W poszukiwaniu grobu Kleopatry

Zakończono badania z użyciem radaru prowadzone w świątyni Taposiris Magna zlokalizowanej na zachód od Aleksandrii. Ekspedycja Najwyższej Rady ds. Zabytków w Egipcie (SCA) prowadzona przez Zahi Hawassa, Sekretarza Generalnego oraz Dr. Kathleen Martinez z Dominikany prowadzi badania, które mają na celu odnalezienie grobu Kleopatry i Marka Antoniusza.

Doktor Hawass poinformował, że współpraca pomiędzy Egiptem i Dominikaną w zakresie prac wykopaliskowych wokół świątyni trwa już od około trzech lat. Ostatnie badania z wykorzystaniem radaru to najpoważniejsze przedsięwzięcie podjęte do tej pory przez zespół. Badanie ujawniło 3 miejsca, w których może być zlokalizowany grób królowej Egiptu. Tuż po otrzymaniu wyników Ekspedycja rozpoczęła prace wykopaliskowe w miejscach wskazanych przez urządzenie.

Najważniejszym z ostatnich wydarzeń w Taposiris Magna jest odkrycie dużego, uprzednio nie znanego cmentarza zlokalizowanego poza świątynią. Ekspedycja odnalazła 27 grobów, z czego 20 ukształtowanych zostało jak grobowcowe sarkofagi, częściowo pod, a częściowo nad ziemią. Pozostałe 7 posiada schody prowadzące do komór grobowych. Wewnątrz grobów zespół znalazł 10 mumii, z których 2 były pozłacane. Odkrycie cmentarza wskazuje, że w świątyni mogła zostać pochowana ważna osoba pochodząca prawdopodobnie z królewskiego rodu. Styl niedawno odkrytych pochówków wskazuje czasy Grecko-Rzymskie.

Doktor Martinez oświadczyła, że ekspedycja odkryła świątynię Taposiris Magna poświeconą bogini Izydzie oraz monety przedstawiające twarz Aleksandra Wielkiego. Wewnątrz świątyni znaleziono liczne, głębokie szyby. Przypuszcza się, że trzy z nich wykorzystywane były do pochówku. Możliwe jest, że stanowiły one groby ważnych osobistości, a szef zespołu wierzy, że Kleopatra i Marek Antoniusz mogli zostać pochowani w głębokim szybie podobnym do tych, które zostały odkryte 

wewnątrz świątyni.

Ekspedycja odnalazła jak dotąd piękną rzeźbę głowy Kleopatry razem z 22 monetami z jej wizerunkiem. Statuetka i monety przedstawiają królową jako piękność, przeciwstawiając się teorii zasugerowanej niedawno przez kustosza Muzeum Brytyjskiego jakoby królowa była brzydka. Znaleziska z Taposiris odzwierciedlają urok Kleopatry, który mógł ująć Juliusza Cezara i Marka Antoniusza oraz wskazują, że była ona atrakcyjną kobietą. Co więcej, cechy wyrzeźbionej głowy wykluczają afrykańskich przodków, o których mówi nowa teoria. Zespół znalazł także wiele amuletów wraz z piękną bezgłową statuą datowaną na Okres Ptolemejski. Pośród najciekawszych znalezisk znajduje się również maska pogrzebowa przedstawiająca mężczyznę, którego twarz jest podobna do znanych portretów Marka Antoniusza.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top