POT: EDEN – NAJLEPSZE EUROPEJSKIE DESTYNACJE TURYSTYCZNE

Spotkaniem z przedstawicielami mediów w Warszawie rozpoczęła się w Polsce tegoroczna edycja konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN. W Polsce jego organizatorem jest, od 2009 roku, Polska Organizacja Turystyczna. Projekt ten ma na celu stworzenie europejskich uznanych i rozpoznawalnych obszarów turystycznych, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego Europy. Konkurs adresowany jest do ośrodków turystycznych spełniających kryteria nakreślone przez Komisję Europejską. Dzięki którym możliwe jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszanie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki oraz zacieśnianie współpracy między zwycięskimi ośrodkami. Ponadto konkurs ten ma na celu wyłonienie miejsc mających unikatowe atrakcje turystyczne.

 

Laureaci uzyskują prawo do posługiwania się tytułem „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN” i zostają włączeni do ich sieci. Muszą jednak wyróżniać się przede wszystkim dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. W konkursie EDEN nie chodzi bowiem tylko o wyłonienie najpiękniejszego miejsca. Poprzez spełnianie kryteriów wychodzących daleko poza powszechnie rozumianą atrakcyjność turystyczną promowane są działania zmierzające do osiągnięcia celów w dłuższej perspektywie czasowej.

Promuje on kierunki i miejsca wyjazdowe, które działają i inwestują proekologicznie. A równocześnie mają na celu zachowanie i promowanie kultury oraz lokalnych tradycji oraz przedłużanie sezonu turystycznego i zmniejszenie sezonowości pobytu w nich gości. Przewodnie tematy kolejnych edycji konkursu oraz ich podstawowe kryteria ustala Komisja Europejska. Co roku są one inne.

W ubiegłych latach, w których uczestniczyła także polska branża turystyczna i miejscowości oraz projekty, były to: „Turystyka i obszary chronione”, „Turystyka wodna”, „Rewitalizacja miejsc i obiektów”, „Turystyka Dostępna” oraz „Turystyka i gastronomia lokalna”. W br. tematem przewodnim jest „Turystyka kulturowa”. Uczestnicy konkursu ubiegający się zaszczytny tytuł Najlepszej Europejskiej Destynacji” muszą więc udowodnić, że swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnych walorach dziedzictwa kulturowego.

W inaugurującym EDEN 2017 spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele POT oraz ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezes POT Marek Olszewski przedstawił założenia projektu EDEN oraz mówił o coraz bardziej dynamicznym rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce. Podkreślił również, że w dziedzinie, która jest tematem tegorocznej edycji konkursu, mamy znaczący dorobek.

Zaapelował również za pośrednictwem mediów do dyrektorów szkół podstawowych i średnich, aby organizowali wyjazdy i wycieczki młodzieży do miejscowości oraz obiektów w kraju, a nie zagranicą. Na te drugie bowiem może sobie pozwolić tylko część uczniów z lepiej sytuowanych rodzin, a reszta pozostaje w domach. Reprezentujący również POT Jacek Janowski stwierdził, że turystykę kreuje u nas przede wszystkim młodzież.

Tegoroczny konkurs EDEN jest bardzo ważny, gdyż ma na celu odkrywanie miejsc jeszcze nie popularnych, a z wielkim potencjałem turystycznym. Zwrócił też uwagę na celowość tworzenia takich programów turystycznych i wycieczek, aby nie ograniczały się one tylko do zwiedzania np. zamków i pałaców, ale pozwalały również dowiedzieć się kto w nich mieszkał, łączyły poznawanie z emocjami itp.

Uwzględniały również integrowanie się turystów z miejscowymi społecznościami, dowiadywania się przez nich, jak one żyły i żyją. A także aby goście korzystali z lokalnych produktów, zwłaszcza żywności, gdyż jest to również jedno z założeń EDEN-u. Zachęcał aby wyszukiwać i poznawać miejsca wyjątkowe, a nie tylko już popularne. Poinformował też, że zgłoszenia do udziału w tegorocznej edycji konkursu możliwe są poprzez aplikację internetową.

Prawo do tego mają regionalne i lokalne organizacje turystyczne, samorządy terytorialne, instytucje i twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje, przedsiębiorstwa prywatne a także inne zainteresowane podmioty. Po jego wystąpieniu wyświetlony został film prezentujący polskich laureatów dotychczasowych edycji EDEN-u.

Dyr. Paulina Florjanowicz z MKiDzN poparła apel prezesa POT do dyrektorów szkół o organizowanie dla uczniów wycieczek i wyjazdów krajowych. Mówiła o znaczenie tegorocznego tematu konkursu dla poznawania naszego dorobku kulturalnego. W dziedzinie tej – podkreśliła – mamy już znaczące osiągnięcia. Np. wiele polskich muzeów, a mamy ich ponad tysiąc, jest obleganych przez zwiedzających.

Równocześnie jednak z wiedzą na temat tego, co ciekawego jest do zobaczenia w miejscu zamieszkania wielu ludzi, lub w pobliżu, bywa już bardzo różnie. Zwróciła także uwagę na jeszcze jeden z celów zarówno konkursu, jak i promowanego modelu rozwoju naszej turystyki: gospodarczej aktywizacji miejscowości i regionów.

Działania POT na rzecz laureatów konkursu EDEN w latach 2015-2017 przedstawiła koordynatorka jego tegorocznej edycji Anna Księżnik z POT. Mówiła o tworzeniu ich pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku, badaniach dotyczących marki EDEN, spotkaniach i wymianę doświadczeń tych ośrodków i miejsc, które już, dzięki udziałowi i wygraniu konkursów w latach ubiegłych, znalazły się w ich sieci.

Poinformowała również o budżecie tego konkursu na lata 2016-2017 w wysokości ponad 300 tys. zł, z czego ze środków POT 130 tys.i unijnym dofinansowaniu. O wydawanych materiałach promocyjnych: e-booku i broszurach, udziale POT i programu EDEN w targach turystycznych i wydarzeniach plenerowych. A także o organizowaniu podróży studyjnych dla blogierów, internetowej kampanii promującej konkurs, inspirowaniu do odkrywania Polski tropem tej destylacji itp.

Więcej informacji o projekcie EDEN i warunkach udziału w tegorocznej edycji konkursu znaleźć można na: www.edenpolska.pl. Laureatami poprzednich edycji konkursu zostali: Rzeczpospolita Ptasia u Ujściu Warty, Dolina i Bagna Biebrzy, Rewitalizacja miasta Żyrardów, Miasto turystyczne – twierdza Przemyśl oraz Szlak kulinarny Śląskie smaki”.

Tegoroczny zwycięzca oraz wyróżnione destynacje przedstawione zostaną w Warszawie 28 czerwca br. Czasu na zgłoszenia do konkursu nie ma więc zbyt wiele. Dodatkowe informacje o nim można uzyskać także od koordynatora konkursu w POT e-maliem: anna.ksieznik@pot.gov.pl; eden@pot.gov.pl. lub telefonicznie dzwoniąc na numer 22 536 70 25.

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top