczające Moskwę, m.in. Włodzimierz, Suzdal, Sergiejew Posad ( nazywany w czasach radzieckich Zagorskiem ), Rostów Wielki, Uglicz, Bogolubow, Peresław Zaleski i wiele innych, są w Polsce nieźle znane przynajmniej z nazwy, o tyle Srebrny Pierścień jest u nas pojęciem raczej nowym. Obejmuje miasta z wielowiekową historią leżące na północno – zachodnich rubieżach Rosji: m.in. Nowogród Wielki, Psków, Izborsk, Starą Ładogę. Prelegent poinformował również o rodzajach turystyki, jaką mogą uprawiać cudzoziemcy w Federacji Rosyjskiej: wycieczkowo – poznawczą, kulturalną, przygodową, ekologiczną, sportową, biznesową i religijną.

Przedstawił również Stowarzyszenie Turystyczne „Świat bez granic” skupiające ponad 100 największych touroperatorów z 13 regionów FR. Jest to pierwsza i jedyna tego rodzaju organizacja, która promuje turystykę przyjazdową i biznesową. W 2007 roku podpisała ona umowę o współpracy z podobną organizacją chińską. Początkowo nastawiona była głownie na kierunki azjatyckie, zwłaszcza Chiny, Japonię i Indie, ale obecnie rozszerza ją na kraje zachodnie. Zwłaszcza Francję, Hiszpanie, Portugalię i Polskę. Uczestniczy w dużych międzynarodowych wystawach i targach turystycznych. Troszczy się również o zagranicznych gości – turystów przebywających w Federacji Rosyjskiej i udziela im pomocy w sytuacjach trudnych, np. w przypadku choroby, utraty paszportu itp.

Stowarzyszenie ma długoterminowe umowy z hotelami dobrej klasy, przedsiębiorstwami transportowymi, wypożyczalniami samochodów osobowych. Ma poparcie federalnej Agencji ds. Turystyki, należy do Światowej Organizacji Turystyki. Do współpracy zaprasza branżę z innych krajów, także z Polski. Zamierza otworzyć w Warszawie Klub Rosyjski, w którym touroperatorzy i wszyscy zainteresowani turystyką będą mogli uzyskiwać informacje na temat bezpieczeństwa turystów na terenie FR, bogate materiały informacyjne, rady, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami rosyjskimi itp. Więcej na jej temat znaleźć można na: www.visit-russia.ru.

Oleg Danowski z Kaliningradu zaprezentował program „My Rosjanie”, a także walory turystyczne tego – jedynego graniczącego z Polską – obwodu. Podkreślił, że bardzo lubi Polaków, polską kulturę i kuchnię. A dokądkolwiek jedzie na zachód Europy, zawsze droga prowadzi przez nasz kraj. Przedstawił, korzystając także z komputera i ekranu, zabytki i piękne miejsca w Kaliningradzie i obwodzie, połączenia z nim lotnicze, lądowe oraz morskie – promami do Niemiec, jak również dużą ofertę turystyczną. Przykładowo wymienił kilka propozycji wycieczek, np. Śladami Immanuela Kanta, który na królewieckim uniwersytecie przeszedł całą drogę od studenta do rektora, całe życie spędził w tym mieście, a jego grób jest doskonale zachowany. Zamki, umocnienia forteczne i kościoły. Trasy dla turystyki wodnej. Wypoczynek na Mierzei Kurońskiej. Poznawanie unikalnej flory i fauny Błot Cellau. Agroturystykę, którą zajmuje się ponad 60 gospodarstw. Ofertę rzeczną i morską dla wędkarzy oraz propozycje dla myśliwych – w obwodzie jest ponad 30 gospodarstw łowieckich, można polować na łosie, dziki, kozły, sarny. Ponadto inne możliwości interesującego spędzania urlopów.

Bardzo ciekawie przedstawił walory turystyczne obwodu pskowskiego Dmitrij Rozumow. Zachowało się w nim sporo zabytków: twierdz, murów obronnych i innych starych budowli nie tylko w historycznym Pskowie, klasztorów – wśród nich działającym od XIV wieku bez przerwy w czasach radzieckich i cerkwi z licznymi cudownymi ikonami będącymi celem pielgrzymek. Stąd jedną z proponowanych form turystyki jest turystka pielgrzymkowa. Nie brak w obwodzie wysokiej klasy atrakcji kulturalnych, n.p. dworków Aleksandra Puszkina, kompozytorów: Modesta Musorgskiego i Michaiła Rimskiego – Korsakowa czy sławnej matematyczki Zofii Kowalewskiej. Magnes stanowi również historyczne Jezioro Czudzkie ( Pejpus ) – graniczne z Estonią, na lodzie którego w 1242 roku stoczył – i wygrał – bitwę z zakonem rycerzy inflanckich ruski książę, później prawosławny święty Aleksander Newski. W obwodzie pskowskim organizowane są m.in. rekonstrukcje historycznych bitew. Więcej o walorach turystycznych i ofercie tego obwodu na: www.tourism.pskov.ru. W przygotowaniu są strony w języku polskim. Współpracuje on z województwem lubelskim, proponuje też Polsce współpracę trans graniczną – ma ją już z Białorusią. 

Maria Napiórkowska zabierając głos w imieniu naszego ministra Sportu i Turystyki podziękowała gościom za aktywność w rozwijaniu kontaktów turystycznych. Podkreśliła rolę branży turystycznej oby naszych krajów we wzajemnym przyciąganiu turystów.

Podczas prezentacji przedstawiono również biuro podróży Intourist, które prowadzi działalność w 168 krajach, przy czym wszechstronną, obejmującą także hotelarstwo, transport itp. Poinformowano ponadto o V Jubileuszowej Międzynarodowej Wystawie ( Targach ) Turystycznych, które pod patronatem rządu odbędą się w Moskwie od 13 do 16 marca 2010 roku. Zapraszana jest na nią również polska branża turystyczna. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na: www.itm@expotour.ro. Goście przywieźli kilka wydawnictw promocyjnych w języku polskim: „Rosja. Odpoczynek nad morzem”, „Srebrna obwodnica. Północna kraina” i „Rosyjskie kurorty morskie”. Starannie wydane w formacie A 4 na doskonałym papierze, z wieloma pięknymi zdjęciami, niestety nie do końca dopracowane zostały pod względem językowym. Nawet w tytule sławny Pierścień ( ros. Kolco ) zamieniony został w obwodnicę. W jednym z tych folderów np. Mierzeja Kurońska nazwana została prawidłowo, w innym Kosa Kurszskaja, czego już chyba żaden Polak nie zrozumie. Ale generalnie strona językowa rosyjskich wydawnictw po polsku znacznie poprawiła się. Co nie znaczy, że nie powinno być – i nie może, być jeszcze lepiej. 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top